Raziskovalni inštitut

Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem

Po kreativni poti do praktičnega znanja

2014


Vodja projekta: 

 • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar
 • Doc. Ana Habjanič, Doctor of Health Sciences, Finska
 • Doc. dr. Jadranka Stričević
 • Doc. dr. David Haložan

 


Sodelujoči:

 • Vključenih je 8 študentov UM FZV in drugih fakultet Univerze v Mariboru

 Partner:

 •  
 •  

Razumljivost predikcijskih modelov v medicini

Bilateralni projekt: Slovenija - Združene države Amerike

2012 - 2013


Vodja projekta: 

 • izr. prof. dr. Gregor Štiglic 

Sodelujoči:

 • Asist. dr. Igor Pernek
 • Prof. dr. Zoran Obradovic

 Partner:

 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
 • Temple University, Center for Data Analytics and Biomedical Informatics