Novice

 
Datum objave:
23.10.2020

Študenti UM FZV sodelujejo v študentskih projektih

V letih 2014-2020 je v študentskih projektih Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP) in Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede izvajala 22 projektov, v katerih je sodelovalo več kot 130 študentov. V projektih sodelujejo mentorji iz fakultet, gospodarstva in negospodarstva. Sodelovanje v projektih interdisciplinarnim skupinam študentom omogoča pridobitev kompetenc, ki omogočajo lažje vključevanje na trg dela.

V letu 2020 smo na UM FZV izvajali dva študentska projekta in sicer: Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO) ter Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO).

 

 Delo.si: https://www.delo.si/novice/slovenija/s-prakticnimi-izkusnjami-do-prve-zaposlitve/

 Siol.net: https://siol.net/posel-danes/novice/s-prakticnimi-izkusnjami-do-prve-zaposlitve-537053

 

 
Datum objave:
23.10.2020

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF je objavila razpis za štipendijski program ASEF Junior Fellows - štipendije za raziskovalni obisk v tujini. Gre za triletni program, v okviru katerega izbrane študentke in študenti dobijo priložnost 10-tedenskega raziskovalnega obiska v tujini na prestižnih univerzah po svetu (npr. na Univerzi Harvard, Univerzi Stanford, UC Berkeley, Univerzi Cambridge) pod mentorstvom slovenskega profesorja/-ice na izbranem področju ter se vključujejo v nadaljnja raziskovanja in druge ASEF aktivnosti v Sloveniji ter drugod po svetu (npr. v program ASEF tutorstvo, ASEF Speaker Series, ASEF mladi umi, ASEF izjemne zgodbe).

 

 

Prijavnice morajo biti oddane na tej povezavi. Rok za prijavo je 1. december 2020.

 

 

Vsem zainteresiranim se priporoča prijava na webinar, na katerem bo podrobneje predstavljen razpis z dodatnimi nasveti za uspešno prijavo. Webinar bo potekal v četrtek, 29. oktobra 2020, ob 19. uri.

Vprašanja v zvezi z razpisom in webinarjem pošljite na info@asef.net.

Vabljeni k prijavi in delitvi!

 

 
Datum objave:
20.10.2020

Si inovativen? Si kreativen? Imaš ideje? Potem iščemo prav tebe - prijavi se na študentski natečaj MOJA IZBIRA = VEŠ, KAJ JEŠ IZBIRA!

Tema natečaja je razvoj izdelka, primernega za prodajo v prodajnih avtomatih. Prijaviš se lahko sam ali z ekipo somišljenikov z iste ali še bolje različnih fakultet.

Razvij izdelek po svojem okusu in morda ga boš lahko v prihodnje kupil tudi na prodajnem avtomatu na svoji fakulteti.

Časa za prvo fazo ni veliko. Tvojo prijavo pričakujemo do 1. 12. 2020. Srečno!

 

 1. POGOJI ZA PRIJAVITELJA:
 • Študent univerzitetnega študija znanstvene in/ali komercialne smeri in/ali vpisan na višješolski izobraževalnih ustanovi na področju Slovenije;
 • Status študenta vsaj do konca šolskega leta 2020/2021;
 • Študenti, ki so na doktorskem študiju in/ali so starejši od 35 let ne morejo sodelovati na natečaju;
 • Prijavi se lahko posameznik ali ekipa največ petih študentov.

 

 1. IZDELEK MORA BITI:
 • Primeren za prehrano ljudi in namenjen končnemu potrošniku;
 • Primeren za prodajo v trgovinah in prodajnih avtomatih;
 • Energijsko in hranilno ustrezen za malico študenta;
 • Inovativen v vsaj enem elementu v primerjavi z obstoječimi izdelki na trgu (tehnologija, recept, embalaža, pakiranje,…);
 • Upoštevati mora vidik »eko-inovacije«, ki se nanaša na surovine (poreklo, ekološka pridelava, nizek ogljični odtis) in/ali embalažo (povratna, reciklirajoča) in/ali proizvodni proces (varčevanje z energijo, uporaba reciklirane vode idr.) in/ali distribucijo/logistiko (novi prodajni kanali, direktna prodaja);
 • Poseben zaradi svojih senzoričnih, prehranskih in drugih lastnosti;
 • Primeren za industrijsko proizvodnjo na proizvodni liniji v podjetju;
 • Skladen z veljavno zakonodajo;
 • Primeren za trženje oz. tržno zanimiv.

(povzeto in dopolnjeno po pravilih za tekmovanje Ecotrophelia Slovenija, 2020)

 

 1. NAČIN PRIJAVE:

Prijavno dokumentacijo posredujte do 16. 11. 2020 na e-naslov: zps@zps.si s pripisom NATEČAJ MOJA IZBIRA = VEŠ, KAJ JEŠ IZBIRA!

Prijavna dokumentacija mora vsebovati:

 • Opis izdelka (ime, kategorija, splošen opis, inovativne lastnosti…) in utemeljitev, zakaj je izdelek primeren za ponudbo v prodajnih avtomatih;
 • Kratka predstavitev prijavitelja/ekipe, ki mora vsebovati tudi osebne podatke prijavitelja oziroma vodje ekipe in članov (ime in priimek, fakulteta - smer in letnik, datum rojstva, kontaktni podatki).

Celotna dokumentacija naj bo pripravljena na 2-3 straneh.

 

 1. IZBOR ZMAGOVALCA:

Izmed vseh prijavljenih na natečaj MOJA IZBIRA = VEŠ, KAJ JEŠ IZBIRA! bomo izbrali 3, ki se bodo predstavili s kratko  online predstavitvijo ideje (5 min) pred komisijo v decembru 2020. Komisija bo izbrala enega zmagovalca/zmagovalno ekipo.

 

Za nadaljnje informacije in rezultate spremljajte: www.veskajjes.si, ter e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

 

 1. ZMAGOVALEC PREJME:

 

Imaš vprašanje? Piši na zps@zps.si.

 

 

 

Natečaj poteka v okviru projekta MOJA IZBIRA=VEŠ, KAJ JEŠ IZBIRA, sofinanciranega s strani Ministrstva za Zdravje RS v okviru programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do leta 2022.

 
Datum objave:
07.10.2020

Veseli nas, da smo kljub izjemnim okoliščinam in ukrepom za zajezitev širjenja virusa Covid-19 izvedli že tradicionalno mednarodno znanstveno konferenco »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«, ki je 29. septembra 2020 potekala v spletni različici, polna novih raziskovalnih idej in spoznanj na globalnem nivoju. Na konferenci so bili predstavljeni prispevki uglednih domačih in tujih vabljenih predavateljev in raziskovalcev. Udeleženci so prihajali iz držav, s katerimi uspešno sodelujemo na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju (iz ZDA, Portugalske, Velike Britanije, Irske, Madžarske, Španije, Poljske, Italije, Hrvaške, Kosova, Avstralije, Rusije in Slovenije).

Posebej ponosni smo, da so plenarni del konference obogatile svetovno priznane, nagrajene in cenjene profesorice, teoretičarke in eksperti naprednih znanj v zdravstveni negi. Profesorica Jean Watson je "živa legenda", teoretičarka zdravstvene nege - najbolj znana po svoji teoriji skrbi za človeka in ustanoviteljica Watson Caring Science Institute. Profesorica Marlaine Cappelli Smith se posveča dvema področjema zdravstvene nege: razvijanju znanja, povezanega s procesi in rezultati zdravljenja, ter analizi in uporabi obstoječih teorij zdravstvene nege. Profesorica Marie Carney je strokovnjakinja za voditeljstvo in napredna znanja v zdravstveni negi in babištvu.

Na konferenci so bili predstavljeni temeljni koncepti in teoretični modeli ter aktualne teme interdisciplinarnih ter interprofesionalnih področij zdravstvene nege. Prispevki so se nanašali na aktualna in kompleksna področja zdravstvene nege in zdravstva, kjer medicinske sestre potrebujejo na znanstvenih dokazih utemeljeno znanje za razvoj izobraževanja in prakse. Iskrena zahvala vsem sodelujočim na konferenci.

Po končani konferenci smo na svečanosti podelili častne nazive, nagrade, priznanja in pohvale študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju, za mentorsko delo ali strokovne pomembnejše dosežke, ki so pomembno prispevali k celovitemu razvoju, ugledu ter uveljavitvi fakultete.

 

 • Časten naziv »Častni gostujoči profesor« Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, ki se podeljuje visokošolskim učiteljem, ki niso zaposleni na fakulteti in s svojim delovanjem koristijo ugledu in širši prepoznavnosti fakultete, je za odlične strokovne, znanstvene in pedagoške kvalitete prejela prof. Dr Pamela R. Jeffries, PhD, RN, FAAN, ANEF, FSSH, ki svečanosti ni prisostvovala, spremljala in nagovorila nas je preko spletnega orodja Ms Teams.

 

 • Prav tako se je za prejeto zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno sodelovanje zahvalila profesorica St. John Fisher College, The Wegmans School of Nursing, Dianne Cooney Miner, PhD, RN, FAAN.

 

 • Zahvalno listino za dolgoletno sodelovanje z zaposlenimi na fakulteti na področju pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega dela ter pomemben prispevek k razvoju in napredku fakultete je prejela tudi Psihiatrična klinika Ljubljana.

 

 • Viš. predav. mag. Maksimiljan Gorenjak je prejel za prispevek k prepoznavnosti in znanstvenem razvoju laboratorijske diagnostike, uspešnemu in kakovostnemu razvoju izobraževanja in odličnemu posredovanju znanja študentom, priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za zasluge na izobraževalnem področju.

 

 • Asist. Nino Fijačko je za izjemno predanost raziskovalnemu in pedagoškemu delu na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede prejel Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju.

 

 • Asist. Leona Cilar je za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke v študijskem letu 2019/2020 prejela Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke v študijskem letu 2019/2020 na Univerz v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede.

 

 • Asist. Leona Cilar je prejela tudi nagrado za najboljšega raziskovalca Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za največje doseženo število točk po metodologiji ocenjevanja raziskovalcev, ki jo uporablja ARRS.

 

 • Tatjana Šopinger Lipovnik je diplomirana medicinska sestra, zaposlena v specialistični ambulanti Klinike za interno medicino UKC Maribor in mentorica študentom na 1. stopnji visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvene nega. Na predlog študentov je prejela priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede »Naj mentor v kliničnem okolju«.

 

 • Zvonka Murko je za zasluge pri opravljanju strokovnega dela za svoje vestno, strokovno in odgovorno delo prejela Plaketo Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede.

 

 • Sebastijan Forstnerič je prejel Dekanovo nagrado za najboljše raziskovalne projekte študentov na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede za raziskovalno nalogo z naslovom »Vzpostavitev elektronskega naročanja v specialistični ambulanti«.

 

 • Lucija Gosak je prejela Dekanovo priznanje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede za raziskovalno nalogo z naslovom »Ovire in prednosti uvedbe izobraževanja za napredno prakso zdravstvene nege«.

 

 • Kasandra Musović je prav tako prejela Dekanovo priznanje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede za raziskovalno nalogo z naslovom »Skupne značilnosti štirih sodobnih teorij zdravstvene nege: Watson, Parse, Rogers, Newman«.

 

 • Nenazadnje so bile na svečanosti podeljene tudi pohvale Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za uspeh pri študiju najboljšim študentom na vseh študijskih programih ter zahvale študentom prostovoljcem, tutorjem in promotorjem za povezovanje teorije in prakse v kliničnem in praktičnem usposabljanju študentov za večji akademski in osebnostni uspeh.   

 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in jim želimo dobro, strokovno delo tudi v prihodnje.

 
Datum objave:
05.10.2020

Svet potrebuje znanost. Znanost potrebuje ženske.

Že petnajsto leto zapored partnerja slovenskega nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« - L'ORÉAL Adria in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO - razpisujeta nacionalni program »Za ženske v znanosti« 2021, v okviru katerega bosta trem mladim raziskovalkam podelila štipendijo v enkratnem znesku 5.000 evrov.

Program je namenjen mladim raziskovalkam v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine, ki bodo zagovarjale svojo tezo predvidoma v letu 2021. Znanstveno raziskavo za namen pridobitve doktorske disertacije morajo kandidatke opravljati na raziskovalni instituciji v Sloveniji. Kandidatke ob zaprtju prijav ne smejo biti starejše od 35 let, imeti morajo slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v Sloveniji. Razpis je odprt od 1. oktobra do 3. novembra 2020.

Obrazec za prijavo in razpisni pogoji so objavljeni na:

Dodatne informacije o programu: Barbara Urbanija

Tel: +386 (0)1 478 4799; e-mail: barbara.urbanija@gov.si

Partnerstvo L’ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti« sicer deluje na mednarodni ravni že od leta 1998, od leta 2006 pa tudi v Sloveniji, kjer je štipendijo prejelo že 40 slovenskih štipendistk.

Mlade raziskovalke ste vabljene k prijavi!

 

 
Datum objave:
18.09.2020

Na slovesnosti ob Dnevu univerze, dne 18. 9. 2020 je Univerza v Mariboru na predlog Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede podelila častni naslov »zaslužni profesor« Univerze v Mariboru prof. dr. Jani Goriup.

Prof.  dr. Jana Goriup je razvijala in izvajala izobraževalno in raziskovalno področje Sociologija zdravja in bolezni na Fakulteti za zdravstvene vede od samega začetka razvoja Zdravstvene nege na Univerzi. Njen pomemben prispevek se odraža na izobraževalnem in raziskovalnem področju, predvsem z mentoriranjem številnih študentov. Doprinos, ki ga razvija in pušča na področju zdravstva,  je v zavedanju družbenih vidikov v vseh obdobjih življenja.

Številnim generacijam študentov je z aktualnimi vsebinami in s svojim odličnim predavanjem predajala oz. še vedno predaja znanje na področju sociologije staranja, razvija pozitivno mišljenje na prihodnost družbe, ob tem pa vseskozi kritično opozarja na sistemske težave starostnikov. Še vedno raziskuje nove paradigme teorij družinskega in partnerskega življenja, kompetenc in spremenjenega odnosa do življenja starejših.

Prof. dr. Jano Goriup odlikuje izjemna predanost in pripadnost Univerzi v Mariboru, profesionalen, interprofesionalen, human ter pomagajoč odnos do študentov in vseh zaposlenih. Prav tako prof. dr. Jano Goriup odlikuje odlična komunikacija in ustvarjanje pozitivnega okolja in motivacija tako študentov kot zaposlenih za pridobivanje novih znanj na področju sociologije. Izkazuje izjemen čut in odgovornost do družbe, kar je njena strokovna, raziskovalna in profesionalna pot.

Ob prejetem častnem naslovu »zaslužni profesor« Univerze v Mariboru prof. dr. Jani Goriup iskreno čestitamo.

 

Dekanica
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)  Majda Pajnkihar

 

 
Datum objave:
21.08.2020

Rok prijave od 21.8.2020 do 26.8.2020

 
Datum objave:
30.07.2020

Univerza v Mariboru v sodelovanju z družbama Elektro Maribor d.d. in Energija Plus d.o.o. tudi letos, že osmo leto zapored, objavlja Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Denarna nagrada za najboljšega študenta znaša 600 EUR, za drugo mesto 400 EUR in za tretje mesto 200 EUR!

Več informacij

 
Datum objave:
23.07.2020

Rok prijave od 23.7.2020 do 23.9.2020

 
Datum objave:
13.07.2020

Rok prijave od 13.7.2020 do 13.9.2020

 
Datum objave:
08.07.2020

Spletne prijave so odprte!

 

 

Zapomnite si datum: 16. julij (9:00 Portugalska / 10:00 Belgija in Slovenija)
Z veseljem objavljamo vabilo na naš drugi spletni seminar "Izboljšanje podpore samooskrbi za ljudi s kroničnimi boleznimi", ki bo potekal v angleškem jeziku.
V 90-minutnem seminarju bo sodelovalo več izjemnih predavateljev, ki bodo razpravljali o zanimivih temah, povezanih s projektom – na primer prispevek znanosti o spremembi vedenja k podpori samooskrbe pri ljudeh s kroničnimi boleznimi in vloga kompetenčnih okvirov za izboljšanje podpore zdravstvenih delavcev.
Na voljo bo čas za vprašanja občinstva. Več podrobnosti sledi!
Registrirajte se zdaj in bližje datumu dogodka boste prejeli potrditveno elektronsko sporočilo s povezavo za pridružitev seji.

Če imate kakršnakoli vprašanja, nam pišite na train4health@esel.pt.

 

 
Datum objave:
02.07.2020

S ponosom sporočamo, da je Evropska akademija znanosti v zdravstveni negi (EANS), dekanici Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi Pajnkihar, podelila naziv »Fellow of the European Academy of Nursing Science«

Evropska akademija zdravstvene nege je neodvisno organizirano telo, sestavljeno iz članov, ki so s štipendiranjem in raziskovanjem pomembno prispevali k napredku znanosti zdravstvene nege v Evropi. Namen akademije, kot znanstvene skupnosti v Evropi, je nuditi navdih, sodelovanje in akademsko voditeljstvo v zdravstveni negi. Akademija podpira forum evropskih znanstvenikov - medicinskih sester, ki razvijajo in spodbujajo znanje v zdravstveni negi z raziskavami in znanstvenimi dosežki v prizadevanju za odličnost. Naziv ‘Fellow of the European Academy of Nursing Science’ je podeljen strokovnjakom, ki pomembno prispevajo k razvoju znanosti zdravstvene nege.

Majda Pajnkihar je s svojim izjemnim raziskovalnim in managerskim delom je izjemno vplivala na razvoj zdravstvene nege v Sloveniji in širši regiji. Prva v Sloveniji je pridobila doktorat s področja zdravstvene nege ter bila leta 2008 izvoljena v naziv docentka, leta 2013 v izredno profesorico in leta 2018 v redno profesorico za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Prva v slovenskem prostoru je izdala učbenik za področje zdravstvene nege in vodi mnoge nacionalne in mednarodne projekte. Kot gostujoča profesorica sodeluje na številnih tujih univerzah in je članica številnih društev in združenj, uredniških odborov, prejela pa je tudi številna priznanja. Njeno delo je v letu 2018 prepoznala tudi Ameriška akademija zdravstvene nege (AAN) in ji podelila naziv Fellow of the American Academy of Nursing.

Dekanici prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi Pajnkihar iskreno čestitamo za prejeti prestižni naziv.

 

Prodekani UM FZV s sodelavci

 

 
Datum objave:
22.05.2020

Naša priznana partnerska ustanova The George Washington University, School of Nursing, praznuje desetletje rasti, odličnosti in dosežkov.

GW Nursing je publikacija, ki jo izdaja The George Washington University, School of Nursing in izhaja dvakrat letno. Revija pripoveduje zgodbo medicinskih sester GWU in njihovih prizadevanj na področju izobraževanja, raziskav, politike in prakse. Zadnja številka obeležuje praznovanje njihovih prednosti in počastitev njihovih dosežkov v zadnjih 10 letih.

V čast nam je poudariti, da je bil eden teh dosežkov tedensko gostovanje študentov zdravstvene nege GWU na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede. Preberite več:

https://www.yumpu.com/sl/document/read/63386271/gw-nursing-magazine-spring-2020

Upamo, da bomo nadaljevali odlično partnerstvo, ki smo ga razvili v zadnjih letih. Iskreno čestitamo The George Washington University, School of Nursing on njihovi deseti obletnici delovanja in globalnih dosežkov.

 

 
Datum objave:
22.05.2020

Veseli nas, da vas lahko povabimo v digitalno Poletno šolo "magyarOK" v organizaciji University of Pécs.

Za več informacij o programu obišite spletno stran: https://forms.gle/byhZECtUTG6UQfgv9