RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU 2024/2025

Datum objave: 
28.03.2024

 

Objavljamo Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2024/25.

 

Prvi prijavni rok se odpira 29. marca 2024.

 

Besedilo razpisa, tabele z vpisnimi mesti in razpisna besedila fakultet Univerze v Mariboru najdete na

spletni strani na povezavi:

Vpis na podiplomski študij.

 

UM FZV v študijskem letu 2024/2025 razpisuje:

Fakulteta za zdravstvene vede (FZV) (PDF; 168 KB)

* 1. letnik študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu razpisuje v 2024/2025 Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.

 

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik magistrskega študija bo ostal odprt:

  • za državljane_ke RS in državljane_ke držav članic EU ter za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva do 6. septembra 2024;
  • za državljane_ke držav nečlanic EU do 31. maja 2024.

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik doktorskega študija bo ostal odprt:

  • za državljane_ke RS in državljane_ke držav članic EU do 6. septembra 2024;
  • za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva in državljane_ke držav nečlanic EU do 31. maja 2024.

  

 

PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS / APPLICATION EVŠ

 

Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati_ke, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili_e predhodni študij ali ne. Prijavljeni_e kandidati_ke morajo fakulteti do roka, ki ga ta določi interno, posredovati dokazila o zaključeni predhodni izobrazbi (fakultete bodo interne roke objavile na svojih spletnih straneh, informacije o teh pa lahko kandidati_ke dobijo tudi v pristojnih referatih za študentske zadeve). Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidatom_kam svetujemo, da prijavo za vpis oddajo, če pričakujejo, da bodo predhodni študij zaključili_e pred vpisom na študijski program v posameznem prijavnem roku. Prijava po rokih, določenih s tem razpisom, ni mogoča. Oddaja prijav na podiplomski študij Univerze v Mariboru je neodvisna od prijav na podiplomske študijske programe po razpisih ostalih javnih in zasebnih visokošolskih zavodov.

Kandidati_ke morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru oddati elektronsko, in sicer preko

spletnega portala eVŠ.

 

OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidat_ka v spletni aplikaciji eVŠ pritisne gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne stori, prijava ne bo upoštevana v izbirnem postopku. Kandidatom_kam predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res oddali_e v sistem​. Po uspešno oddani prijavi kandidat_ka prejme potrdilo na naslov elektronske pošte, naveden na njegovi_ni prijavi. Če kandidat_ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.
 
Kandidati_ke so dolžni_e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli_e v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati_ke morajo sami_e zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.
 

Visokošolski zavodi in visokošolske prijavno-informacijske službe vročajo oziroma posredujejo kandidatom_kam v seznanitev dokumente in obvestila v zvezi z razpisom za vpis z odložitvijo dokumenta oziroma obvestila v spletni portal eVŠ (v skladu s 40. členom Zakona o visokem šolstvu). Dokumenti in obvestila se vročajo oziroma posredujejo kandidatom_kam v seznanitev z odložitvijo dokumenta oziroma obvestila v spletni portal eVŠ​ v skladu s 40. členom Zakona o visokem šolstvu.

O vložitvi dokumenta oziroma obvestila prek portala eVŠ je kandidat_ka obveščen_a z informativnim sporočilom, ki ga prejme na svoj elektronski naslov, ki ga je sporočil_a ob prijavi za vpis ter s sporočilom na številko mobilnega telefona, če jo je sporočil_a ob prijavi za vpis. Kandidat_ka prevzame dokument oziroma obvestilo s spletnega portala eVŠ v elektronski obliki po predhodni avtentikaciji. Ob osebni vročitvi dokumenta prek portala eVŠ kandidat_ka elektronsko potrdi elektronsko vročilnico. Dan elektronske potrditve elektronske vročilnice se šteje za dan vročitve dokumenta. 

Če kandidat_ka dokumenta ne prevzame v petih dneh od dneva prejema informativnega sporočila o elektronsko odloženem dokumentu na portalu eVŠ, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.

 

 

RAZPISANA VPISNA MESTA:

Vpisna mesta za magistrski študij:

 

Vpisna mesta za doktorski študij:

 

 

DOKAZILA

 

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2024/2025 prijavitelji_ice vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

Kandidat_ka bo na eVŠ portalu ob oddaji prijave za vpis videl_a seznam zahtevanih prilog in rok, do katerega mora zahtevan dokument priloge naložiti na portal. Priloge k prijavi za vpis lahko kandidat_ka odda hkrati s prijavo za vpis, ali kasneje, vendar najpozneje do roka, navedenega na portalu eVŠ. O objavi zahteve za dopolnitev prijave na portalu eVŠ bo kandidat_ka obveščen_a na naslov elektronske pošte, naveden v njegovi_ni prijavi, in na SMS številko, če jo bo v prijavi navedel_a.

Kandidati_ke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča. V primeru, da ima kandidat_ka tehnične in druge težave z oddajanjem zahtevanih prilog na spletnem portalu eVŠ, naj to sporoči na prvi nivo pomoči prijaviteljem_icam na e-naslov ekc@gov.si (upoštevati je treba, da bo prošnja za pomoč obravnavana v času uradnih ur), saj v nasprotnem primeru pritožbe zaradi tehničnih težav pri oddaji zahtevanih prilog ne bodo upoštevane. Vsak kandidat_ka lahko pri eni prilogi odda največ 3 priponke, velikost posamezne priponke pa je največ 5 MB.

  

 

INFORMATIVNI DNEVI ​

 
Kdaj? 
  • 24. 5. 2024 ob 15. uri
  • 4. 9. 2024 ob 15. uri
Dodatno: Kandidati imajo možnost tudi individualnega pogovora/svetovanja na daljavo in sicer po predhodnem dogovoru po elektronski pošti alenka.marsel@um.si.

 

Kje? na UM FZV, predavalnica št. 2 (1. nadstropje)

Kontaktna oseba: