Študentski projekti

Trenutno ni aktivnih razpisov.

Zaključeni projekti

1. NOO ŠI:UM Celiakija in življenje brez glutena 2023
2. Uporabnost in vpliv poglobljene tehnologije pri izobraževanju zdravstvenega kadra (VR-VIDEO) 2023
3. NOO ŠI:UM Onesnaženost pitne in odpadne vode z ostanki zdravilnih učinkovin 2023
4. Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO) 2020
5. Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO) 2020
6. Podpora pri testiranju in analizi kurkuminskih formulacij (TEST-AN KURKUMA) 2019
7. Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK) 2019
8. Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih (PaliOs) 2019
9. Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT) 2018
10. Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF) 2018
11. Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA) 2018
12. Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije 2018
13. Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres 2018
14. Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA) 2018
15. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih (SezMiPro) 2017
16. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017
17. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015
18. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015
19. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015
20. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015
21. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015
22. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015
23. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014
24. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014
25. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014