Dogodki

 

 
10.12.2019 - 13:00 do 14:30
Predavalnica P1
Datum objave:
04.12.2019

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 10.12.2019 ob 13.00 uri v Predavalnici 1 na UM FZV,

kjer bodo predstavljeni rezultati treh študentskih projektov, v okviru programov »Po kreativni poti do znanja 2017-2020« in »ŠIPK – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijsko leto 2018/2019 in 2019/2020 (1. odpiranje)«:

 

 • Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije  pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK)
 • Podpora pri testiranju in analizi kurkuminskih formulacij (TEST-AN KURKUMA)
 • Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih (PaliOs)

 

Vljudno vabljeni!

 
03.12.2019 - 14:00 do 15:00
Predavalnica P1
Datum objave:
28.11.2019

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 3.12.2019 ob 14.00 uri v Predavalnici 1 na UM FZV in bo zajemalo

sledeče predavanje:

Martina Horvat, Nacionalni inštitut za javno zdravje

»Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - predstavitev projekta«


Utrinki

 
03.12.2019 - 10:00 do 13:45
Predavalnica P2
Datum objave:
21.11.2019

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na strokovno konferenco z naslovom: »Za boljše izbire v prodajnih avtomatih«, ki bo potekala v torek, 3. decembra 2019, od 10.30 do 13.45 ure, na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor.

Zdrava in uravnotežena prehrana v vseh življenjskih obdobjih pozitivno vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja, še posebej na uspešnost, zadovoljstvo ter na delovno zmožnost. Odgovornost za zdravje ni samo odgovornost posameznika, ampak predvsem celotne družbe. Vlaganje v zdravje zagotavlja večjo kvaliteto življenja posameznikov in več zadovoljstva v času študija in na delovnem mestu.

V zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah ter na fakultetah posamezniki zaradi stiske s časom, malico pogosto poiščejo na najbližjem prodajnem avtomatu. V prodajnih avtomatih zdrava izbira izdelkov ni samoumevna, ampak prevladujejo izdelki, ki naj bi se jim izogibali ali jih uživali le občasno. Prevladujejo sladki prigrizki in pijače z dodanim sladkorjem, sendviči so večinoma  iz bele moke, polnjeni z različnimi mesninami. Predvsem zdravstvene in socialno varstvene ustanove ter fakultete bi morale zaradi svojega poslanstva posameznikom v prodajnih avtomatih ponuditi možnost  zdrave izbire izdelkov.

Na strokovni konferenci z naslovom »Za boljše izbire v prodajnih avtomatih«, bodo predstavljeni rezultati pregleda ponudbe v prodajnih avtomatih v zdravstvenih in socialnih varstvenih ustanovah ter na fakultetah. Podani bodo konkretni predlogi za ureditev problematike kot tudi mnenja študentov in zdravstvenih delavcev glede ponudbe v prodajnih avtomatih.

Konferenca je namenjena predstavnikom strokovne javnosti, delodajalcem, študentom, kakor tudi vsem ostalim, ki jih tema zanima in so tako ali drugače dejavni na področju zdrave prehrane.

Udeležba na konferenci je brezplačna in je del aktivnosti v okviru izvajanja Nacionalnega programa na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje 2015 – 2025, Ministrstvo za zdravje RS.

Svojo udeležbo potrdite čimprej oziroma najkasneje do 30. 11. 2019 na telefonski številki 02/300 47 10 ali preko e-pošte ines.mlakar@um.si.

Veselimo se srečanja z vami!


PROGRAM

Predavalnica 2

Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede

Moderator: prof. dr. Sonja Šostar Turk

Ura Vsebina/aktivnost
10:00 – 10:30        Registracija  

 

10:30 – 11:00

Pozdravni nagovori

 • Dekanica UM FZV: prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar
 • Ministrstvo za zdravje RS: dr. Katja Povhe Jemec
 • Zveza potrošnikov Slovenije: Breda Kutin, predsednica
11:00 – 11:45 Zveza potrošnikov Slovenije  
 • Predstavitev programa »Veš, kaj ješ študent«, mag. Anja Bolha

 

11:45 – 12:00 Odmor ob kavi  

 

12:00 – 12:45 Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede  
 • Predstavitev raziskave »Pregled ponudbe prodajnih avtomatov v zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah v Sloveniji«,

doc. dr. Urška Rozman, viš. predav. mag. Maja Strauss, prof. dr. Sonja Šostar Turk

 • Predstavitev nove smeri Podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega »Preventivna in klinična prehrana«,

prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, prof. dr. Sonja Šostar Turk

 

12:45 – 13:45   

 

Okrogla miza z naslovom: »Za več zdravih izbir v avtomatih«.  

 

 

 

 

 
27.11.2019 - 09:30 do 12:00
Predavalnica P2
Datum objave:
12.11.2019

 
19.09.2019 - 08:30 do 14:00
Predavalnica P2
Datum objave:
27.08.2019

Spoštovani,

na Fakulteti za Zdravstvene vede Univerze v Mariboru organiziramo izobraževanje za klinične mentorje začetnike, z naslovom:

 

VLOGA MENTORJA V PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE

 

Izobraževanje bo potekalo v četrtek, 19. 9. 2019 na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Žitna ul. 15, Maribor, Predavalnica 2, s pričetkom ob 08.30 uri.

 

 

PROGRAM

08:30 – 09:00 Registracija udeležencev

09:00 – 09:15 Pozdravni nagovor

   Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, FAAN, dekanica

 

09:15 – 10:00 Vloga mentorja in pomen mentoriranja študentov zdravstvene nege

            izr. prof. dr. Jadranka Stričević

10:05 – 10:50 Komunikacija med mentorjem in študentom

Viš. predav. mag. Barbara Donik

 

10:50 – 11:20 Odmor

 

11:20 – 12:00 Ocenjevanje študentov na klinični praksi

Asist. Zvonka Fekonja

 

12:05 – 12:50 Izzivi mentorja v kliničnem okolju 

Predav. mag. Jožefa Tomažič in viš. predav. dr. Mojca Dobnik

13:00 – 13:30 Okrogla miza z razpravo

Sodelujejo: viš. predav. mag. Barbara Kegl - moderatorka, izr. prof. dr. Jadranka Stričević, predav. mag. Jožefa Tomažič, viš. predav. dr. Mojca Dobnik, asist. Zvonka Fekonja, viš. predav. mag. Barbara Donik, viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič in udeleženci

 

13:35 – 14:00 Evalvacija in zaključek

__________________________________________________________________________________

 

Splošne informacije

Program izobraževanja za klinične mentorje začetnike je namenjen zaposlenim v zdravstveni negi – kliničnim mentorjem začetnikom v učnih bazah Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Kotizacije za mentorje učnih baz FZV UM ni.

Prijave in dodatne informacije

Na izobraževanje se lahko prijavite preko e-prijavnice. Število prijav je omejeno.

E-prijavnica (prijava ni več možna)

Vljudno vabljeni!


Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.     

 
05.09.2019 - 15:00 do 16:00
Predavalnica P2
Datum objave:
02.08.2019

 

 

Vljudno vabljeni na informativni dan Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede,

v četrtek, dne 5. septembra 2019 ob 15. uri,  kjer vam bomo podrobneje predstavili podiplomske študijske programe  2. in 3. stopnje, ki jih bo izvajala Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede v študijskem letu 2019/2020 in podali informacije v zvezi z razpisno vpisnim postopkom ter pogoji študija, predstavili zaposlitvene možnosti, možnosti nadaljevanja izobraževanja ter druge informacije, ki so pomembne za odločanje o študiju.

Na informativnem dnevu se bodo predstavili tudi študenti Študentskega sveta UM FZV.

 

Z znanjem do zdravja in razvoja!

 •  
 • 1 of 23