Raziskovalni inštitut

Student Stress Training e-Mobile Management (SSTeMM)

Razpis: ERASMUS+ KA203 Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja 01.09.2019-31.08.2021*28.02.2022

Vodja projekta na UM FZV:

  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar.

Sodelujoči:

  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,