ZN 1. st. - 1. l R, sk 5, 6, 7, 8 - Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu

Datum objave: 
24.03.2020

Redne študente 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupino 5, 6, 7, 8 obveščamo, da se seminar pri izbirni učni enoti Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu iz 16.4.2020 prestavi na 10.4.2020. Izvedba bo potekala na daljavo.

Študente vljudno prosimo, da preverijo elektronski urnik.