Študentski projekti


Zaključeni projekti

1. Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT) 2018
2. Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF) 2018
3. Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA) 2018
4. Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije 2018
5. Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres 2018
6. Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA) 2018
7. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih 2017
8. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017
9. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015
10. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015
11. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015
12. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015
13. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015
14. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015
15. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014
16. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014
17. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014