Strokovno izobraževanje za pridobitev specialnih znanj s področja mentorstva

Datum: 
13.03.2024
Spoštovani,ponovno vas obveščamo, da v maju pričnemo z izvedbo usposabljanja za klinične mentorje z namenom pridobivanja specialnih znanj s področja mentorstva študentom zdravstvene in babiške nege v kliničnem okolju. Strokovno izobraževanje za pridobitev specialnih znanj je namenjeno kliničnem mentorjem in kliničnim mentorjem začetnikom, ki že sodelujejo oz. želijo sodelovati pri kliničnem usposabljanju študentov zdravstvene nege.

Podroben program v treh modulih z vsebino izobraževanja se nahaja v prilogi.

Program usposabljanja je vpisan v Nacionalni register specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Na izobraževanje se prijavite na povezavi: https://forms.office.com/e/XWy0V7QRns.

Kotizacija znaša 435,00 EUR, v ceno je vključen DDV. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest oziroma najkasneje do 25. 4. 2024. Število mest na izobraževanju je omejeno (30) zato pohitite s prijavami.

 

Veselimo se vaše udeležbe.

 

 

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede vabi na usposabljanje za klinične mentorje študentom zdravstvene in babiške nege, z namenom pridobivanja specialnih znanj s področja mentorstva študentom zdravstvene in babiške nege v kliničnem okolju, ki bo 2. 4. 2024.

 

Cilji programa:

  • pridobiti specialna znanja o pomenu vodenja učinkovitega mentorskega procesa, sodobnih učnih metodah poučevanja v kliničnem okolju in evalvaciji mentorskega procesa;
  • opolnomočiti klinične mentorje o pomenu vzpostavljanja zaupljivih medosebnih odnosov med mentorjem in študentom ter zagotavljanja varnega, kulturno občutljivega učnega okolja, v katerem se bodo vsi deležniki mentorskega procesa počutili sprejeto;
  • spoznati in pridobiti temeljna znanja na področju na osebo osredotočenega mentorskega procesa,  refleksije in etičnih vrednot, ki so potrebni v procesu kliničnega usposabljanja študentov.

 

Praktični del izobraževanja bo izveden v kliničnem okolju, v učnih bazah UM FZV. Program obsega tri vsebinske module:

• (M1): MENTOR IN ŠTUDENT V MENTORSKEM PROCESU

• (M2): MEDOSEBNI ODNOSI V MENTORSKEM PROCESU

• (M3): VODENJE ŠTUDENTA V MENTORSKEM PROCESU

 

Podroben program je v prilogi.

 

Strokovno izobraževanje mentorjev

Strokovno izobraževanje mentorjev