Vključevanje študentov

Možnost vključevanja študentov v mednarodne projekte na UM FZV

Študentje dodiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja in podiplomskih študijskih programov Zdravstvena nega 2. stopnja, Bioinformatika 2. stopnja, in Management v zdravstvu in socialnem varstvu 2. stopnja ter  Zdravstvena nega 3. stopnja imajo možnost v času študija raziskovalno sodelovati v mednarodnih projektih, ki potekajo na UM FZV.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo Referata za študijske in študentske zadeve Alenka Marsel, (alenka.marsel@um.si), ki vas bo usmerila k vodjem projektov.