Obvestila

ZN 1. st. - 1. l IZR–ZN na geriat. področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, sk 2

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 2, ki v ponedeljek, 18.01.2016 pričnejo s kliničnimi vajami v UKC Maribor, Klinika za kirurgijo, učna enota  ZN na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem - zbirno mesto.

 

Študenti 1. letnika izredno, skupina 2, se zberejo v ponedeljek, dne 18.01.2016 ob 13.00 uri pri glavnem vratarju UKC MB.

 

ZN 1 st- 3.l. IZR, Nujna medicinska pomoč, sprememba predavanj

 

Študente 3. letnika izrednega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega obveščamo o spremembi termina predavanj učne enote Nujna medicinska pomoč.

Predavanja se iz 30.1.2016 prestavijo na soboto, 16.1.2016 od 8. do 14.30 ure.

 

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

 

 

ZN 1. st., 1. l R, sk 1 - Zdravstvena nega, klinične vaje, nadomeščanje

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 1, Zdravstvena nega, klinične vaje – sprememba

Študente skupine 1 obveščamo o spremenjeni izvedbi kliničnih vaj pri predav. Jasmini Nerat v času od  12.1.2016 do 14.1.2016

Klinične vaje bodo potekale

12. 1. 2016 od 8. do 10.30 ure

13. 1. 2016 od 8. do 13. ure

14. 1. 2016 od 8. do 13. ure

 

Prosimo za razumevanje!

ZN 1. st. - 3. l IZR – ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu, sprememba seminarjev

Obvestilo izrednim študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, sprememba urnika seminarjev učne enote ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu

 

Glede na dogovor med študenti in izvajalko seminarjev, predav. mag. Barbaro Kegl, smo v elektronskem urnik zavedali spremenjeno izvedbo seminarjev, 23.1.2015, ko bodo seminarji potekli od 8. do 14. ure.

Seminarjev 16.1.2016 ni.

 

 

ZN 1. st. - 2. l R - Zdravstveno informacijski sistemi, sprememba urnika

Obvestilo rednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, sprememba urnika  izbirne učne enote Zdravstveno informacijski sistemi.

Študente obveščamo, da je v elektronskem urniku zavedena spremenjena izvedba učni enote Zdravstveno informacijski sistemi.

Študente vljudno prosimo za razumevanje!

 

Bioinfo 2. st. - 1. l R – Multivariantne statistične metode, sprememba

Obvestilo rednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika, učna enota Multivariantne statistične metode, sprememba

 

Študente obveščamo, da je v elektronskem urniku zavedena spremenjena izvedba dveh terminov  učne enote Multivariantne statistične metode, kot je navedeno tudi spodaj

Obveznosti se iz 11.3.2016  prestavijo na 9. 3.2016 od 8. do 13. ure in iz 18.3 2016 na 17.3.2016 od 8. do 13. ure.

Študente vljudno prosimo za razumevanje!

ZN 1. st. - 2. l R – ZN na pediatričnem področju, zbirališče 1. dan klv, 11.01.2016

Obvestilo rednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega (skupina 3 in 4), ki v ponedeljek, dne 11.01.2016 pričnejo s kliničnimi vajami pri učni enoti Zdravstvena nega na pediatričnem področju.

 

Študenti obeh skupin (tudi tisti, ki so se opredelili za opravljanje kliničnih vaj v Dornavi) se zberejo v ponedeljek, dne 11.01.2016 ob 6.30 uri v avli Klinike za pediatrijo UKC Maribor.

 

Razpis Državnega univerzitetenga prvenstva v smučanju in deskanju na snegu za študijsko leto 2015/16

Obveščamo Vas, da je Slovenska univerzitetna športna zveza razpisala Državno univerzitetno prvenstvo v smučanju in deskanju na snegu v študijskem letu 2015/16.  Na tekmovanju lahko sodelujejo študentke in študente iz vseh slovenskih visokošolskih zavodov.

 

Tekmovanje bo potekalo v petek, 15. 1. 2016 na smučišču Kope

 

Tekmovanje je namenjeno tako boljšim, kot tudi rekreativnim smučarjem saj je predviden bogat spremljevalni program.