European Junior Leadership Academy for Student Nurses (RELATE)

2016-2019

Erasmus+, Strateška partnerstva

 


Vodja projekta na UM FZV:

 • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,

 • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

Sodelujoči:

 • Asist. Zvonka Fekonja,
 • Doc. dr. Mateja Lorber,
 • Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić,
 • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
 • Aleksandra Lovrenčič,
 • Primož Kocbek.

Partnerji:

 • The University of Nottingham, Velika Britanija
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija
 • Escola Superior de Enfermagem de Lisboa –ESEL- (Lisbon School of Nursing), Portugalska
 • Trinity College Dublin, Irska

Več informacij: http://www.ejla.eu/


Datum začetka (in konca): 
2016 do 2019