Status študenta s posebnim statusom in statusom študenta invalida

 

 

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o študentih s posebnim statusom so na Univerzi v Mariboru naslednje vrste oz.kategorije študentov s posebnim statusom:

  • študenti vrhunski športniki,
  • študenti priznani umetniki,
  • dolgotrajno bolni študenti,
  • študenti invalidi,
  • študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru),
  • drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).

 

Postopke v zvezi s študijem urejeta Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru ter Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v
Mariboru.

 

Pravilnik o študentih s posebnim statusom na UM

Vloga za pridobitev statusa posebnega študenta

 

********************************************************************************************

 

Pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru

Vloga za pridobitev posebnega statusa študenta invalida na Univerzi v Mariboru

 

Vlogo za pridobitev posebnega statusa vloži študent ob vpisu v letnik in sicer v Referat za študentske zadeve UM FZV. Vlogo obravnava Komisija za študijske zadeve UM FZV.

 

 

AKCIJSKI NAČRT ZA ODPRAVO OVIR ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI / INVALIDE NA UM FZV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

 

 

Društvo študentov invalidov Slovenije

Informacije o Društvu študentov invalidov Slovenije lahko najdete na spletnem naslovu:

http://www.dsis-drustvo.si/