Obvestila

ZN 2. st. - 1. l R (smer ZN) - Promocija zdravja in prim. zdr. varstvo, 1.4.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega - smer Zdravstvena nega, učna enota Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo, sprememba ure pričetka dne 1.4.2016.

 

Po dogovoru med nosilko učne enote in študenti se obveznosti pri učni enoti Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo v petek, dne 01.04.2016 pričnejo ob 14:00 uri.

 

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

ZN 1. st. - 1. l IZR, Etika s filozofijo ZN in zakonodajo, sprememba ure pričetka 2.4.2016

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, učna enota Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodajo - sprememba ure pričetka seminarja dne 2.4.2016.

 

Študente obveščamo, da se seminar pri učni enoti Etika s filozofijo ZN in zakonodajo v soboto, dne 2.4.2016, pri doc. dr. Smiljani Gartner, prične ob 08:30 uri.

 

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

Prosimo za razumevanje. 

ZN 1. st. - 1. l IZR - Etika s filozofijo ZN in zakonodajo, sprememba

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, učna enota Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodajo, seminar dne 2.4.2016 - odpade.

 

Študente obveščamo, da seminar pri učni enoti Etika s filozofijo ZN in zakonodajo pri predav. Mileni Pišlar v soboto, dne 2.4.2016 odpade.

 

Nadomestni termin bo objavljen naknadno.

Prosimo za razumevanje. 

ZN 1. st.-1.l R, sk 1 - klv na Kliniki za interno medicino, zbirno mesto 4.4.2016

Študenti 1. letnik, redno, skupina 1, ki opravljajo  klinične vaje pri predmetu Zdravstvena nega na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, v UKC MB Klinika za interno medicino, v terminu od 4.4. 2016 do 15.4.2016, se zberejo prvi dan (4.4.) ob 13:30 uri v avli Klinike za interno medicino.

 

Za pričetek kliničnih vaj in vstop na Kliniko za interno medicino UKC MB študentje potrebujejo: delovno uniformo, ustrezno obutev, identifikacijsko priponko, knjižico Aktivnosti zdravstvene nege, Učno negovalno dokumentacijo, pisala in beležko.

ZN 1. st. - 1. l R - Lab. diagnostika in farmakologija, 8.4.2016 - sprememba

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupine 5, 6, 7, 8, učna enota Laboratorijska diagnostika in farmakologija, laboratorijske vaje, 8.4.2016 - sprememba.

 

Študente skupin 5, 6, 7 in 8 obveščamo, da laboratorijske vaje pri učni enoti Laboratorijska diagnostika in farmakologija v petek, dne 8.4.2016 odpadejo in se prestavijo na 14.4.2016.

 

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

Vljudno prosimo za razumevanje. 

ZN 1. st. - 1. l izr - Laboratorijska diagnostika in farmakologija, 7.4.2016

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, učna enota Laboratorijska diagnostika in farmakologija, prestavitev termina predavanja.

 

Izredne študente obveščamo, da predavanje pri viš. predav. mag. Maksimiljanu Gorenjaku pri učni enoti Laboratorijska diagnostika in farmakologija v četrtek, dne 7.4.2016 odpade in se prestavi na torek, dne 12.4.2016.

 

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

Vljudno prosimo za razumevanje. 

ZN 1. st. - 3. l izr - ZN krg. bolnika s kirurgijo, dodatni izpitni rok

Obvestilo izrednim študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, dodatni izpitni rok pri učni enoti Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo.

 

Izredne študente obveščamo, da je nosilka učne enote na željo izrednih študentov razpisala dodatni izpitni rok pri učni enoti Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo.

Izpit bo potekal dne 25.5.2016 ob 14:00 uri.

Prijava na izpit je elektronska. 

ZN 2. st. - 1. l R (smer ZN) - Promocija zdr. in prim. zdr. varstvo, nadomestni termin

Obvestilo rednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega, učna enota Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo, nadomestni termin odpadlega predavanja pri doc. dr. Cirili Hlastan Ribič.

 

Študente obveščamo, da bo nadomeščanje odpadlega predavanja pri učni enoti Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo potekalo v četrtek, dne 31.3.2016 s pričetkom ob 8:00 uri. Vaje pri omenjeni učni enoti se pričnejo tega dne ob 15:00 uri.

ZN 2. st. - 1. l R (smer ZN) - Promocija zdr. in prim. zdr. varstvo, 29.3.2016 - odpade

Obvestilo rednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega, učna enota Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo, obveznosti danes, 29.3.2016 - odpadejo.

 

Študente obveščamo, da obveznosti pri učni enoti Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo danes, dne 29.03.2016, pri doc. dr. Cirili Hlastan Ribič odpadejo.

Nadomestni termin bo objavljen naknadno.
Prosimo spremljajte spletno stran.