Status študenta s posebnim statusom in statusom študenta invalida

 

 

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o študijskem procesu študentov invalidov na Univerzi v Mariboru so možne naslednje vrste oz.kategorije študentov s posebnim statusom:

  • študenti vrhunski športniki,
  • študenti priznani umetniki,
  • dolgotrajno bolni študenti,
  • študenti invalidi,
  • študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru),
  • drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).

 

Pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru

Vloga za pridobitev posebnega statusa študenta invalida na Univerzi v Mariboru

 

Vlogo za pridobitev posebnega statusa vloži študent ob vpisu v letnik in sicer v Referat za študijske in študentske zadeve UM FZV. Vlogo obravnava Komisija za študijske zadeve UM FZV. Status je veljaven eno študijsko leto.

 

Koordinatorka za študente s posebnim statusom je vodja Referata za študijske in študentske zadeve, Alenka Marsel, telefon: 02 300 47 15 in sicer v času uradnih ur, e-pošta: alenka.marsel@um.si. Na podlagi predhodnega dogovora po elektronski pošti je možen obisk ali svetovanje tudi izven uradnih ur.

 

Nekaj pomembnih informacij najdete tudi na spletnih straneh Društva študentov invalidov Slovenije ter v knjižici Prijazen študij za študente invalide (priporočila za prilagoditev študjiskega procesa).

 

AKCIJSKI NAČRT ZA ODPRAVO OVIR ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI / INVALIDE NA UM FZV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

AKCIJSKI NAČRT ZA ODPRAVO OVIR ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI / INVALIDE NA UM FZV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

AKCIJSKI NAČRT ZA ODPRAVO OVIR ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI / INVALIDE NA UM FZV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021