ZN 1. st. - 2. l IZR, sk 2 - ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem

Datum objave: 
08.11.2019

Izredne študente 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupino 2, ki 11.11.2019 prične klinične vaje pri učni enoti Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem, obveščamo, da se v ponedeljek, dne 11.11. 2019 zberejo ob 7.00 uri v UKC Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, v avli Porodniškega oddelka, kjer jih bo sprejela koordinatorica kliničnih vaj, viš. predav. mag. Vida Gönc.