Priprava in zagovor zaključnega dela

Na UM velja od  5. 1. 2017

NOVI

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru.

 

Z dne 06.04.2017 je prenehal na UM FZV veljati Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju 1. stopnje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede in Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.

Študenti, ki so postopek izbire in prijave teme in dispozicije zaključnega dela pričeli do vključno 6.4.2017, zaključijo postopek v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju 1. stopnje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede in v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.

 

Priloge UM FZV:

NAVODILA ZA IZDELAVO ZAKLJUČNEGA DELA NA 1. IN 2. STOPNJI ŠTUDIJA NA  UNIVERZI V MARIBORU FAKULTETI ZA ZDRAVSTVENE VEDE

PRILOGA 1 FZV_ Prošnja za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela

PRILOGA 2 FZV_Potrdilo o tehničnem pregledu zaključnega dela

PRILOGA 3 FZV_Usmeritve za izdelavo dispozicije in besedila zaključnega dela

PRILOGA 4 FZV_Potrdilo lektorja o lektoriranju na študijskih programih 2. stopnje

PRILOGA 5 FZV_Prijavnica za zagovor zaključnega dela

 

Priloge UM:

Priloga 1 ‒ PRIJAVA TEME ZAKLJUČNEGA DELA

Priloga 1B ‒ PRIJAVA SPREMEMBE TEME ZAKLJUČNEGA DELA – sprememba mentorja /somentorja

Priloga 1A ‒ PRIJAVA SPREMEMBE TEME ZAKLJUČNEGA DELA – sprememba naslova

Priloga 3 ‒ IZJAVA MENTORJA/SOMENTORJA O USTREZNOSTI ZAKLJUČNEGA DELA

Priloga 6 ‒ IZJAVA O AVTORSTVU IN ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE OBLIKE ZAKLJUČNEGA DELA

Priloga 7 ‒ IZJAVA O OBJAVI OSEBNIH PODATKOV (študent izpolni po zagovoru zaključnega dela)

 

Predloge:

Predloga za dispozicijo zaključnega dela

Predloga za empiricno zaključno delo

Predloga za teoreticno zaključno delo


Možni mentorji za posamezna področja 1. stopnje Zdravstvene nege: 

 

Seznam mentorjev in somentorjev za 2. stopnjo:


Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu 1. stopnje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede (veljaven do 6. 4. 2017)

Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede (veljaven do 6. 4. 2017)