ZN 1. st. - 2. l IZR - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, tutorska ura

Datum objave: 
12.05.2020

Izr. prof. dr. Jadranka Stričević obvešča izredne študente 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, da bo tutorska ura pri učni enoti ZN otroka in mladostnika s pediatrijo potekala jutri, 13.5.2020, v spremenjenem terminu, in sicer od 09.00-10.00 ure.

Potekala bo nadaljavo, v programu MS Teams, s pridružitvijo po že objavljeni kodi.