Dogodki

 

 
18.04.2024 - 09:00 do 16:30
Datum objave:
28.02.2024

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede bo 18. aprila 2024 organizirala doktorski simpozij z naslovom Doktorsko izobraževanje za razvoj znanosti in umetnosti zdravstvene nege za potrebe zdravstvenega sistema, družbe in pacientov.

Organizacija doktorskega simpozija ima ključno vlogo pri napredku na področju znanosti zdravstvene nege, saj premošča vrzel med izobraževanjem, raziskavami in aplikativnostjo rezultatov v prakso, spodbuja znanstveni razvoj in izboljšuje izobraževalne prakse doktorskega izobraževanja. S sintezo raziskav, izobraževanja in mednarodnega sodelovanja doktorski simpozij iz zdravstvene nege postavlja temelje za prihodnji mednarodni povezovalni razvoj izobraževanja in zagotavlja stalen razvoj discipline v skladu z dinamičnimi potrebami globalnega zdravstva.
Mednarodno priznani in cenjeni profesorji, raziskovalci in študenti bodo predstavljali svoje inovativne raziskave in dolgoletne izkušnje na doktorskem izobraževanja in s tem pomembno prispevali k jedru znanja na področju zdravstvene nege. Spodbuja tudi sodelovalno mednarodno okolje, v katerem lahko raziskovalci, profesorji in študenti iz mednarodnega okolja izmenjujejo ideje, filozofije, metodologije in izkušnje ter tako spodbujajo mednarodno sodelovanje. To ne le obogati izobraževalne izkušnje, temveč tudi pripravi temelje za refleksivno izobraževanje in kritično razmišljanje, ki sta bistvena za soočanje z izzivi jutrišnjega zdravstvenega okolja.

Program v celoti poteka v angleškem jeziku.

Prijavnica

 

Doctoral Symposium

 

Detailed Programme

* Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede si pridružuje pravico do spremembe programa.

 

Prof Hugh McKenna  

 

Prof Dr Hugh McKenna, Ulster University, VB

Prof. Hugh McKenna je bil do nedavnega dekan za razvoj medicinske fakultete ter prorektor za raziskave in inovacije na Ulster University. Objavil je več kot 250 publikacij, od tega 17 knjig; njegova zadnja je o vplivu raziskav. Njegove objave so bile citirane 23.252-krat. Bil je vodja študijskega programa za prvi strokovni doktorat iz zdravstvene nege v Evropi in ustanovitelj doktorskega kolegija na ravni univerze. Je soavtor 12 recenziranih člankov o doktorskem izobraževanju medicinskih sester, od katerih se mnogi nanašajo na opredelitev in uporabo kazalnikov kakovosti. Je tudi soavtor učbenika z naslovom "Doktorsko izobraževanje v zdravstveni negi: mednarodna perspektiva" (ang. Doctoral Education in Nursing: an international perspective). V letu 2022 je v soavtorstvu napisal članek o kakovosti doktorskega izobraževanja v sedmih državah v šestih regijah SZO. Bil je soustanovitelj Mednarodne mreže doktorskega izobraževanja v zdravstveni negi (ang. International Network of Doctoral Education in Nursing; INDEN), v katero je včlanjenih 34 različnih držav. V letih 2008, 2014 in 2021 je predsedoval strokovnemu odboru britanskega odbora za raziskovalno odličnost (ang. Research Excellence Framework’s; REF), ki je ocenjeval raziskave na področju zobozdravstva, farmacije, biomedicine, sorodnih zdravstvenih poklicev ter zdravstvene in babiške nege. Osrednji element ocene je bil pregled podpore doktorskim študentom in programom na univerzah v Združenem kraljestvu.  V letih 2019 in 2020 je prejel dva častna doktorata (enega iz Univerze v Mariboru) in imel 7 mednarodnih gostujočih profesorskih mest. Imenovan je bil tudi za člana Academia Europaea in člana Evropske akademije znanosti in umetnosti. Njegova nedavna imenovanja vključujejo: Podpredsednik Združenja Alzheimer's Society UK, revizor Sveta za zagotavljanje kakovosti v Hongkongu, član Stalnega revizijskega odbora Hongkonga, gostujoči profesor na Univerzi Brunel, glavni urednik revije Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing.

 

 

Prof Alvisa Palese

 

Prof Dr Alvisa Palese, University of Udine, IT

Prof. Alvisa Palese je redna profesorica zdravstvene nege na University of Udine (Italija), kjer je dekanica magistrskega študija zdravstvene in babiške nege. Pravkar je bila imenovana za predsednico italijanske stalne konference dodiplomskih in magistrskih študijskih programov zdravstvenih poklicev, ki vključuje več kot 700 diplom zdravstvenih ved v Italiji. Je vodja in/ali sodeluje v več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih, ki se nanašajo na vprašanja zaposlenih v zdravstveni negi, kakovosti zdravstvene nege v zdravstvenih domovih, varnosti pacientov in zamujene zdravstvene nege. Njena strast je raziskovanje in poučevanje prihodnjih generacij medicinskih sester.

 

 

 

Dr Stefania Chiappinotto

 

Dr Stefania Chiappinotto, University of Udine, IT

Stefania Chiappinotto je raziskovalka na University of Udine (Italija). Leta 2015 in 2017 je opravila dodiplomski in magistrski študij zdravstvene nege na University of Udine. Pred začetkom doktorskega študija je delala v bolnišnici AULSS 2 Marca Trevigiana (Italija) na medicinskem in pediatričnem oddelku. Doktorski študij je temeljil na vprašanju nedokončane zdravstvene nege, zlasti pa se je poglobila v predhodnike tega pojava. Zdaj je soizvajalka številnih mednarodnih raziskovalnih projektov, ki se nanašajo na vprašanja s področja etike, zdravstvenega varstva v skupnosti in digitalnih izzivov.

 

 

 

Assist Prof Tit Albreht, PhD

 

Doc. dr. Tit Albreht, Nacionalni inštitut za javno zdravje, SI

Doc. dr. Tit Albreht, dr. med., je doktoriral na področju zdravstvenih storitev in raziskav zdravstvenih sistemov na Univerzi v Amsterdamu. Dr. Albreht je vodja Centra za zdravstveno varstvo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Slovenije, raziskovalec na področju raziskovanja zdravstvenih storitev, zdravstvenih politik in zdravstvenih sistemov ter član znanstvenega odbora Evropskega združenja za javno zdravje (ang. European Public Health Association; EUPHA). Med letoma 2016 in 2022 je bil predsednik Sekcije za preventivno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu. Novembra 2022 je bil izvoljen za bodočega predsednika Evropskega združenja za javno zdravje za obdobje 2024-2026. Pri svojem raziskovalnem in strokovnem delu se je osredotočil na nacionalne politike in politike EU na področjih človeških virov v zdravstvu, mobilnosti pacientov, obvladovanja raka in nadzora raka (slednji dve od leta 2006). Bil je znanstveni koordinator treh projektov EU na področju politik obvladovanja raka. Je docent za javno zdravje na obeh slovenskih medicinskih fakultetah ter fakultetah za zdravstvene vede v Mariboru in na Jesenicah.

 

 

 

Prof Andreas Charalambous, PhD

 

Prof Dr Andreas Charalambous, Cyprus University of Technology, CY

Prof. Andreas Charalambous, BSc, MSc, PGCert (raziskovalec), PhD (onkološka zdravstvena nega), je začel svojo kariero zdravstvenika leta 1995. Leta 1999 je na Univerzi Northumbria (Velika Britanija) diplomiral iz zdravstvene nege, leta 2002 pridobil magisterij (znanost o zdravstveni negi) in leta 2008 doktorat (onkološka zdravstvena nega) na Middlesex University (Velika Britanija). Od leta 2004 je deloval na akademskem področju. Je profesor onkologije in paliativne oskrbe, hkrati pa je tudi izredni profesor na Turku University (Finska). Je ustanovitelj in nekdanji predsednik ciprskega združenja onkoloških medicinskih sester, nekdanji predsednik Evropskega združenja onkoloških medicinskih sester (ang. European Oncology Nursing Society; EONS) in predsednik Evropske organizacije za boj proti raku. Je tudi ustanovitelj Sklada za zdravstveno nego bolnikov z rakom (https://cancernurse.eu/cancer-nursing-fund/) in Fundacije evropskih skupnosti za boj proti raku (https://www.europeancancerfoundation.org/). Sodeluje v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih programih (HORIZON2020, ERASMUS+, COST) na različnih področjih zdravljenja raka. Primeri zunanje financiranih projektov vključujejo: (https://prolepsis.eu/), projekt ERASMUS+ HERO (https://hero-erasmus.csl.gr/), projekt ERASMUS+ SAVE, projekt ERAMUS+ COMPASS, projekt skupnega ukrepa EU4HEALTH eCAN, projekt HORIZON INCISIVE (https://incisive-project.eu/) in projekt EU4HEALTH TRANSiTION (https://www.europeancancer.org/eu-projects/resource/transition).

 

 

Dominika Vrbnjak

 

Izr. prof. dr. Dominika Vrbnjak, Univerza v Mariboru, SI

Dominika Vrbnjak deluje na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Bila je gostujoča asistentka na Univerzi Josipa Juraja Strossmayerja v Osijeku, gostujoča doktorska študentka na South East Technology Unievrsity (Irska) in gostujoča visokošolska učiteljica na Fakulteti za zdravstvene študije Univerze na Reki. Sodelovala je v več nacionalnih in mednarodnih projektih s področja zdravstvene nege, zlasti pedagogike v zdravstveni negi in tehnološkega izobraževanja. Je članica Sigma Theta Tau International, Častnega društva medicinskih sester, Evropske akademije znanosti o zdravstveni negi in Mednarodnega združenja za skrb za človeka. Njeni raziskovalni interesi vključujejo raziskave z mešanimi metodami, skrb, varnost in kakovost zdravstvene nege v praksi in izobraževanje na področju zdravstvene nege.

 

 

 

Prof Gregor Štiglic, PhD

 

Prof. dr. Gregor Štiglic, Univerza v Mariboru, SI

Gregor Štiglic je predstojnik Raziskovalnega inštituta na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Od leta 2014 je na isti fakulteti zaposlen kot prodekan za raziskovalno dejavnost, kjer koordinira raziskovalno delo različnih raziskovalnih skupin. Od leta 2003 je vodil in sodeloval pri številnih raziskovalnih projektih s področja digitalnega zdravstva in uporabe naprednih metod umetne inteligence na različnih področjih zdravstva. Kot gostujoči raziskovalec je delal v Center for Data Analysis and Biomedical Analytics (Temple University, 2012), Stanford Center for Biomedical Research (Stanford University, 2013) in Usher Institute (University of Edinburgh, 2019). Je član upravnega odbora združenja Artificial Intelligence and Medicine in Europe (AIME), Slovenskega društva za medicinsko informatiko (SDMI) in Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS). Je tudi član društva ELLIS (ang. European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) in častni član Usher Institute University of Edinburgh. Gregor je pridruženi urednik revij Artificial Intelligence in Medicine (Elsevier) in Big Data (Mary Ann Liebert) ter član uredniškega odbora revij BMC Medical Informatics and Decision Making (Nature Springer), PloS ONE (Public Library of Science), Journal of Healthcare Informatics Research (Nature Springer) in BMC Digital Health (Nature Springer).

 

 

 

Professor Majda Pajnkihar

 

 

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, Univerza v Mariboru, SI

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, nekdanja dekanica Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, je predstojnica Inštituta za zdravstveno nego, višja raziskovalka in redna profesorica, ki je sodelovala pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih s področja zdravstvene nege. Njeno izobraževalno in raziskovalno sodelovanje vključuje različne mednarodne institucije. Je izredna profesorica na Jugovzhodni tehnološki univerzi, gostujoča profesorica na Univerzi v Osijeku, Josipa Jurja Strossmayera, Fakulteta za zobozdravstvo in zdravstveno nego, bila je gostujoča profesorica na Nursing College, Beograd, Srbija in na University of Ulster, Belfast. Profesorica je tudi članica Sigma Theta Tau International, Častnega društva medicinskih sester in član Ameriške akademije zdravstvene nege ter Evropske akademije znanosti o zdravstveni negi. Njeni raziskovalni interesi vključujejo skrb, kvalitativne raziskovalne metode, teorije zdravstvene nege, ki podpirajo prakso zdravstvene nege, izobraževanje in raziskovanje.

 

 

 

 

Prof Dr Roger Watson, Southwest Medical University, CN

Prof. Roger Watson je akademski dekan na Southwest Medical University na Kitajskem in profesor zdravstvene nege na St. Francis University, Hong Kong. Je glavni urednik revije Nurse Education in Practice in član uredniškega odbora revije WikiJournal of Medicine. Leta 2017 je bil sprejet v Mednarodno dvorano slavnih raziskovalcev zdravstvene nege Sigma Theta Tau, leta 2020 mu je Univerza v Mariboru v Sloveniji podelila naziv Častni doktor Univerze v Mariboru, leta 2022 pa je prejel nagrado Margaret Comerford Freda Award for Leadership in Editorial Leadership in Nursing Publication, ki jo podeljuje International Academy of Nursing Editors.

 

 

 

 

Prof Dr Miriam C.A. Wagoro, University of Nairobi, KE

Prof. Wagoro je medicinska sestra za duševno zdravje in babica, strokovnjakinja za bioetiko in mednarodno raziskovalno etiko z dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami na področju skupnostne in klinične zdravstvene nege za duševno zdravje, babištva in izobraževanja ter medicinske bioetike, človekovih pravic in mednarodne raziskovalne etike. Je medicinska sestra z več pridobljenimi strokovnimi kvalifikacijami s področja zdravstvene nege, bioetike in raziskovalne etike, med katerimi so DAN, BScN in MScN z Univerze v Nairobiju (Kenija); doktorat iz zdravstvene nege, PGDip iz mednarodne raziskovalne etike z University of Cape Town (Južna Afrika) in PGDip iz bioetike, človekovih pravic in zdravstvenega prava z University of Porto (Portugalska). Ima bogato znanje in izkušnje iz mednarodnih ustanov, kot so Dinna Academic School of Nursing (Izrael), Karolinska institute (Švedska), University of Cape Town (Južna Afrika), University of Dundee (Škotska), University of Manitoba (Kanada), University of Porto in UNESCO Department of Education, mednarodni programi mednarodne katedre za bioetiko. Delala je na več ravneh zdravstvene nege in zdravstva na splošno, od klinične prakse zdravstvene nege do administracije, izobraževanja in vodenja. Deluje v strokovnih delovnih, usmerjevalnih in svetovalnih odborih na nacionalni in mednarodni ravni, med drugim v odboru za etiko in raziskave Kenyatta National Hospital - University of Nairobi, svetovalnem odboru za raziskave centra za globalni razvoj zdravstvene nege pri fundaciji USA-Medical Benevolence Foundation in svetovnem strokovnem odboru za etiko zdravstvene nege v okviru COVID-19 Unescove katedre za bioetiko.

 

 

 

 

Prof Dr Marja Kaunonen, Tampere University, FI

Prof. Marja Kaunonen je profesorica zdravstvene nege na Tampere University (Finska), in je do 31. decembra 2023 opravljala funkcijo vodje oddelka za zdravstvene vede. Je častna profesorica na hanghai Sipo Polytechnic, School of Health Technology and Nursing. Od leta 2018 je tudi predsednica Evropske mreže za usposabljanje, vrednotenje in raziskovanje na področju duševnega zdravja (ENTER). Marja Kaunonen je članica Znanstvenega sveta za bioznanosti, zdravje in okolje pri Finskem raziskovalnem svetu in predsednica usmerjevalne skupine Akademskega programa za športno znanost pri Finskem raziskovalnem svetu. Je tudi članica ocenjevalne skupine (javno zdravje) v programu Evaluation of Medicine and Health 2023-2024 pri Raziskovalnem svetu Norveške. Marja Kaunonen poučuje dodiplomske, magistrske in doktorske študente na univerzi, od leta 2003 pa aktivno sodeluje na mednarodni ravni v Evropi, na Kitajskem in v Južni Ameriki pri razvoju učnih načrtov, ki temeljijo na kompetencah in učnih rezultatih, v projektih Tuning Educational Structures, faze II-IV, CALOHEE in CALOHE2, Tuning-China, Phase II in ACÈ. Ima okoli 250 recenziranih publikacij. Njen raziskovalni portfelj vključuje raziskave z družinami v zahtevnih življenjskih situacijah, kot so duševna bolezen, rak ali smrt družinskega člana ter rojstvo novega otroka, in podporo v zahtevnih življenjskih situacijah. Poleg tega aktivno sodeluje pri raziskavah v Univerzitetni bolnišnici Tampere na temo vodenja in upravljanja, v zadnjem času pa zlasti o vplivu pandemije Covid-19 na zdravstveno nego in zdravstvo.

 

 

 

 

Izr. prof. dr. Mateja Lorber, Univerza v Mariboru, SI

Mateja Lorber je dekanica in izredna profesorica na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Pred tem je delala kot diplomirana medicinska sestra v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Njeni glavni raziskovalni interesi so gerontologija, obvladovanje kroničnih bolezni, vodenje in upravljanje ter raziskovanje v zdravstveni negi. Svoje delo je predstavila na mednarodnih znanstvenih konferencah ter objavila izvirne članke v domačih in tujih znanstvenih revijah. Prejela je tudi najvišje priznanje Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije za uspešno delo in prispevek k izvajanju programov na področju zdravstvene nege. Poleg tega je tudi glavna urednica Obzornika zdravstvene nege.

 

 

 

 

Doc. dr. Nataša Mlinar Reljić, Univerza v Mariboru, SI

Doc. dr. Nataša Mlinar Reljić je diplomirala na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (1996, 2000) in na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru (2001). Podiplomski študijski program 2. stopnje Management v zdravstveni in socialni organizaciji je pridobila prav tako na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (2012). Doktorsko disertacijo je zagovarjala decembra 2021. Dvanajst let je delala v kliničnem okolju Splošne bolnišnice in zdravstvenega doma kot diplomirana medicinska sestra. Od leta 2008 je zaposlena na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Od leta 2022 je zaposlena kot docentka za predmetno področje: Zdravstvena nega na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, Duhovnost v zdravstveni negi in Psihologija v zdravstveni negi. Od leta 1996 je članica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, od leta 2022 pa je članica delovne skupine za duhovno oskrbo v zdravstveni in babiški negi. Od leta 2019 je tudi članica skupine Enhancing Nurses' and Midwives' Competence in Providing Spiritual Care through Innovative Education and Compassionate Care - EPICC. Prejela je Rektorjevo nagrado za najboljšega študenta generacije 1996, bronasto plaketo Fakultete za zdravstvene vede za zasluge na znanstvenoraziskovalnem in pedagoškem področju leta 2016 ter nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo leta 2021. Svoje raziskovalno delo je predstavila na mednarodnih konferencah ter objavila v revijah in knjižnem delu. Izkušnje ima tudi pri projektnem delu, kot so Povezanost med občutkom povezanosti, kakovostjo življenja in oskrbo odraslih s kroničnimi boleznimi, European Junior Leadership Academy for Student Nurses; RELATE,. Spiritual care of older people living with dementia in nursing homes; DODEST, Advanced approaches to learning and testing practical nursing skills in a simulated environment; NOVATION, CalohE2 in drugi.

 

 

Maja Gradišnik, Univerza v Mariboru, SI

Maja Gradišnik je diplomirana medicinska sestra, zaposlena v urgentnem centru UKC Maribor. Leta 2018 je zaključila dodiplomski študij, nato pa magistrirala iz zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru leta 2020. Kasneje se je zaposlila na oddelku Ginekologija in perinatologija Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Aktivno sodeluje na mednarodnih konferencah in znanstvenih simpozijih, iz česar je razvidna njena predanost stalnemu strokovnemu razvoju.

 

 

Nataša Kreft, Univerza v Mariboru, SI

Nataša Kreft je glavna medicinska sestra Kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota. Svojo poklicno pot je začela v isti bolnišnici kot medicinska sestra na Kirurškem oddelku po diplomi na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru leta 2005. Od takrat si je nabrala bogate izkušnje na oddelku za perioperativno medicino in oddelku za kirurgijo. Leta 2015 je končala magistrski študij Management v zdravstvenih in socialnih organizacijah na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru. Delala je kot pomočnica vodje zdravstvene nege za kirurško dejavnost od 2016 do 2020, kasneje kot vodja na istem oddelku do leta 2021. Nato je opravljala funkcijo v. d. pomočnika direktorja za zdravstveno nego, preden je bil izbrana za pomočnico direktorja za zdravstveno nego decembra 2021. Je tudi članica Znanstvenoraziskovalnega oddelka raziskovalne skupine v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

 

 

Zlatko Kvržić, Univerza v Mariboru, SI

Zlatko Kvržić višji vojaški uslužbenec XI. razreda in glavni zdravstvenik Vojaške zdravstvene enote (VZE). Pred službovanjem v Slovenski vojski je deset let delal v predbolnišnični nujni medicinski pomoči. V celotni karieri je aktivno sodeloval pri poučevanju prve pomoči. je certificiran ITLS (International Trauma Life Support) inštruktor, od letos pa tudi NAEMT   inštruktor (National Association of Emergency Medical Technicians) za taktično bojno oskrbo poškodovanih. Dodiplomski študij je zaključil na Visoki zdravstveni šoli leta 2007, leta 2018 pa je magistriral na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Ljubljani.

 

 

 

Benjamin Habinc, Univerza v Mariboru, SI

Benjamin Habinc je študent podiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega, smer javno zdravje. Osebno so mi najbližja raziskovalna področja, ki se dotikajo področja zdravstvene nege v javnem zdravstvu. Neenakost v zdravju, razvoj zdravstvene nege kot discipline in stroke, socialne determinante zdravja, vloga zdravstvene nege v zdravstveni politiki in menedžmentu so le nekatera področja, ki zajemajo njegov raziskovalni interes. Zaposlen je v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor na Kliničnem oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo, kjer je v vsakodnevnem stiku s pacienti in študenti zdravstvene nege, ki jim želi posredovati čim več znanja in veščin iz prakse zdravstvene nege.

 


Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.