Zaposlitev v Dispečerskem centru zdravstva Ljubljana zaradi širjenja dejavnosti

18.06.2020

Spoštovani!

V Dispečerskem centru zdravstva Ljubljana zaradi širitve področja pokrivanja (dejavnosti) zaposlujemo diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike ter diplomirane babice. Na vas se obračamo s prošnjo, da informacijo razširite med študenti, ki zaključujejo študij (so tik pred zaključkom študija oz. so tega pred kratkim zaključili).

Zdravstveni dispečerji sprejemajo nujne telefonske klice (preko številke 112) ter kličočim na podlagi odločitvenega modela Slovenski indeks za nujno medicinsko pomoč svetujejo kličočim, jih napotijo do ustreznih izvajalcev zdravstvene dejavnosti oziroma aktivirajo nujno medicinsko pomoč ko je to potrebno ter po potrebi dajejo navodila za prvo pomoč do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči na kraj intervencije. Zdravstveni dispečerji tudi koordinirajo sistem nujne medicinske pomoči v primeru večjih ali masovnih nesreč ter sodelujejo z ostalimi službami, kot so policija, gorski reševalci, DARS... Delo poteka v dinamičnem delovnem okolju, v moderno ergonomsko opremljenih prostorih s podporo moderne informacijske tehnologije.

V kolikor bi bili posamezni študenti zainteresirani za delo jih vabimo, da se nam oglasijo po elektronski pošti na dczlj@kclj.si kjer se bomo dogovorili za individualne sestanke in predstavitve dela zdravstvenih dispečerjev v Dispečerskem centru zdravstva Ljubljana.