Advancing Social inclusion through Technology and EmPowerment (a-STEP)

Razpis: COST - European Cooperation in Science and Technology 14. 10. 2020 - 13. 10. 2023

 

Vodja projekta na UM FZV:

  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

Sodelujoči:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,

  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
  • Asist. Leona Cilar.

Partnerji:

  • 58 partnerjev iz 30 držav


Datum začetka (in konca): 
2020 do 2023