Pravno obvestilo

To obvestila se nanaša na vse spletne strani na naslovu http://www.fzv.um.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je v lasti in domeni Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede (FZV) in je informativne narave. FZV ne odgovarja za uporabo spletnih strani in podstrani http://www.fzv.um.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. FZV se bo trudila za pravilnost informacij na omenjenih straneh. Vse vsebine lahko kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na omenjenem spletnem naslovu za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.  Z podatki, zbranimi na omenjenih straneh, se bo razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.


Vse pravice so pridržane. Informacije in dokumenti na spletni strani Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Objavljene informacije in dokumenti so informativne narave in so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Nalaganje, predvajanje in tiskanje vsebin je dovoljeno le za osebno, domačo rabo, prepovedano je spreminjanje označb o avtorskih pravicah, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah.

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede si prizadeva za ažurnost, točnost in popolnost vseh podatkov in informacij na spletni strani, vendar za njihovo dejansko ažurnost, točnost in popolnost ne prevzema nikakršne odgovornosti.
Uporabniki dostopajo do spletne strani na lastno odgovornost. Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede ne odgovarja za morebitno škodo zaradi motene ali onemogočene rabe spletne strani ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino in delovanje spletnih strani, ki so povezani s to spletno stranjo.

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede si pridržuje pravico, da spletno stran kadar koli spreminja brez predhodnega obvestila, in sicer tako vsebinsko kot oblikovno.