Improving Nursing Care for the Elderly Through Better Communication on Primary and Secondary' Level

Bilateralni projekt: Slovenija - Bosna in Hercegovina

2004


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Zmago Turk 

Sodelujoči:

  •  

 Partner:

  •  
  •  

Datum začetka (in konca): 
2005