Obvestila

MZSV 2. st. - 1.l R - Etični vidiki v zdr. in soc. org., dodatni izpitni rok

Obvestilo rednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu, učna enota Etični vidiki v zdravstvenih in socialnih organizacijah, dodatni izpitni rok.

 

Redne študente obveščamo, da je nosilec učne enote razpisal dodatni izpitni rok pri učni enoti Etični vidiki v zdravstvenih in socialnih organizacijah.

Izpit bo potekal 20.04.2016 ob 16:00 uri.

Prijava na izpit je elektronska.

MZSV 2. st., 1. l izr - IKT v zdr. in soc. org. - dodatni izpitni rok

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu, učna enota Informacijsko komunikacijske tehnologije v zdravstvenih in socialnih organizacijah - dodatni izpitni rok.

 

Izredne študente obveščamo, da je nosilec učne enote razpisal dodatni izpitni rok pri učni enoti Informacijsko kom. tehnol. v zdr. in soc. organizacijah.

 

Izpit bo potekal 18.04.2016 ob 14.00 uri.

Prijava na izpit je elektronska.

Fiziologija - kolokvij za izredne študente, 14.3.2016 - sprememba ure

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, kolokvij pri učni enoti Fiziologija, 14.3.2016 - sprememba ure.

 

Študente, ki so prijavljeni na kolokvij iz Fiziologije, za 14.3.2016 obveščamo, da bo kolokvij potekal ob 13.30 uri.

Seznam prijavljenih bo objavljen v petek, 11.3.2016.

 

Prosimo za razumevanje. 

ZN 2. st. - 1. l R - Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo, danes, 10.3.2016 odpade

Obvestilo študentom 1. letnika študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, učna enota Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo - predavanje danes, 10.3.2016 odpade.

 

Študente  obveščamo, da  danes, 10.3.2016 odpadejo predavanja učne enote Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo, zaradi bolezni doc. dr. Cirile Hlastan Ribič.

 

Termin nadomeščanja bo usklajen in objavljen naknadno.

 

 

Študente vljudno prosimo za razumevanje!

ZN 1 st- 2.l. IZR- IUE Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdr. in ZN

Obvestilo izrednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega, sprememba obveznosti učne enote Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdr. in ZN

 

Izredne študente obveščamo, da se seminarji v okviru učne enote Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdr. in ZN, razpisani pri doc. dr. Jadranki Stričevič, v petek, 20.5.2016 prestavijo na petek, 03.06.2016.

Sprememba je že zavedena v elektronski urnik.

 

 Vljudno prosimo za razumevanje!