ZN 1. st. - 2. l R - Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu

Datum objave: 
17.03.2020

Redne študente 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega obveščamo, da se spremeni seminar za skupine 1, 3 in 4 pri učni enoti Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu. 

Seminar, ki je bil predviden 24.3.2020, se izvede (na daljavo) v dveh delih, in sicer

20.3.2020 od 12.30 do 15. ure (3 ure)

24.03.2020 od 13. do 14.30 ure (2 uri)

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

Prosimo za razumevanje!