Raziskovalni inštitut

E-education in ecology

Nacionalni projekt

2008


Vodja projekta: 

 • Prof. dr. Peter Kokol

Sodelujoči:

 •  

 Partner:

 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
 • Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (koordinator projekta)

Computer Supported Continuous Distant Learning for Nurses

Bilateralni projekt: Slovenija - Grčija

2007


Vodja projekta: 

 • Prof. dr. Peter Kokol

Sodelujoči:

 • Asist. dr. Helena Blažun
 • Predav. Majda Šlajmer Japelj
 • Asist. mag. Danijela Lahe
 • Borut Gaber
 • Aleksandra Lovrenčič
 • Maja Štiglic

 Partner:

 • Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede
 • University of Athens