SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja iz vrst visokošolskih učiteljev za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru

Datum: 
17.11.2020

 

Logo univerze