Ponudba študentom za podelitev kadrovskih štipendij v SB Trbovlje