SSTeMM – nov Erasmus+ projekt naše fakultete

Datum: 
25.10.2019

Raziskovalci Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede (UM FZV) so pridobili nov dveletni Erasmus+ projekt v okviru ERASMUS+ sheme Strateška partnerstva za visoko šolstvo, in sicer »Student Stress Training e-Mobile Management (SSTeMM)«, katerega koordinator je Waterford Institute for Technology (WIT) iz Irske. V okviru projekta, v katerem je skupno zagotovljeno skoraj 300.000,00 EUR financiranja, bodo raziskovalci razvili digitalno mobilno platformo, ki bo zagotavljala podporo obvladovanju stresa študentom zdravstvene nege v kliničnem okolju.

UM FZV bo v sodelovanju z WIT in ostalimi partnerji v projektu: University Pompeu Fabra, School of Health Sciences Tecnocampus iz Barcelone v Španiji, IBK Management Solutions iz Wiesbadna v  Nemčiji in University for Business and Technology na Kosovem, izvajala projekt skupaj z zunanjimi izvajalci Telecommunications Software Systems Group (TSSG), School of Humanities, WIT in UPMC Whitfield Hospital in Waterford. Ocenjujemo, da bo na Irskem, v Španiji, Sloveniji in na Kosovu sodelovalo najmanj 200 študentov zdravstvene nege in njihovih mentorjev. Pričakuje se tudi, da bo vpliv projekta SSTeMM presegel populacijo študentov zdravstvene nege in bodo rezultati o učinkovitih načinih obvladovanja stresa uporabni za vse študente in tako v podporo raznim profesijam, kjer delo v praksi predstavlja pomemben del izobraževanja.

Koordinator projekta, profesor dr. John Wells, je na uvodnem sestanku projekta, ki je potekal 23. in 24. septebmra v Dublinu na Irskem, dejal, da se je "duševna stiska med mladimi, vključenih v visokošolsko izobraževanje, v zadnjih 20 letih znatno povečala. Vemo tudi, da je stres na delovnem mestu velik javnozdravstveni problem po vsej Evropi in da je zdravstveni sektor eno najtežje stresnih zaposlitvenih okolij. Študenti zdravstvene nege se izobražujejo in usposabljajo za delo tako na fakulteti kot v kliničnem okolju. Zato se v času študija soočajo s stresom v sklopu izobraževanja in stresom na delovnem mestu. Namen projekta SSTeMM je preučiti to potencialno dvojno stresno situacijo, s katero se srečujejo študenti zdravstvene nege, in razviti podporo za obvladovanje stresa takoj, ko se pojavi."

SSTeMM bo podpiral študente zdravstvene nege pri razvoju osebnostne vzdržljivosti za izboljšanje njihovega delovnega udejstvovanja. Študente in osebje v kliničnem okolju bo opremil z znanjem, spretnostmi in kompetencami za obvladovanje stresa, ki bodo razvijale in podpirale njihovo osebno dobro počutje tekom in po zaključku izbraževanja.

Na UM FZV smo na novo pridobljen projekt ponosni in čestitamo projektnemu timu, ki ga na naši fakulteti vodita doc. dr. Dominika Vrbnjak in prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar. Številne raziskave in podatki NIJZ namreč kažejo, da so mladi v Sloveniji vedno bolj izpostavljeni stresom. Populacija medicinskih sester velja še za posebej ogroženo poklicno skupino, posledice pa se kažejo tudi v predčasnem zapuščanju poklica in žal vse večjem odhodu medicinskih sester v tujino. Projekt je zato dodatna potrditev, da raziskovalci na UM FZV aktivno sodelujejo pri iskanju rešitev za pomembne družbene izzive.