Raziskovalni inštitut

Percepcija skrbi med slovenskimi in kitajskimi študenti zdravstvene nege

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko - 23.04.2018 - 31.12.2020 *31.12.2021 

Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,

Sodelujoči:

  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
  • Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič,
  • Asist. Zvonka Fekonja,

Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres

AntiStres
Marec do julij 2018
Projekt je sprejet v okviru javnega razpisa »PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM - ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2018«, 2. odpiranje (študijsko leto 2017 - 2018).

Pedagoški mentorji:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

Partner:

 

Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije

CPR-ambasadorji
April do julij 2018
Projekt je sprejet v okviru javnega razpisa »PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM - ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2018«, 2. odpiranje (študijsko leto 2017 - 2018).
 

Pedagoški mentorji:

  • Izr. prof. dr. Miljenko Križmarić,
  • Doc. dr. Andraž STOŽER.

Partner: