Dogodki

 

 
19.09.2019 - 08:30 do 14:00
Predavalnica P2
Datum objave:
27.08.2019

Spoštovani,

na Fakulteti za Zdravstvene vede Univerze v Mariboru organiziramo izobraževanje za klinične mentorje začetnike, z naslovom:

 

VLOGA MENTORJA V PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE

 

Izobraževanje bo potekalo v četrtek, 19. 9. 2019 na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Žitna ul. 15, Maribor, Predavalnica 2, s pričetkom ob 08.30 uri.

 

 

PROGRAM

08:30 – 09:00 Registracija udeležencev

09:00 – 09:15 Pozdravni nagovor

   Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, FAAN, dekanica

 

09:15 – 10:00 Vloga mentorja in pomen mentoriranja študentov zdravstvene nege

            izr. prof. dr. Jadranka Stričević

10:05 – 10:50 Komunikacija med mentorjem in študentom

Viš. predav. mag. Barbara Donik

 

10:50 – 11:20 Odmor

 

11:20 – 12:00 Ocenjevanje študentov na klinični praksi

Asist. Zvonka Fekonja

 

12:05 – 12:50 Izzivi mentorja v kliničnem okolju 

Predav. mag. Jožefa Tomažič in viš. predav. dr. Mojca Dobnik

13:00 – 13:30 Okrogla miza z razpravo

Sodelujejo: viš. predav. mag. Barbara Kegl - moderatorka, izr. prof. dr. Jadranka Stričević, predav. mag. Jožefa Tomažič, viš. predav. dr. Mojca Dobnik, asist. Zvonka Fekonja, viš. predav. mag. Barbara Donik, viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič in udeleženci

 

13:35 – 14:00 Evalvacija in zaključek

__________________________________________________________________________________

 

Splošne informacije

Program izobraževanja za klinične mentorje začetnike je namenjen zaposlenim v zdravstveni negi – kliničnim mentorjem začetnikom v učnih bazah Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Kotizacije za mentorje učnih baz FZV UM ni.

Prijave in dodatne informacije

Na izobraževanje se lahko prijavite preko e-prijavnice. Število prijav je omejeno.

E-prijavnica (prijava ni več možna)

Vljudno vabljeni!


Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.     

 
05.09.2019 - 15:00 do 16:00
Predavalnica P2
Datum objave:
02.08.2019

 

 

Vljudno vabljeni na informativni dan Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede,

v četrtek, dne 5. septembra 2019 ob 15. uri,  kjer vam bomo podrobneje predstavili podiplomske študijske programe  2. in 3. stopnje, ki jih bo izvajala Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede v študijskem letu 2019/2020 in podali informacije v zvezi z razpisno vpisnim postopkom ter pogoji študija, predstavili zaposlitvene možnosti, možnosti nadaljevanja izobraževanja ter druge informacije, ki so pomembne za odločanje o študiju.

Na informativnem dnevu se bodo predstavili tudi študenti Študentskega sveta UM FZV.

 

Z znanjem do zdravja in razvoja!

 
24.06.2019 - 11:00 do 12:00
Sejna soba 124
Datum objave:
13.06.2019

 

D E L A V N I C A

Zobozdravstvene tehnike pri izvajanju zobne higiene

Alenka KRABONJA

Cuspis zobozdravstvo, trgovina in ostale storitve d.o.o.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira delavnico o zobozdravstvenih tehnikah pri izvajanju zobne higiene v sklopu projekta ZOBEK (Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene),

ki bo v ponedeljek, 24. junija 2019 od 11:00 do 12:00 ure v sejni sobi fakultete.

Delavnica je namenjena zaposlenim in študentom na UM FZV ter študentom Univerze v Mariboru. Kotizacije ni. Število prijav je omejeno na 30 udeležencev. Udeleženci na delavnico prinesejo svojo zobno ščetko (klasično ali električno).

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na delavnici potrdite najkasneje do 20. junija 2019 na elektronski naslov aleksandra.lovrencic@um.si ali na telefonsko številko 02/300 47 19.

Vljudno vabljeni k udeležbi! 


     

 

Projekt je bil izbran na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

 
24.06.2019 - 10:00 do 11:00
Sejna soba 124
Datum objave:
13.06.2019

 

D E L A V N I C A

Kompetence medicinskih sester v zobozdravstveni preventivi

 

Nina MAJERIČ

Cuspis zobozdravstvo, trgovina in ostale storitve d.o.o.

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira delavnico o kompetencah medicinskih sester v zobozdravstveni preventivi v sklopu projekta ZOBEK (Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene),

ki bo v ponedeljek, 24. junija 2019 od 10:00 do 11:00 ure v sejni sobi fakultete.

Delavnica je namenjena zaposlenim in študentom na UM FZV ter študentom Univerze v Mariboru. Kotizacije ni. Število prijav je omejeno na 30 udeležencev.

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na delavnici potrdite najkasneje do 20. junija 2019 na elektronski naslov aleksandra.lovrencic@um.si ali na telefonsko številko 02/300 47 19.

Vljudno vabljeni k udeležbi! 


     

 

 

Projekt je bil izbran na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

 
12.06.2019 - 13:00 do 14:30
Predavalnica P1
Datum objave:
07.06.2019

Spoštovani,

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

Vabimo vas, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva, ki bo v sredo, 12. 6. 2019 ob 12:00 uri v Predavalnici 1 na UM FZV in bo zajemalo sledeči predavanji:

 

Yuexian TAO, PhD

»Changes of Blood Pressure Values During Different Periods of Exercise«

in

Dr. Lori DAMBAUGH DNP, CNS, RN, PCCN, ACCNS-AG

»Establishing the Golisano Institute for Intellectual and Developmental Disability Nursing«

 

 

Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.

 

 

Vljudno vabljeni!

 


  Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.             
 
10.06.2019 do 11.06.2019
Kabinet 306
Datum objave:
07.06.2019

Visiting Assist Prof Tara SACCO & Assoc Prof Lori DAMBAUGH

St. John Fisher College, Wegmans School of Nursing

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira dne 10. in 11. junija 2019 delavnico  Health Assessment. Program strokovnega srečanja je namenjen visokošolskim učiteljem in vabljenim sodelavcem fakultete, ki se z obravnavano tematiko srečujejo pri svojem pedagoškem oz. raziskovalnem delu. Kotizacije ni. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.


»Health assessment« se nanaša na prvo fazo procesa zdravstvene nege, v okviru katerega medicinske sestre zbirajo in analizirajo podatke o pacientu z namenom ugotavljanja potreb po zdravstveni negi. Opredelimo ga lahko kot sistematičen, načrtovan in interaktivni proces v okviru katerega medicinske sestre uporabijo kritično razmišljanje za zbiranje, validacijo, analizo in sintezo zbranih informacij za oblikovanje odločitev o zdravstvenem statusu in življenjskih procesov posameznika, družine in lokalne skupnosti. Je pomemben element zagotavljanja kakovosti zdravstvene nege in osnova za ugotavljanje potreb po zdravstveni negi, oblikovanje negovalnih diagnoz, načrtovanje intervencij zdravstvene nege in vrednotenje intervencij ter odzivov posameznika na zdravstveni problem. Natančna in celovita ocena  stanja  zdravja odražajo znanje in veščine profesionalne medicinske sestre.

Viri:
Crouch, T. A.  & Meurier, C., (2016).  Vital notes for nurses: health assessment. Blackwell Publishing Ltd.
Fuller, J. & Schaller-Ayers, J., (2000). Health assessment – a nursing approach. (3rd Ed.). Philadelphia: Lippincott.

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na delavnici potrdite najkasneje do 7. junija 2019 do 12. ure na elektronski naslov aleksandra.lovrencic@um.si ali na telefonsko številko 02/300 47 19.

 

Ponedeljek 10.06.2019

 

10:00 Introduction: Focused vs. Complete Assessment, General Survey   

Tara Sacco

 

10:30-11:30 Respiratory Assessment (Ear, Nose, Throat), (Chest, Thorax)   

Lori Dambaugh

 

11:30-11:45 Odmor
11:45-12:45 Cardiac   

Lori Dambaugh

 

12:45-13:00 Summary   

Tara Sacco, Lori Dambaugh

 

 

Torek 11.06.2019

 

10:00-11:00 Neurologic Assessment   

Tara Sacco

 

11:00-11:15 Odmor   

 

11:15-12:00 Abdomen   

Tara Sacco

 

12:00-12:30 Renal/Genitourinary   

Lori Dambaugh

 

12:30-13:00 Summary   

Tara Sacco, Lori Dambaugh

 

 

 

  •  
  • 1 of 23