Obvestila

ZN 1. st. - 1. l izr - Promocija zdravja s prehrano in med. dietetiko, sprememba

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, učna enota Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko.

 

Študente obveščamo, da seminar pri učni enoti Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko v soboto, 6.2.2016 odpade in se prestavi na četrtek, dne 11.2.2016.

 

Klinične vaje v okviru učne enote, pri predav. Maji Strauss, bodo za vse tri skupine potekale 14., 15. in 16.3.2016.

 

Prosimo za razumevanje. 

ZN 1. st. - 1. l R - Laboratorijska diagnostika in farmakologija, sprememba

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, učna enota Laboratorijska diagnostika in farmakologija.

 

Študente obveščamo, da je v elektronskem urniku vnešena sprememba nekaterih terminov laboratorijskih in kliničnih vaj, pri učni enoti Laboratorijska diagnostika in farmakologija.

 

Prosimo za razumevanje. 

ZN 1. st. - 1. l R – Knjižica Aktivnosti zdravstvene nege, prevzem

Obvestilo rednim študentom visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja, prvič vpisanim v študijskem letu 2015/2016 - Knjižica Aktivnosti zdravstvene nege

 

Študentje lahko Knjižico Aktivnosti zdravstvene nege,  proti podpisu, prevzamejo pri informatorju fakultete.

Knjižica je potrebna na kliničnih vajah, ki se opravljajo v učnih bazah, zato študente prosimo, da jo prevzamejo pravočasno.

ZN 1 st- 1.l. IZR, Nujna medicinska pomoč, sprememba predavanj

Študente 1. letnika izrednega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega obveščamo o spremembi predavanj učne enote Nujna medicinska pomoč.

Predavanja se  iz 11. in 12.2.2016 prestavijo na 2.2. in 3.2.2016 od 15. do 19. ure,  kot je že zavedeno tudi v elektronskem urniku.

Vljudno prosimo za razumevanje!

ZN 1. st. - 1. l R - Zdravstvena nega, sk. 1. - klv, 22.1.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 1, klinične vaje pri učni enoti Zdravstvena nega, sprememba, v petek,  dne 22.1.2016

Študente skupine 1 obveščamo, da bodo klinične vaje pri predav. Jasmini Nerat v v petek, dne 12.1.2016 potekale od 10. do 14. ure.

 

Prosimo za razumevanje.

 

ZN 1. st. 2. l IZR, Higiena, epidemiologija, 23.1.2016

Obvestilo izrednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, laboratorijske vaje v okviru učne enote Higiena in epidemiologija, 23.1.2016

 

Študente obveščamo, da  se bodo laboratorijske vaje za skupino 1, v soboto, 23.1.2016 začele ob 8. 30 uri in ne ob 8. uri, kot je bilo prvotno predvideno

ZN 2. st. - 1. l R (smer ZN) - Etika, filozofija in znanost v zdr., sprememba ure pričetka 19.1.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega, učna enota Etika, filozofija in znanost v zdravstvu, sprememba ure pričetka 19.1.2016.

 

Študente obveščamo, da se seminar pri prof. dr. Bojanu Borstnerju pri učni enoti Etika, filozofija in znanost v zdravstvu, v torek, dne 19.1.2016 prične ob 14:30 uri.

 

Prosimo za razumevanje. 

ZN 2. st. - 1. l IZR (smer USVZ) - Zdravstveno varstvo v izrednih razmerah, izpitni roki

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega - smer Urgentna stanja v zdravstvu, izpitni roki pri učni enoti Zdravstveno varstvo v izrednih razmerah.

 

Študente obveščamo, da je nosilec učne enote, prof. dr. Radko Komadina razpisal izpitne roke pri učni enoti Zdravstveno varstvo v izrednih razmerah.

 

1. rok: 11.02.2016 ob 17:00 uri

2. rok: 23.06.2016 ob 17:00 uri

3. rok: 23.08.2016 ob 17:00 uri

4. rok: po dogovoru

 

Prijava na izpit je elektronska. 

ZN 1. st. - 1. l R - Zdravstvena nega, sk. 6. - klv, ura pričetka 18.1.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 6, klinične vaje pri učni enoti Zdravstvena nega, sprememba ure pričetka dne 18.1.2016.

 

Študente skupine 1 obveščamo, da se klinične vaje pri učni enoti Zdravstvena nega v ponedeljek, dne 18.1.2016, pri predav. mag. Barbari Donik, pričnejo ob 11:00 uri.

 

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

Prosimo za razumevanje.

MZSV 2.st. - 1. l R, IZR - Kakovost v zdr. in soc. org. - prestavitev 2. izpitnega roka

Obvestilo rednim in izrednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvenih in socialnih organizacijah, prestavitev 2. izpitnega roka pri učni enoti Kakovost v zdravstvenih in socialnih organizacijah.

 

Nosilec učne enote, doc. dr. Matjaž Maletič, je po dogovoru s študenti prestavil 2. izpitni rok pri učni enoti Kakovost v zdravstvenih in socialnih organizacijah.

Izpitni rok se iz 17.02.2016 prestavi na 09.02.2016.

 

Vse prijave bodo avtomatsko prenešene.