Testiranje modela zadovoljstva medicinskih sester

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 in 2021


Vodja projekta na UM FZV:

  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak.

Sodelujoči:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
  • Viš. predav. mag. Maja Strauss,
  • Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić,
  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,
  • Asist. Leona Cilar.

Partnerji:

  • UMIT - Private University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology GmbH


 

Datum začetka (in konca): 
2020 do 2021