Sonja Šostar Turk

Prof. dr. Sonja Šostar Turk


Funkcija: Prodekanica za mednarodno sodelovanje
Predstojnica Inštituta za balneologijo in klimatologijo
Predstojnica katedre za interdisciplinarne vede
Delovno mesto:Visokošolski učitelj
Pisarna: 109
Telefon: +386 2 30 04 705
Elektronska pošta: sonja.sostar@um.si
Pogovorne ure: Sreda: 10:00 - 12:00
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za interdisciplinarne vede
Bibliografija: Osebna bibliografija
Habilitacijsko področje: Okoljevarstveno inženirstvo
Mandati:
  • Akademski zbor
  • Poslovodni odbor
  • Senat
  • Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve
Nosilec predmeta:
  • Metodologija raziskovalnega dela v zdravstvenih in socialnih organizacijah
  • Vpliv okolja na zdravje
  • Raziskovanje in raziskovalna metodologija
  • Pridobivanje in vodenje projektov
  • Javno zdravje