Zagovor doktorske disertacije - asistent SERGEJ KMETEC

Datum objave: 
07.09.2023

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»KOMPONENTE MODELA NA OSEBO USMERJENE OSKRBE V PALIATIVNI OSKRBI PRI PACIENTIH S KRONIČNO NENALEZLJIVO BOLEZNIJO V SLOVENSKIH BOLNIŠNICAH«

»COMPONENTS OF A MODEL OF PERSON-CENTREDNESS IN PALLIATIVE CARE AMONG PATIENTS WITH NON-COMMUNICABLE DISEASES IN SLOVENIAN HOSPITALS«.

Doktorsko disertacijo bo zagovarjal asistent SERGEJ KMETEC, mag. zdr. nege, v ponedeljek, dne 18. 9. 2023 ob 10.00 uri, v Sejni sobi, št. 124, na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede.

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku.

Doktorska disertacija je do zagovora na vpogled v dekanatu UM FZV, Žitna ulica 15, Maribor.

 

Sergej Kmetec