Dogodki

 

 
05.06.2024 - 15:30 do 16:30
Študentski klub
Datum objave:
29.05.2024

Tutor

Spoštovane študentke, spoštovani študenti!

Vljudno vas vabimo na tutorsko uro pred izpitnim obdobjem, ki bo potekala 5.6.2024 ob 15.30 uri, v Študentskem klubu Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in online (MS Teams). 

Tutorska ura je namenjena vsem študentom, ki želijo predelati poglavja in postaviti vprašanja glede prihajajočih izpitov. 

Do MS Teams lahko dostopate na povezavi-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2UxOTg1NDAtMDAzYy00Y2Q5LTkyOWYtYjdmNjIwYzMyZTRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22fe1443a9-ed60-4610-a360-1a3521f11f66%22%7d

Predhodna prijava ni obvezna, za več informacij pa lahko pišete na maja.draganic@student.um.si