Študentski projekti

   

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017-2020, 3. odpiranje« iščemo študente/študentke za sodelovanje na pridobljenih projektih. Vljudno vas vabimo, da se prijavite, v kolikor vas sodelovanje pri projektu zanima. Prijava na projekt je mogoča preko prijavnice, ki jo najdete tukaj do vključno 5. 2. 2020 do konca delovnega dne. Prijavnico lahko pošljete na naslov Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; oddate v tajništvu fakultete; ali pošljete skenirano na elektronski naslov: primoz.kocbek@um.si.

Študenti, ki v času trajanja projekta niso vpisani v javno veljavni visokošolski študijski program (študenti, ki opravljajo samostojno registrirano dejavnost, zaposleni študenti, študenti, prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb, ter študenti, ki so poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnega zavoda) niso upravičeni do denarne spodbude, lahko pa prostovoljno sodelujejo v projektu.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Glede na število prijavljenih bo izveden izbirni postopek, o čemer vas bomo sproti obveščali.

Trajanje projektov: 4 oz. 5 mesecev v obdobju od februarja do junija 2020. Plačilo za študenta je 9 EUR/uro in največ 160 oz. 200 ur v času celotnega trajanja projekta.

V posamezno projektno skupino sta lahko vključena največ 2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih Programa Po kreativni poti do znanja 2016-2020.

 

Vsebina projekta z naslovom: Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO)

Trajanje projekta: 5 mescev

Kronična bolečina je resna težava med glasbeniki zaradi zelo specifične tehnike igranja in telesne pozicije med igranjem. Ta kronična bolečina vpliva na poklicno in zasebno življenje glasbenikov. Raziskati želimo zdravstvene težave  povezane s fizikalnimi dejavniki, s katerimi se srečujejo glasbeniki v orkestru, pri čemer ne smemo pozabiti na njihove antropološke parametre. Ugotoviti želimo kako se pri glasbenikih odražajo težave z mišično-skeletnim sistemom (kosti, mišice, sklepi), sluhom, kardiovaskularne težave, respiratorne težave, težave z vidom in nevrološke težave. Kožna stanja med glasbeniki niso zelo pogosta, vendar ko se pojavijo lahko povzročijo veliko nelagodja. Preučiti želimo pojav kožnih stanj, kot so mehanske poškodbe kože in alergijske manifestacije pri glasbenikih. Prav tako želimo preveriti izpostavljenost glasbenikov pretiranim nivojem hrupa, zaradi česar se lahko pojavijo okvare sluha ali izguba sluha ali tinitus. Zanima nas tudi kolikšen delež glasbenikov ima zaradi igranja zdravstvene težave, ki lahko ogrozijo njihovo kariero ali jo zaradi zdravstvenih težav celo končajo. Za preprečevanje oziroma zmanjšanje pojavnosti bolečin, okvar se je potrebno osredotočiti na okrevanje po koncertih in na pogostost vaj ter predstav. Poudariti želimo potrebo po vključiti tudi načel ergonomije in pomembnost promocije zdravja med glasbeniki. Z raziskavo želimo tudi ozavestiti glasbenike glede ergonomskih načel pri njihovem poklicu in vzdrževanju splošnega zdravja. Hkrati pa želimo omogočiti partnerju iz gospodarstva Medicoconsulting d.o.o. pripraviti pregled nabora obolevnosti glasbenikov, kar bo podjetju omogočilo potencialno širjenje svoje zdravstvene dejavnosti na trgu medicine dela za glasbenike. Glasbene šole v šolskem letu 2019/20 obiskuje 21.000 učencev, kar je velik potencial za bodoče poklicne glasbenike. 

 

Iščemo sledeče študente:

  • 1 študent študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega
  • 4 študenti študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega
  • 1 študent študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika
  • 1 študent študijskega programa 1. stopnje Pravo
  • 1 študent študijskega programa 2. stopnje Pravo

Prijavite se lahko tudi študenti drugih študijskih programov, saj v primeru, da ni dovolj prijav iz navedenih programov, lahko vključimo tudi študente, ki prihajajo z drugih študijskih programov.


Vsebina projekta z naslovom: Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO)

Trajanje projekta: 4 mesce

Čeprav bolje poznamo patogene mikroorganizme kot so Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes itd, ki povzročajo okužbe in zastrupitve, je veliko več različnih koristnih mikroorganizmov. Koristni mikroorganizmi sodelujejo pri izboljšanju živil (npr. fermentacija mlečnih izdelkov, kislega zelja,...), pri reguliranju biogeokemijskih sistemih, pri kroženju snovi. Koristni mikroorganizmi sestavljajo tudi humano mikrobioto, kjer opravljajo pomembne metabolne, homeostatske in zaščitne funkcije, koristne gostitelju.

Fermentacija je poseben proces, ki izkorišča rast in encimsko aktivnost mikroorganizmov za preoblikovanje osnovnih surovin (mleko, zelje, soja, meso, …) v živila z značilnimi fizikalnimi, senzoričnimi in prehranskimi lastnostmi ob istočasnem ohranjanju kakovosti in varnosti živil. Mlečnokislinska in alkoholna fermentacija sta najpogostejši vrsti fermentacij. Najpogostejši mikroorganizmi, ki fermentirajo živila pa so mlečnokislinske in ocetnokislinske bakterije ter nekatere kvasovke. Posebna skupina koristnih mikroorganizmov so probiotiki. Za probiotike je znanstveno dokazano, da lahko skrajšajo potek diareje po zdravljenju z antibiotiki, omilijo simptome gastritisa, zmernega pseudomembranskega kolitisa, Crohnove bolezni in drugih bolezni.

V projektu bomo proučili vrste mikroorganizmov v fermentiranih živilih in probiotičnih prehranskih. Izvedli bomo spletni anketni vprašalnik o seznanjenosti ljudi s fermentiranimi živili in pripravili spletno stran o najpogostejših fermentiranih živilih.   V sodelovanju s podjetjem Borgla bomo izvedli eksperimente gojitev kombuče pod različnimi pogoji in v različnih posodah za fermentacijo. Prav tako bomo sodelovali pri posodobitvi njihovih spletnih strani. Na konferenci FZV (na naši fakulteti) bomo imel predavanje o pozitivnih vplivih fermentiranih živilih na zdravje in s tem povečali osveščenost ljudi o pozitivnih vplivih fermentiranih živil.

 

Iščemo sledeče študente:

  • 3 študenti študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega
  • 2 študenta študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika
  • 1 študent študijskega programa 2. stopnje Splošna medicina

 

Prijavite se lahko tudi študenti drugih študijskih programov, saj v primeru, da ni dovolj prijav iz navedenih programov, lahko vključimo tudi študente, ki prihajajo z drugih študijskih programov.


Zaključeni projekti

1. Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO) 2020
2. Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO) 2020
3. Podpora pri testiranju in analizi kurkuminskih formulacij (TEST-AN KURKUMA) 2019
4. Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK) 2019
5. Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih (PaliOs) 2019
6. Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT) 2018
7. Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF) 2018
8. Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA) 2018
9. Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije 2018
10. Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres 2018
11. Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA) 2018
12. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih (SezMiPro) 2017
13. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017
14. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015
15. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015
16. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015
17. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015
18. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015
19. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015
20. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014
21. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014
22. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014