Dogodki

 

 
10.06.2021 - 08:00 do 15:00
MS Teams
Datum objave:
18.03.2021

 

VABILO K ODDAJI IZVLEČKOV

Spletna mednarodna znanstvena konferenca:

“LEARNING to Live and Work Together”

Microsoft Teams, 10. junij 2021

 

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede organizira mednarodno znanstveno konferenco z naslovom: Učenje za skupno življenje in delo “LEARNING to Live and Work Together”. Konferenca bo potekala 10. junija 2021 z uporabo spletnega orodja Microsoft Teams v okviru ERASMUS+ projekta: “LEARNING to Live and Work Together: Improving the Quality of Life for Vulnerable Migrant Students through Integrated Digital Technology Enhanced Support and Transformative Action in Higher Education”. Vključevala bo prispevke in predavanja domačih in tujih strokovnjakov ter študentov s področja visokošolskega izobraževanja, socialnega dela, zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

V veliko čast nam je, da bomo gostili tri vabljene predavatelje. Dr. Rebecca Murray, katere raziskovalno področje se osredotoča na marginalizacijo in prekarnost prisilnih migrantov, je visokošolska učiteljica, ki je zaposlena na University of Sheffield, Department of Sociological Studies in School of Education. Raziskave dr. Rusella Delderfielda iz University of Bradford temeljijo na osebo osredotočeno doktorsko izobraževanje in razvoj raziskovalcev ter kvalitativno raziskovanje. Raziskovalna področja Prof Johna Wells, dekana School of Health Sciences iz Waterford Institute of Technology, so socialna integracija in podpora posameznikov s psihičnimi težavami, spreminjanje politike na področju metalnega zdravja ter vpliv na izboljšanje kakovosti in zmanjševanje stresa na delovnem mestu v povezavi z zlorabo prepovedanih substanc. Konferenca bo po plenarnem delu razdeljena na tri sekcije.

Namen konference je predstaviti kakovost življenja študentov migrantov, transformacijski ukrepi v visokem šolstvu, napredek na področju raziskovanja in izobraževanja ter predstavitev izkušenj v praksi napredne zdravstvene nege v slovenskem in mednarodnem prostoru. Poleg tega bo to odlična priložnost za zdravstvene delavce in visokošolske učitelje, da izmenjajo raziskovalne dokaze, primere dobrih praks in inovativne ideje.


Svojo udeležbo  potrdite preko

E-prijavnica za udeležence konference

Kotizacije ni.

 


*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 


 

10:00 – 11:10

  PLENARNI DEL / PLENARY SESSION 

Moderatorja / Session Chairs: Gregor ŠTIGLIC & Sonja ŠOSTAR TURK

 

11:15 – 14:30

  Sekcija 1/ Session 1

Moderatorki / Session Chairs: Barbara DONIK & Lucija GOSAK

  Sekcija 2/ Session 2

Moderatorki / Session Chairs: Mateja LORBER & Kasandra MUSOVIĆ

  Sekcija 3/ Session 3

Moderatorja / Session Chairs: Barbara KEGL & Nino FIJAČKO

 

14:30 – 14:40

  PLENARNI DEL / PLENARY SESSION 

Moderatorji / Session Chairs: Gregor ŠTIGLIC & Sonja ŠOSTAR TURK

 

Professor Jean Watson

Dr Rebecca Murray                                  

 

 Dr Rebecca Murray’s academic research and practice across the statutory and non-statutory sector focused on the marginalisation and precarity encountered by forced migrants. Rebecca is a Research Associate and a University Teacher working across the University of Sheffield’s Department of Sociological Studies and the School of Education. Rebecca graduated from the University of Sheffield after having completed her ESRC-funded PhD in the field of Human Geography. Rebecca’s doctoral thesis entitled ‘Navigating the Higher Education Border: Routes to Belonging for Forced Migrant Students in the UK & Sweden’, is a comparative study exploring the role of universities in creating 'routes to belonging' for forced migrant students in the UK and Sweden.

From 2008 - 2018, Rebecca founded and acted as the Director of the Article 26 project, which worked in partnership with UK universities to create scholarships for forced migrant students. This project has been integrated into Universities of Sanctuary and Rebecca continues her involvement as a member of the steering committee. Recent publications include the compendium of Sanctuary Scholarship resources (2018), which were created in collaboration with three UK universities, the 'Let us Learn' initiative and three sanctuary scholars supported by the project. 'Education for All'  (2014) was published to support the transition from external management to mainstreaming and embedding scholarship schemes for forced migrant within university services.

Professor Jean Watson

Dr Rusell Delderfild                                  

 Work in mental health, identity, and selfhood (particularly male eating disorders), led to Dr Russel Delderfield's involvement with University of Sanctuary, which supports forced migrant students in HE. Thanks to finding academia later in his career, he has varied research interests in person-centred practice in doctoral education and researcher development, with a passion for the power of qualitative research. He has also published in the field of reflective practice with Dr Gillie Bolton.

Professor Jean Watson

 Professor John S G Wells, PhD                 

 

Professor John Wells Dean  of the School of Health Science in Waterford Institute of Technology. He is a Fellow Ad Eundem of the Royal College of Surgeons in Ireland and  a Visiting Professor at King's College, University of London, UK and at the University of Maribor, Slovenia.He trained as a mental health nurse and took up his first academic appointment in 1991 as a lecturer in mental health nursing at the Maudsley Hospital School of Nursing. This was followed in 1993 with an appointment as a lecturer in nursing at King's College, University of London, where he remained until 1998. He then moved to Ireland and took up a lectureship in Psychiatric Nursing based in WIT.

Professor Wells has been awarded major grants from the European Union, the Health Service Executive and the Department of Health and Children either as principal investigator or a co-investigator covering such areas as work related stress amongst European health and social care workers, employment of people with mental health problems and improving recruitment policy in relation to school leavers for psychiatric nursing and substance use and addictions. He is currently leading a pan European project on student nurse stress, which at the time of COVID, is now a central concern for the profession of nursing.

 

 

Vljudno vabljeni k oddaji izvlečkov.

Tematska področja vključujejo:

 • Socialna vključenost študentov migrantov in integracija v visokošolsko izobraževanje
 • Digitalna tehnološka podpora in transformacijski ukrepi v visokem šolstvu
 • Izkušnje v praksi napredne zdravstvene nege
 • Na dokazih utemeljena in informirana zdravstvena nega ter varnost in skrb za paciente
 • Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi in zdravstvu
 • Vodenje in upravljanje v zdravstveni negi in praksa zdravstvene nege
 • Raziskovanje podiplomskih študentov

 

Pomembni datumi:

Splošne informacije:

 • Izvlečki so lahko oddani v slovenskem ali angleškem jeziku, vendar morajo biti predstavljeni v angleškem jeziku.
 • Izvlečki naj bodo strukturirani po IMRAD.
 • Izvlečki bodo recenzirani in objavljeni v zborniku konference.
 • Vsi avtorji bodo prejeli Potrdilo o aktivni udeležbi.
 • Kotizacija za udeležbo na konference ni.
 • Dodatne informacije: aleksandra.lovrencic@um.si.

Veselimo se vaše udeležbe.

 

 

           

 
03.06.2021 - 10:30 do 12:00
MS Teams
Datum objave:
03.06.2021

Zanimiva predstavitev pomena raziskovanja v zdravstveni negi že ta četrtek ob 10:30 - online!

Pridružite se nam in projektu Evropska noč raziskovalcev 2021 - Znanost za vse (ZATE)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a20fmF1pob9z-fC5SHtmvpjKkR2SAa2gg5t-G9A0Yw3Y1%40thread.tacv2/1622194666162?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22d9e0a3fd-b3de-473d-a131-fa143c15b2a7%22%7d

 
20.05.2021 - 15:00 do 16:30
MS Teams
Datum objave:
07.05.2021

 

Spoštovani,

Vljudno vabljeni k ogledu predstavitve podiplomskih študijskih programov 2. in 3. stopnje, ki jih bo UM FZV izvajala v študijskem letu 2021/2022.

V četrtek, dne 20. 5. 2021 ob 15:00 bomo na daljavo (on-line) izvedli informativni dan in vsem zainteresiranim za študij na UM FZV predstavili dodatne podrobnosti o študiju, študijskih programih, pogojih študija, vpisnih pogojih ter odgovorili na vaša vprašanja. 

Informativni dan bo potekal z uporabo spletnega orodja MS Teams in sicer preko odprte povezave, ki se nahaja na TUKAJ Teams

Med posameznimi predstavitvami študijskih programov boste imeli možnost vprašati, kar vas bo zanimalo. Vprašanja pa nam lahko posredujete tudi vnaprej po elektronski pošti referat.fzv@um.si

Predstavitev

Veseli bomo vaše udeležbe.

 

 

 
23.04.2021 - 08:00 do 08:00
Datum objave:
19.04.2021

 

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede je že šesto leto zapored vključena v mednarodno kampanjo »International Sports and Culture Association: No elevators day.

Tako bo ponovno organizirala »Dan brez dvigala« in v dopoldanskem času s trakovi zaprla vhodna vrata dvigal. Tako bo s preprosto fizično aktivnostjo, kot je hoja po stopnicah, promovirala zdrav način življenja. #NoElevatorsDay #UseTheStairs

Poleg tega pa bo v tednu, ki bo sledil, spodbujala vse sledilce na svojih družbenih omrežjih, da se pridružijo kampanji z lastno telesno aktivnostjo, ki jo primerno dokumentirajo in označijo z #FindYourMOVE in #BeActive.

Poiščite nas na Facebook strani: https://www.facebook.com/fzvum/ in nas označite na Twitter-ju: @UMariborFHS.

 

 
23.04.2021 - 14:00 do 15:00
MS Teams
Datum objave:
19.04.2021

Društvo Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo že vrsto let organizira samostojne Zdravstveno-terapevtske kolonije za otroke in mladostnike s cerebralno paralizo. V kolonijah želijo zagotoviti vsakodnevno nevrofizioterapevtsko obravnavo in delovno terapijo za udeležence in hkrati vzpodbujati socializacijo in širiti mreženje med mladimi.

V vrste svojih prostovoljcev še posebej vabijo študente zdravstvenih fakultet, saj študenti na tak način dobijo priložnost spoznati 24 urno aktivnost osebe s posebnimi potrebami.

S tem namenom bo v imenu Društva Sonček na UM FZV asist. Leona Cilar predstavila program Zdravstveno-terapevtskih kolonij v petek, 23. 4. 2021, ob 14. uri preko MS Temsa.

 

 

 


Navodila za pridružitev kot gost


Vljudno vabljeni!

 
14.04.2021 - 14:00 do 15:30
MS Teams
Datum objave:
31.03.2021

 

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV) organizira spletno nacionalno konferenco z naslovom »Na osebo osredotočen pristop v učnih načrtih v zdravstvu« / Online national conference: “Person-centredness in Healthcare Curricula”, ki bo potekala 14. aprila 2021 preko spletnega orodja MS Teams.

 

Na osebo usmerjena zdravstvena oskrba je ključni element kakovostnega zdravstvenega varstva, ki vključuje prepričanja in vrednote pacienta in njegovega Ožjega svojca. Pod vodstvom profesorja Brendana McCormacka in v sodelovanju z univerzami na Irskem, Severnem Irskem, Norveškem, Nizozemskem in Sloveniji se izvaja Erasmus+ projekt v okviru katerega se pripravlja mednarodni učni načrt izobraževanja za zdravstvene delavce, ki bo vključeval načela na osebo osredotočenega pristopa. Nacionalna konferenca je namenjena predstavitvi napredka in dosedanjih rezultatov projekta »Person-centredness in Healthcare Curricula« ter potencialno vključevanje novih spoznanj v vaše vsakdanje delo. Ta dogodek je namenjen zdravstvenim delavcem, študentom, vodstvu kliničnih institucij, svetovalcem za razvoj klinične prakse, mentorjem iz kliničnega okolja, regulatorjem in drugim, ki jih zanima na osebo usmerjena zdravstvena oskrba. Poseben poudarek bo na razvoju smernic in dejavnosti na področju na osebo usmerjene zdravstvene oskrbe.

Kotizacije ni. Dogodek bo potekal preko spletnega okolja MS Teams na tej povezavi v slovenskem jeziku.

Prosimo Vas, da svojo prijavo oddate na tej povezavi najkasneje do 10. aprila 2021. Za ostale informacije lahko kontaktirate sergej.kmetec1@um.si.

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo v želji, da se udeležite dogodka.

Sreda, 14. april 2021

 

14:00-14:15 Uvod in predstavitev Erasmus+ projekta »Person-centredness in Healthcare Curricula«
14:15-14:30 Sistematični pregled literature o razvoju na osebo usmerjene zdravstvene oskrbe
14:30-14:45 Principi na osebo usmerjenega učnega načrta
14:45-15:00 Teoretični okvir za razvoj na osebo usmerjenega učnega načrta
15:00-15:15 Prikaz spletne strani in aplikacije Erasmus+ projekta »Person-centredness in Healthcare Curricula«

 

15:15-15:30 Razprava in morebitni predlogi
 

VLJUDNO VABLJENI!

 •  
 • 1 of 29