Dogodki

 

 
21.09.2021 - 08:45 do 15:00
MS Teams
Datum objave:
29.06.2021

Spoštovani,

na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru organiziramo izobraževanje za klinične mentorje in klinične mentorje začetnike z naslovom:

 

»IZZIVI MENTORIRANJA ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE V KLINIČNEM OKOLJU«

 

Izobraževanje bo potekalo v torek 21. 9. 2021 v spletnem okolju MS Teams., s pričetkom ob 9.00 uri.

 

PROGRAM

8:45 – 8:55  Spletna registracija udeležencev
9:00 – 9:15 Pozdrav udeležencev    

(v. d. dekanice viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič)

9:15 – 10:00 Mentoriranje študentov zdravstvene nege v kliničnem okolju in zagotavljanje učinkovitosti kliničnega usposabljanja    

(viš. predav. mag. Barbara Donik, viš. predav. mag. Barbara Kegl)

10:05 – 10:25  Primer dobre prakse  - mentor na primarnem nivoju    

(Aleksandra Jančič, dipl. m. s., spec.)

10:30 – 10:55 Primer dobre prakse – mentor na sekundarnem nivoju    

(Tatjana Šopinger – Lipovnik, dipl. m. s.) 

11:00 – 11:15 Primer dobre prakse – mentoriranje v socialno varstvenem zavodu    

(strok. sod. Aleksandra Zel, dipl. m. s.)

11:20 -11:40 Diskusija – Izzivi mentoriranja    

(predavatelji in udeleženci)

11:40 – 11:55 Odmor za kavo
12:00 – 12:30 Ocenjevanje študentov na kliničnih vajah    

(predav. Jasmina Nerat, asist. Zvonka Fekonja, asist. Lucija Gosak)

12:35 – 12:50 Primer ocenjevanja študenta na kliničnih vajah s področja ZN žensk, nosečnic in porodnic    

(Rosemarie Franc, dipl. m. s., dipl. bab., mentorica z mednarodnim izpitom)

12:55 – 13:25 Primer ocenjevanja študenta na kliničnih vajah s področja ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu s kliničnim usposabljanjem    

(Mateja Čagran, dipl. m. s., mag. zdr. nege in Barbara Pisanec, dipl. m. s.)

13:15 – 13:30 Primer ocenjevanja študenta na kliničnih vajah s področja ZN kirurškega pacienta    

(Klavdija Potočnik, mag. zdr. neg.)

13:35 – 14:50  diskusija – izzivi ocenjevanja študentov na kliničnih vajah    

(predavatelji in udeleženci)

14:50  - 15:00 Evalvacija in zaključek

Splošne informacije

Program izobraževanja za klinične mentorje in klinične mentorje začetnike je namenjen zaposlenim v zdravstveni negi – kliničnim mentorjem v učnih bazah Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Kotizacije za mentorje učnih baz FZV UM ni.

 Prijave in dodatne informacije

Na izobraževanje se lahko prijavite preko e-prijavnice, ki je objavljena na spletni strani Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede. Število prijav je omejeno.

Vljudno vabljeni!
Programsko – organizacijski odbor:

  • Viš. predav mag. Barbara Donik – predsednica
  • Viš. predav. mag. Barbara Kegl – članica
  • Predav. Jasmina Nerat – članica
  • Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić - članica
  • Asist. Lucija Gosak - članica
 
06.09.2021 - 15:00 do 16:30
MS Teams
Datum objave:
24.08.2021

 

Spoštovani,

Vljudno vabljeni k ogledu predstavitve podiplomskih študijskih programov 2. in 3. stopnje, ki jih bo UM FZV izvajala v študijskem letu 2021/2022.

V ponedeljek, dne 6. 9. 2021 ob 15:00 bomo na daljavo (on-line) izvedli informativni dan in vsem zainteresiranim za študij na UM FZV predstavili dodatne podrobnosti o študiju, študijskih programih, pogojih študija, vpisnih pogojih ter odgovorili na vaša vprašanja. 

Informativni dan bo potekal z uporabo spletnega orodja MS Teams in sicer preko odprte povezave, ki se nahaja na TUKAJ Teams

Med posameznimi predstavitvami študijskih programov boste imeli možnost vprašati, kar vas bo zanimalo. Vprašanja pa nam lahko posredujete tudi vnaprej po elektronski pošti referat.fzv@um.si

Predstavitev

Veseli bomo vaše udeležbe.

 

 

 
03.06.2021 - 10:30 do 12:00
MS Teams
Datum objave:
03.06.2021

Zanimiva predstavitev pomena raziskovanja v zdravstveni negi že ta četrtek ob 10:30 - online!

Pridružite se nam in projektu Evropska noč raziskovalcev 2021 - Znanost za vse (ZATE)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a20fmF1pob9z-fC5SHtmvpjKkR2SAa2gg5t-G9A0Yw3Y1%40thread.tacv2/1622194666162?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22d9e0a3fd-b3de-473d-a131-fa143c15b2a7%22%7d

 
20.05.2021 - 15:00 do 16:30
MS Teams
Datum objave:
07.05.2021

 

Spoštovani,

Vljudno vabljeni k ogledu predstavitve podiplomskih študijskih programov 2. in 3. stopnje, ki jih bo UM FZV izvajala v študijskem letu 2021/2022.

V četrtek, dne 20. 5. 2021 ob 15:00 bomo na daljavo (on-line) izvedli informativni dan in vsem zainteresiranim za študij na UM FZV predstavili dodatne podrobnosti o študiju, študijskih programih, pogojih študija, vpisnih pogojih ter odgovorili na vaša vprašanja. 

Informativni dan bo potekal z uporabo spletnega orodja MS Teams in sicer preko odprte povezave, ki se nahaja na TUKAJ Teams

Med posameznimi predstavitvami študijskih programov boste imeli možnost vprašati, kar vas bo zanimalo. Vprašanja pa nam lahko posredujete tudi vnaprej po elektronski pošti referat.fzv@um.si

Predstavitev

Veseli bomo vaše udeležbe.

 

 

 
23.04.2021 - 08:00 do 08:00
Datum objave:
19.04.2021

 

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede je že šesto leto zapored vključena v mednarodno kampanjo »International Sports and Culture Association: No elevators day.

Tako bo ponovno organizirala »Dan brez dvigala« in v dopoldanskem času s trakovi zaprla vhodna vrata dvigal. Tako bo s preprosto fizično aktivnostjo, kot je hoja po stopnicah, promovirala zdrav način življenja. #NoElevatorsDay #UseTheStairs

Poleg tega pa bo v tednu, ki bo sledil, spodbujala vse sledilce na svojih družbenih omrežjih, da se pridružijo kampanji z lastno telesno aktivnostjo, ki jo primerno dokumentirajo in označijo z #FindYourMOVE in #BeActive.

Poiščite nas na Facebook strani: https://www.facebook.com/fzvum/ in nas označite na Twitter-ju: @UMariborFHS.

 

 
23.04.2021 - 14:00 do 15:00
MS Teams
Datum objave:
19.04.2021

Društvo Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo že vrsto let organizira samostojne Zdravstveno-terapevtske kolonije za otroke in mladostnike s cerebralno paralizo. V kolonijah želijo zagotoviti vsakodnevno nevrofizioterapevtsko obravnavo in delovno terapijo za udeležence in hkrati vzpodbujati socializacijo in širiti mreženje med mladimi.

V vrste svojih prostovoljcev še posebej vabijo študente zdravstvenih fakultet, saj študenti na tak način dobijo priložnost spoznati 24 urno aktivnost osebe s posebnimi potrebami.

S tem namenom bo v imenu Društva Sonček na UM FZV asist. Leona Cilar predstavila program Zdravstveno-terapevtskih kolonij v petek, 23. 4. 2021, ob 14. uri preko MS Temsa.

 

 

 


Navodila za pridružitev kot gost


Vljudno vabljeni!

  •  
  • 1 of 29