Raziskovalni inštitut

Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2

Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju -
Po kreativni poti do znanja 2016/2017


Vodja projekta na UM FZV:

  • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,
  • Doc. dr. Petra Povalej Bržan,
  • Asist. Nino Fijačko,
  • Primož Kocbek.

Partner:

  • Nova Vizija d.d.