ZN 1. st. - 2. l R - Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno

Datum objave: 
08.11.2019

Redne študente 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega obveščamo, da bo predavanje pri učni enoti Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno, pri prof. dr. Sonji Šostar Turk potekalo v ponedeljek, dne 11.11.2019 v UKC Marirbor, na Oddelku za oskrbo s tekstilom in na področju higiene. Študente prosimo, da se zberejo ob 13.00 uri pri glavnem vhodu v UKC Maribor.