ZN 1. st. - 3. l IZR – ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu, sprememba seminarjev

Datum objave: 
11.01.2016

Obvestilo izrednim študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, sprememba urnika seminarjev učne enote ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu

 

Glede na dogovor med študenti in izvajalko seminarjev, predav. mag. Barbaro Kegl, smo v elektronskem urnik zavedali spremenjeno izvedbo seminarjev, 23.1.2015, ko bodo seminarji potekli od 8. do 14. ure.

Seminarjev 16.1.2016 ni.