Laboratorijska diagnostika in farmakologija, izpitni rok 26.6.2020

Datum objave: 
24.06.2020

Zaradi večjega števila prijavljenih študentov na izpit, bo le-ta potekal v več skupinah in lokacijah, po spodaj navedenem razporedu. Zaradi omejitve prostih mest v predavalnicah, študente prosimo, da se držijo razporeda.

Študente prosimo, da upoštevajo Varnostni protokol načina izvedbe študijskih obveznosti v prostorih UM FZV ter Varnostni protokol  za opravljanje dela v prostorih Rektorata UM ter ravnajo skladno z navodili.

S sabo prinesite izpolnjeno in podpisano Izjavo o zdravstvenem stanju študenta.

Študente prosimo, da skladno z navodili, pred pričetkom preverjanja znanja počakajo izvajalca pred UM FZV oz. Rektoratom UM, ob tem pa vzdržujejo primerno varnostno razdaljo 1,5 m do drugih oseb.

Napotki za študente, ki boste izpit opravljali na UM, Slomškov trg 15: stavba leži na Slomškovem trgu, v samem mestnem jedru. Dostop je možen z avtomobilom iz Orožnove ulice, kjer je urejeno parkirišče na Slomškovem trgu, ali z javnim prevozom. Glavna avtobusna in železniška postaja sta oddaljeni 15 minut peš hoje skozi center mesta.

Termin komisijskih izpitov bo na podlagi pisnega dela izpita objavljen naknadno. Prosimo spremljajte spletno stran.

Razpored:

OB 15.00 uri na UM FZV, P2
1002417465   
1002421195   
1002420709   
1002432065   
1002417708   
1002425565   
1002427207   
1002419239   
1002417783   
1002420814   
1002401836   
1002435463   
1002432006   
1002424003   
1002419611   
1002419085   
1002424267   
1002419280   
1002417384   
1002385466   
1002424046   
1002423058   
1002419743   
1002421128   
1002419344   
1002424364   
1002423007   
1002387566   - komisijski izpit
1002422825   
1002423627   
 
ob 15.15 uri na UM, dvorana V. Bračiča
1002423937   
1002431956   
1002421004   
1002417295   
1002419093   
1002378826   - komisijski izpit
1002425395   
1002419484   
1002432103   
1002417813   
1002425476   
1002417511   
1002425204   
1002418887   
1002424496   
1002419263   
1002417627   
1002417481   
1002423970   
1002419140   
1002419255   
1002380278   - komisijski izpit
1002418933   
1002417341   
1002422965   
1002419417   
1002423465   
1002423112   
1002425727   
1002427223   
1002432073   
1002423376   
1002419450   
1002419115   
1002417791   
1002058015   
1002420911   
1002417830   
1002425336   
1002423759   
 
ob 16.00 uri na UM, Miklošičeva dvorana
1002424186   
1002424810   
1002423040   
1002422884   
1002427371   
1002448263   
1002429366   
1002426600   
1002427797   
1002367654   
1002427525   
1002449936   
1002450713   
1002449758   
1002267030   - komisijski izpit
1002448328   
1002448468   
1002427622   
1002448310   
1002428459   
1002381738   - komisijski izpit
1002426693   
1002426715   
1002432669   
1002428092   
1001743792   
1002449901   
1002386128   
1002426766   
1002448590   
1002448280   
1002449979   
1002448433   
1001893387   
1002448182