Raziskovalno popoldne - september

24.09.2018 - 11:00 do 12:30
Sejna soba 124
Datum objave: 
24.09.2018

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v ponedeljek, 24.9.2018 ob 11:00 uri v Sejni sobi na UM FZV in bo zajemalo

sledeče predavanje:

 

Prof Dr Margaret Jean Watson

»Discussion about Watson’s Nursing Theory and the Concept of Watson’s Carative Factors – support to nursing research, education and practice«

 

 

Vljudno vabljeni!


 V nizu dogodkov, s katerimi obeležujemo 25 let delovanja Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, bomo na naši fakulteti ponovno gostili Dr Jean Watson, Distinguished Professor & Dean Emerita Univerze iz Kolorada, ZDA. V času svojega obiska bo izvedla predavanja in konzultacije za zaposlene in študente na Fakulteti za zdravstvene vede.

Dr Jean Watson je teoretičarka, avtorica, profesorica, raziskovalka in poznavalka znanosti zdravstvene nege, ki življenje in kariero posveča fenomenu skrbi za človeka, subjektivnim občutkom, čustvom in izkušnjam. Njena znanost skrbi vključuje človeško in človekoljubno znanost, ki je usmerjena v človeške procese, fenomene in izkušnje. S svojim delom je postavila temelje za poklic in profesijo ZN.

Kot gostujoča profesorica je predavala v številnih državah, kot so Velika Britanija, Japonska, Kanada, Izrael, Avstralija, Tajvan in druge. Ustanovila je Center za humano skrb v Koloradu. Je tudi članica Ameriške akademije za zdravstveno nego (ang. American Academy of Nursing, AAN) ter bivša predsednica Nacionalne lige za zdravstveno nego (ang. National League for Nursing).

Leta 2012 se je upokojila kot zaslužna profesorica (ang. Distinguished Professor Emerita) in zaslužna dekanica (ang. Dean Emerita). Prejela je 10 častnih doktoratov, od tega 7 mednarodnih. Je tudi dobitnica številnih drugih priznanj in nagrad, med drugim je prejela tudi Fullbright Research Award na Švedskem. Leta 2013 je bila odlikovana z najvišjim priznanjem časti AAN in bila počaščena kot »Living legend«.

Trenutno živi v mestu Boulder v Koloradu in aktivno deluje v okviru neprofitne fundacije Watson Caring Science Institute, katerega je tudi ustanoviteljica in direktorica. Fundacija skrbi za napredek in razvoj filozofije, prakse in teorije skrbi za človeka.

Dr. Jean Watson je avtorica in soavtorica več kot 20 knjig in številnih drugih del, ki vodijo izobraževanje, raziskovanje in prakso medicinskih sester po vsem svetu. Ni medicinske sestre, ki ne pozna njene filozofije in teorije skrbi za človeka ter umetnosti in znanosti skrbi v ZN. Vendar pa se moramo zavedati, da je sprejetje koncepta skrbi in nudenje skrbstvene zdravstvene nege osrednja in temeljna naloga nas samih.

Dne 24.09.2018 bo ob 10:00 uri v sejni sobi za doktorske študente in zaposlene UM FZV izvedla predavanje z naslovom “Caring Science  & Theory - Disciplinary structure of Nursing”. Sledilo bo Raziskovalno popoldne z naslovom »Discussion about Watson’s Nursing Theory and the Concept of Watson’s Carative Factors – support to nursing research, education and practice«.

Prihod ugledne mednarodne profesorice je za fakulteto in zdravstveno nego v Sloveniji v veliko priznanje in čast.