Priprava in zagovor zaključnega dela

NAVODILA ZA IZDELAVO ZAKLJUČNEGA DELA NA 1. IN 2. STOPNJI ŠTUDIJA NA UM FZV.

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru

(velja od 05.01.2017)

 

NAVODILA ZA IZVEDBO ZAGOVOROV ZAKLJUČNIH DEL NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 1. IN 2. STOPNJE UM FZV NA DALJAVO

 

NOVO     Navodila UM FZV veljavna od 1.10.2019:

NAVODILA ZA IZDELAVO ZAKLJUČNEGA DELA NA 1. IN 2. STOPNJI ŠTUDIJA NA  UNIVERZI V MARIBORU FAKULTETI ZA ZDRAVSTVENE VEDE

PRILOGA 1 FZV_ Prošnja za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela

PRILOGA 2 FZV_Potrdilo o tehničnem pregledu zaključnega dela

PRILOGA 3 a FZV_Usmeritve za izdelavo dispozicije zaključnega dela

PRILOGA 3 b FZV_Usmeritve za izdelavo zaključnega dela

PRILOGA 4 FZV_Potrdilo lektorja o lektoriranju na študijskih programih 1. in 2. stopnje

PRILOGA 5 FZV_Prijavnica za zagovor zaključnega dela

PRILOGA 6 FZV_Kriteriji za ocenjevanje zaključnih del

Predloge:

Predloga za dispozicijo zaključnega dela

Predloga za empiricno zaključno delo

Predloga za zaključno delo, ki temelji na pregledu literature


Navodila UM FZV veljavna do 30.9.2019:

NAVODILA ZA IZDELAVO ZAKLJUČNEGA DELA NA 1. IN 2. STOPNJI ŠTUDIJA NA  UNIVERZI V MARIBORU FAKULTETI ZA ZDRAVSTVENE VEDE

PRILOGA 1 FZV_ Prošnja za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela

PRILOGA 2 FZV_Potrdilo o tehničnem pregledu zaključnega dela

PRILOGA 3 FZV_Usmeritve za izdelavo dispozicije in besedila zaključnega dela

PRILOGA 4 FZV_Potrdilo lektorja o lektoriranju na študijskih programih 2. stopnje

PRILOGA 5 FZV_Prijavnica za zagovor zaključnega dela

Predloge:

Predloga za dispozicijo zaključnega dela

Predloga za empiricno zaključno delo

Predloga za teoreticno zaključno delo


Priloge UM:

Priloga 1 ‒ PRIJAVA TEME ZAKLJUČNEGA DELA

Priloga 1B ‒ PRIJAVA SPREMEMBE TEME ZAKLJUČNEGA DELA – sprememba mentorja /somentorja

Priloga 1A ‒ PRIJAVA SPREMEMBE TEME ZAKLJUČNEGA DELA – sprememba naslova

Priloga 3 ‒ IZJAVA MENTORJA/SOMENTORJA O USTREZNOSTI ZAKLJUČNEGA DELA

Priloga 6 ‒ IZJAVA O AVTORSTVU IN ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE OBLIKE ZAKLJUČNEGA DELA

Priloga 7 ‒ IZJAVA O OBJAVI OSEBNIH PODATKOV (študent izpolni po zagovoru zaključnega dela)
 

Pravilnik o izdelavi zaključnih del vseh stopenj študija v tujem jeziku na UM

  Pravilnik o izdelavi zaključnih del vseh stopenj študija v tujem jeziku na UM

 


Seznam mentorjev in somentorjev za 2. stopnjo:

 


Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede (veljaven do 6. 4. 2017)