Poziv h kandidiranju za nagrade UM študentom za študijsko, raziskovalno in umetniško delo, za razvoj obštudijskih dejavnosti, za prispevek k inovacijski dejavnosti in za športne ter kulturne dosežke