Zagovor doktorske disertacije – mag. Maja Klančnik Gruden

Datum objave: 
04.04.2024

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»KAKOVOST NEGOVALNE DOKUMENTACIJE Z VIDIKA OSREDOTOČENOSTI NA OSEBO IN VPELJAVE ELEKTRONSKEGA ZDRAVSTVENEGA ZAPISA«

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala mag. MAJA KLANČNIK GRUDEN, v petek, 19.04.2024 ob 13.00 uri, v Sejni sobi, št. 124, na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede.

Zagovor bo potekal v slovenskem jeziku.

Doktorska disertacija je do zagovora na vpogled v dekanatu UM FZV, Žitna ulica 15, 2000 Maribor.