Predstavitev potencialnih delodajalcev na Fakulteti za zdravstvene vede UM

04.03.2015

Spoštovani študenti, vabimo vas na predstavitev potencialnih delodajalcev, ki se bodo na fakulteti predstavili v sredo, 04. marca 2015 ob 12.30 uri.
Na predstavitvi se bodo študentom predstavili: UKC Maribor, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenska vojska - Vojaška zdravstvena enota, Splošna bolnišnica Murska Sobota; Zavod Hrastovec, Sončni dom, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

Prijavite se lahko na linku:  http://kc.um.si/dogodki/predstavitev-potencialnih-delodajalcev-na-fakulteti-za-logistiko-um

Vljudno vabljeni
viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica za izobraževalno dejavnost