Novice

 
Datum objave:
25.05.2020

V skladu s sproščanjem ukrepov v zvezi s koronavirusom obveščamo vse uporabnike Knjižnice UM FZV, o možnosti izposoje gradiva preko osebnega prevzema predhodno naročenega knjižničnega gradiva in vračanje izposojenega gradiva.

Knjižnica bo odprta vsak ponedeljek, sredo in petek med 9.00 in 12.00 uro.

Knjižnica bo delovala po načelu zaprtega pristopa. Uporabnik se najprej ustavi pri receptorju v avli fakultete in ta ga napoti do knjižnice, kjer prevzame naročeno gradivo ali vrne izposojeno gradivo. Vračanje gradiva bo možno samo v knjižnici in v času uradnih ur knjižnice. Zadrževanje v knjižnici ni dovoljeno.

Knjižnično gradivo naročite na E-naslov fzv.knjiznica@um.si ali preko sistema COBISS+ storitev Moja knjižnica.  Maksimalno lahko rezervirate oz. naročite 5 izvodov gradiva.

Ob vstopu na fakulteto je potrebno spoštovati varnostne ukrepe v skladu z Načrtom UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Obvezno je nošenje zaščitnih mask  in upoštevanje varnostne razdalje 1,5 m.

Knjižnično gradivo še vedno pošiljamo tudi po pošti na vaše stroške. Strošek pošiljanja študent poravna ob prvem obisku knjižnice. Podaljševanje gradiva je možno preko sistema COBISS+ storitev Moja knjižnica ali na e-naslov knjižnice in na tel. štev.: 02/300 47 22.

Knjižnično gradivo lahko vračate tudi po klasični pošti na naslov:

Fakulteta za zdravstvene vede, Knjižnica, Žitna ulica 15, 2000 Maribor.

Vabljeni, da čim več uporabljate oddaljeni dostop do naročniških elektronskih informacijskih virov Univerze v Mariboru.

KNJIŽNICA UM FZV

 
Datum objave:
26.02.2020

4.6.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


18.5.2020

Varnostni protokol za opravljanje dela v prostorih UM FZV


18.5.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


24.4.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


 

8.4.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


 

1.4.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


 

25.3.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


 

13. 3. 2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


12. 3. 2020


OBVESTILO ZAPOSLENIM:

Univerza v Mariboru bo zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Ker vse kontaktne ure niso primerne za izvajanje na daljavo, boste v petek 13. 3. 2020 obveščeni o tem, katere kontaktne ure se bodo izvajale na daljavo in katere se do nadaljnjega ne izvajajo in se bodo nadomeščale.

Predavanja na daljavo se bodo izvajala izključno z uporabo orodja MS Teams. Za lažje uvajanje predavanj na daljavo smo pripravili poseben portal z navodili (na povezavi https://predavanjaonline.um.si). Na portalu so dostopna navodila tako za izvajalce, kot za študente, vsebine pa se dnevno osvežujejo. Omogoča pomoč v živo preko spleta (MS Teams), oziroma vsebuje kontaktne podatke oseb, ki vam v tem obdobju lahko pomagajo.

V pomoč vam pošiljamo kratka navodila v PDF obliki, ki so bolj primerna za tisk ali za primere, ko niste povezani na splet.

Moodle (estudij.um.si) ostaja kot osnovni sistem za posredovanje študijskega gradiva. Na Moodlu bodo študenti prevzeli tudi ustrezne kode predmeta, s katerimi se bodo lahko pridružili predavanju na daljavo.

Vsi zaposleni na Univerzi v Mariboru si prizadevamo, da bi lahko kljub potrebnim ukrepom zaradi širjenja virusa pedagoški proces izvajali čim bolj nemoteno.

PRILOGA:

Navodila_za_pripravo_predavanja_na_daljavo.pdf

12. 3. 2020


OBVESTILO ŠTUDENTOM:

Univerza v Mariboru bo zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Ker vse kontaktne ure niso primerne za izvajanje na daljavo, boste v petek 13. 3. 2020 obveščeni o tem, katere kontaktne ure se bodo izvajale na daljavo in katere se do nadaljnjega ne izvajajo in se bodo nadomeščale.

Predavanja na daljavo se bodo izvajala izključno z uporabo orodja MS Teams. Za lažje uvajanje predavanj na daljavo smo pripravili poseben portal z navodili (na povezavi https://predavanjaonline.um.si). Na portalu so dostopna navodila tako za izvajalce, kot za študente, vsebine pa se dnevno osvežujejo. Omogoča pomoč v živo preko spleta (MS Teams), oziroma vsebuje kontaktne podatke oseb, ki vam v tem obdobju lahko pomagajo.

V pomoč vam pošiljamo kratka navodila v PDF obliki, ki so bolj primerna za tisk ali za primere, ko niste povezani na splet.

Moodle (estudij.um.si) ostaja kot osnovni sistem za posredovanje študijskega gradiva. Na Moodlu boste študenti prevzeli tudi ustrezne kode predmeta, s katerimi se boste lahko pridružili predavanju na daljavo.

Vsi zaposleni na Univerzi v Mariboru si prizadevamo, da bi lahko kljub potrebnim ukrepom zaradi širjenja virusa pedagoški proces izvajali čim bolj nemoteno.​

PRILOGA:

Navodila_za_udelezbo_na_predavanju_na_daljavo.pdf

 

​12. 3. 2020

 V skladu z dopolnjenimi navodili za ravnanje v času koronavirusa vam posredujemo povezavo do spletnega portala z navodili in nasveti za izvedbo predavanj na daljavo z uporabo programa MS Teams (ker je namenjen zaposlenim, je za dostop potrebna prijava z digitalno identiteto).

​Navodila je pripravil Center za podporo poučevanju UM in se bodo v prihodnje glede na potrebe in pripombe sproti posodabljala. Na portalu so povezave do podpore »v živo« ali preko telefona, elektronske pošte ali z uporabo programa MS Teams. Na to temo bomo pripravili tudi namenska izobraževanja (najverjetneje na daljavo).

12.3.2020

Uradne in pogovorne ure na UM FZV


10. 3. 2020


Objavljamo dopolnjena navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa:

 
 

​10. 3. 2020


V luči širjenja novega koronavirusa vas na Univerzi v Mariboru tekoče seznanjamo z vsemi ukrepi, ki jih nalaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na Univerzi v Mariboru smo takoj izdali Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa, ki je usklajen z vsemi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V današnjem dnevu boste prejeli dopolnjena navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa, ki ga pripravlja delovna skupina imenovana za to področje. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni je prepovedano zbiranje na prireditvah, na katerih je v zaprtih prostorih prisotnih več kot 100 ljudi, tako da predlagamo odpoved vseh zbiranj, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa (kot so seminarji, kongresi, športni dogodki, javna zbiranja). Prav tako se zaposlenim odsvetuje vsa službena in zasebna potovanja v tujino, še posebej na ogrožena območja. Dekanom članic, direktorici UM ŠD in ravnateljici UKM bo tudi naloženo, da odpovedo vse že izdane potne naloge za službene poti izven RS, ki niso nujno potrebne, sploh pa v kolikor gre za potovanja na ogrožena območja. Ob upoštevanju smernic MIZŠ ter iz njih izvedenih sorazmernih zdravstveno-varnostnih ukrepov, se na Univerzi v Mariboru izvajanje pedagoškega procesa do prejema drugačnih navodil izvaja nemoteno in v skladu z letno najavo pedagoškega procesa. 

Na Univerzi v Mariboru pripravljamo navodila in vse potrebno za izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, v kolikor bi bil in če bo takšen ukrep potreben in ga bo določilo pristojno ministrstvo ter Vas bomo o tem takoj obvestili. V kolikor bi prišlo do odpovedi pedagoškega procesa ali do neizvedbe dela pedagoških aktivnosti, bo te potrebno v celoti nadomestiti.

Še posebej vas za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom prosimo, da zelo skrbno izvajate vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke, ki je na razpolago na članicah UM.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, sledimo navodilom osebnega zdravnika, ki ga takoj kontaktiramo.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
Ker zastavljate vprašanja, kaj storiti, če ste bili na območju, kjer je prisoten koronavirus, vas še posebej obveščamo, da v kolikor ni znakov bolezni, posebni ukrepi (samoizolacija) niso potrebni. Priporočamo, da v tem primeru pokličete osebnega zdravnika in se ravnate po njegovih navodilih ter se še posebno pozorno držite vseh preventivnih ukrepov in natančno spremljate morebitne spremembe svojega zdravstvenega stanja.

Če zbolite z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in ste se vrnili iz območij, kjer se pojavlja koronavirus ali ste bili v stiku z bolnikom, se takoj po telefonu posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer boste prejeli navodila o nadaljnjih ustreznih ukrepih.

O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti morate obvestiti svojega nadrejenega, ki bo odsotnost ustrezno evidentiral, kot vam jo je predpisalo zdravstveno osebje.​

26. 2. 2020


Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je skladno z obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 24. 2. 2020 izdal Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. 

 
Z Načrtom Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (v nadaljevanju: Načrt) se želi
 • prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo; 
 • opredeliti aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega procesa; 
 • zagotoviti učinkovitost organizacije ter vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije z izvajalci pedagoškega procesa, ostalimi zaposlenimi, študenti, ministrstvom in javnostjo;
 • zagotoviti zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu, 
 • zagotoviti večjo zdravstveno varnost in osveščenost.
Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
 
Priloga:

 

 

Dodatne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2​:

 

 CBC News: The facts on coronavirus (objavljeno na Kvarkadabra; v angleškem jeziku)

predavanje o koronavirusu SARS-CoV-2 za strokovno javnost na UKC Ljubljana

- odprto predavanje Londonske šole za higieno in tropske bolezni: Coronavirus (COVID-19) Outbreak​ (Prof Gabriel Leung, Dean of Medicine, University of Hong Kong)- 27. februar 2020, (12:45-13:45 BST). ​

 
Datum objave:
23.12.2019

Obveščamo vas, da bo konferenca potekala na daljavo, preko video prenosa, saj organizatorji želijo, da bi sodelovanje in spremljanje programa omogočili čim večjemu številu zainteresiranih, kar pa zaradi nepredvidljive situacije z novim koronavirusom žal ni mogoče zagotoviti v prostorih fakultete.

Rok za prijavo na konferenco je podaljšan do 1. 6. 2020.


 

NAPOVEDUJEMO IN VABIMO

 

12. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo z naslovom

"Raziskovanje za znanje, znanje za zdravje "

 

bo potekala 15. maja 2020 na Univerzi na Primorskem Fakulteti Fakulteti za vede o zdravju.


 

 

Spoštovani študentje!

Obveščamo vas, da so se organizatorji zaradi trenutne situacije odločili za spremembo datuma 12. študentske konference s področja zdravstvenih ved, in sicer na petek, 28. 8. 2020.

Dodatne informacije boste prejeli naknadno.

Prosimo za razumevanje.


Študentska konferenca predstavlja priložnost za spodbujanje razvoja, širjenja in uporabe znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

Vabimo študente, da predstavijo dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega, seminarskega ali zaključnega dela v času študija, pod mentorstvom in somentorstvom visokošolskih učiteljev.


Na konferenco se prijavite preko spletne prijavnice na povezavi https://prijavni obrazec do 15.3.2020. Prijava je OBVEZNA tako za aktivne kot pasivne udeležence na študentski konferenci.

Predavanja bodo ovrednotena z licenčnimi točkami, zato vljudno prosimo, da študenti, ki bi jim licenčne točke Zbornice -Zveze koristile, s sabo prinesejo številko članske izkaznice oziroma organizatorju sporočijo licenčne številke pred pričetkom konference.

Na spletni strani organizatorja bo v kratkem objavljen PROGRAM konference in vse pripadajoče informacije.


 

Navodila za pripravo prispevkov

Več informacij najdete na https://fvz.upr.si/konference/ 

 

 

Dodatne informacije prejmete pri gospe Ines Mlakar, tel. 02/300-47-10 ali preko elektronske pošte ines.mlakar@um.si.

 
Datum objave:
22.05.2020

Naša priznana partnerska ustanova The George Washington University, School of Nursing, praznuje desetletje rasti, odličnosti in dosežkov.

GW Nursing je publikacija, ki jo izdaja The George Washington University, School of Nursing in izhaja dvakrat letno. Revija pripoveduje zgodbo medicinskih sester GWU in njihovih prizadevanj na področju izobraževanja, raziskav, politike in prakse. Zadnja številka obeležuje praznovanje njihovih prednosti in počastitev njihovih dosežkov v zadnjih 10 letih.

V čast nam je poudariti, da je bil eden teh dosežkov tedensko gostovanje študentov zdravstvene nege GWU na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede. Preberite več:

https://www.yumpu.com/sl/document/read/63386271/gw-nursing-magazine-spring-2020

Upamo, da bomo nadaljevali odlično partnerstvo, ki smo ga razvili v zadnjih letih. Iskreno čestitamo The George Washington University, School of Nursing on njihovi deseti obletnici delovanja in globalnih dosežkov.

 

 
Datum objave:
22.05.2020

Veseli nas, da vas lahko povabimo v digitalno Poletno šolo "magyarOK" v organizaciji University of Pécs.

Za več informacij o programu obišite spletno stran: https://forms.gle/byhZECtUTG6UQfgv9

 

 
Datum objave:
21.05.2020

Spoštovani,

 

Vljudno vabljeni k ogledu predstavitve podiplomskih študijskih programov 2. in 3. stopnje, ki jih bo UM FZV izvajala v študijskem letu 2020/2021.

Predstavitev

V četrtek, dne 28. 5. 2020 ob 15.30 bomo na daljavo (on-line) vsem zainteresiranim za študij na UM FZV predstavili vse dodatne podrobnosti o študiju, študijskih programih, pogojih študija, vpisnih pogojih ter odgovorili na vaša vprašanja. 

Predstavitvi na daljavo bo potekala preko MS Teams, zato se prosim registrirajte.  Vaš e-naslov bomo uporabili za posredovanje povezave oz. navodil za spremljanje dogodka prek MS Teams. V kolikor ste že študent UM, predlagamo registracijo s študentskim e-naslovom.

Med posameznimi predstavitvami študijskih programov boste imeli možnost vprašati, kar vas bo zanimalo. Vprašanja pa nam lahko posredujete tudi vnaprej po elektronski pošti referat.fzv@um.si

Vljudno vabljeni, da si ogledate predstavitev študijskih programov ter da se nam pridružite na informativnem dnevu na daljavo.

 
Datum objave:
19.05.2020

Tudi letos je Univerzitetna založba Univerze v Mariboru sodelovala na sejmu akademske knjige Liber.ac v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Sejem akademske knjige Liber.ac vse od leta 2010 povezuje različne akterje s področja produkcije in promocije akademske knjige, od univerzitetnih založb in knjigarn do univerzitetnih knjižnic. Letošnji je poseben, spletni knjižni sejem, pa vendar s pomenljivim naslovom Knjige z vrta, ki nadomešča oseben, domačen, neposreden stik s knjigo.

Več informacija: https://press.um.si/index.php/ump/announcement/view/8

 

 
Datum objave:
12.05.2020

Letošnji mednarodni dan medicinskih sester poteka pod geslom Medicinske sestre: glas za vse nas in za zdravje po svetu.

12. maj je mednarodni dan medicinskih sester. Pred 200 leti se je na ta dan, leta 1820, rodila britanska humanistka in medicinska sestra Florence Nightingale, pobudnica ozaveščanja o potrebnosti izobraževanja medicinskih sester. Odpovedala se je bogatemu in udobnemu življenju in se odločila za poklic medicinske sestre, čeprav je bil le-ta v tistem času neugleden. Delo medicinske sestre je opravljala v krimski vojni (1854–1855), od koder je v svojih poročilih poročala svetu o grozotah vojne in opozarjala na nujnost ustrezne medicinske pomoči, posebej zaradi neurejenih higienskih razmer v bolnišnicah. Kasneje je ustanovila šolo za medicinske sestre in babice in s tem pomembno prispevala k ugledu tega poklica in s tem postavila temelje izobraževanja v zdravstveni negi.

Medicinske sestre so temelj vsakega zdravstvenega sistema in so ključne za zagotavljanje zdravstvenega varstva, gledano tako lokalno kot na svetovni ravni. Zaradi svoje edinstvene vloge neprecenljivo prispevajo k zdravju ljudi po vsem svetu, zato je skrajni čas, da postanejo odmeven glas tudi v zdravstveni politiki, ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, poziva Zbornica – Zveza.

Mednarodni svet medicinskih sester (ICN) ICN poziva tudi k solidarnosti vseh medicinskih sester po svetu in k skupnemu boju za varna delovna mesta in ustrezne delovne pogoje vseh zaposlenih v zdravstveni negi.

Spoštovane kolegice in kolegi, iskreno čestitamo ob dnevu medicinskih sester in vam želimo varnega in uspešnega dela v letu 2020, letu medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege in babic!

 
Datum objave:
08.05.2020

V Krki tudi v času epidemije nadaljujemo delo v dobro bolnikov, zdravnikov in farmacevtovter vseh, ki skrbimo za zdravo življenje.

Zagotavljamo vam, da bomo tudi letos izpeljali jubilejne 50. Krkine nagrade. Skupaj z vašo pomočjo bi kljub posebnim okoliščinam radi omočili prijavo vsem mladim raziskovalcem, študentom vseh treh stopenj, ki bodo do začetka julija 2020 pripravili raziskovalno delo, s strokovnega in znanstvenega vidika primerno za posamezno študijsko stopnjo. Pri tem se bomo poskusili čim bolj prilagoditi posebnim razmeram, s katerimi smo vsi soočeni ob omejitvah zaradi epidemije. Tudi podelitev jubilejnih 50. Krkinih nagrad bomo pripravili tako, da bo primerna okoliščinam in slovesni priložnosti.

Prosimo vas, da vaše študente spodbudite k prijavi na razpis za jubilejne 50. Krkine nagrade.

V Svetu Sklada Krkinih nagrad želimo, da mladi raziskovalci tudi v teh posebnih časih, polnih osebnih in družbenih izzivov, ohranijo predanost odkrivanju neznanega na strokovnih in znanstvenih področjih in svoje raziskovalne potenciale razvijajo na nadaljnji poti izobraževanja ter znanstvene in osebnostne rasti.

Še enkrat bi se vam radi zahvalili za vaše dosedanje mentorsko delo in pomoč mladim raziskovalcem ob njihovem vstopu v svet raziskovanja in pri pripravi raziskovalnih nalog, s katerimi so se prijavili na pretekle razpise. Naj tako priložnost dobijo tudi prihodnje generacije študentov!

 

Več informacij najdete na spletni strani: https://www.krkinenagrade.si/

 
Datum objave:
27.03.2020

 

OBVESTILO ZAPOSLENIM:

Univerza v Mariboru bo zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Ker vse kontaktne ure niso primerne za izvajanje na daljavo, boste v petek 13. 3. 2020 obveščeni o tem, katere kontaktne ure se bodo izvajale na daljavo in katere se do nadaljnjega ne izvajajo in se bodo nadomeščale.

Predavanja na daljavo se bodo izvajala izključno z uporabo orodja MS Teams. Za lažje uvajanje predavanj na daljavo smo pripravili poseben portal z navodili (na povezavi https://predavanjaonline.um.si).
Na portalu so dostopna navodila tako za izvajalce, kot za študente, vsebine pa se dnevno osvežujejo. Omogoča pomoč v živo preko spleta (MS Teams), oziroma vsebuje kontaktne podatke oseb, ki vam v tem obdobju lahko pomagajo.

V pomoč vam pošiljamo kratka navodila v PDF obliki, ki so bolj primerna za tisk ali za primere, ko niste povezani na splet.

Moodle (estudij.um.si) ostaja kot osnovni sistem za posredovanje študijskega gradiva. Na Moodlu bodo študenti prevzeli tudi ustrezne kode predmeta, s katerimi se bodo lahko pridružili predavanju na daljavo.

Vsi zaposleni na Univerzi v Mariboru si prizadevamo, da bi lahko kljub potrebnim ukrepom zaradi širjenja virusa pedagoški proces izvajali čim bolj nemoteno.

PRILOGA:

Navodila_za_pripravo_predavanja_na_daljavo.pdf


OBVESTILO ŠTUDENTOM:

Univerza v Mariboru bo zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Ker vse kontaktne ure niso primerne za izvajanje na daljavo, boste v petek 13. 3. 2020 obveščeni o tem, katere kontaktne ure se bodo izvajale na daljavo in katere se do nadaljnjega ne izvajajo in se bodo nadomeščale.

Predavanja na daljavo se bodo izvajala izključno z uporabo orodja MS Teams. Za lažje uvajanje predavanj na daljavo smo pripravili poseben portal z navodili (na povezavi https://predavanjaonline.um.si).
Na portalu so dostopna navodila tako za izvajalce, kot za študente, vsebine pa se dnevno osvežujejo. Omogoča pomoč v živo preko spleta (MS Teams), oziroma vsebuje kontaktne podatke oseb, ki vam v tem obdobju lahko pomagajo.

V pomoč vam pošiljamo kratka navodila v PDF obliki, ki so bolj primerna za tisk ali za primere, ko niste povezani na splet.

Moodle (estudij.um.si) ostaja kot osnovni sistem za posredovanje študijskega gradiva. Na Moodlu boste študenti prevzeli tudi ustrezne kode predmeta, s katerimi se boste lahko pridružili predavanju na daljavo.

Vsi zaposleni na Univerzi v Mariboru si prizadevamo, da bi lahko kljub potrebnim ukrepom zaradi širjenja virusa pedagoški proces izvajali čim bolj nemoteno.​

PRILOGA:

Navodila_za_udelezbo_na_predavanju_na_daljavo.pdf


 V skladu z dopolnjenimi navodili za ravnanje v času koronavirusa vam posredujemo povezavo do spletnega portala z navodili in nasveti za izvedbo predavanj na daljavo z uporabo programa MS Teams (ker je namenjen zaposlenim, je za dostop potrebna prijava z digitalno identiteto).

​Navodila je pripravil Center za podporo poučevanju UM in se bodo v prihodnje glede na potrebe in pripombe sproti posodabljala. Na portalu so povezave do podpore »v živo« ali preko telefona, elektronske pošte ali z uporabo programa MS Teams. Na to temo bomo pripravili tudi namenska izobraževanja (najverjetneje na daljavo).

 
Datum objave:
25.03.2020

Spoštovani študentje UM FZV,

pred nami je velika osebna preizkušnja iz kakšnega testa smo ali pa so nas naredili! Naša Fakulteta se je odločno odzvala klicu UKC MB za pomoč nas študenov, Zato lahko čisto vsi študenti UM FZV prostovljno pomagate v UKC MB.

Vsak, ki bo pomagal lahko pričakuje:

 • MALICO!
 • Delo prostovljstva se vam bo lahko štelo kot REDNA ali IZBIRNA praksa!
 • Ne boste delali z virusom Covid-19 okuženimi pacienti!
 • Vsem FZV prostovljcem se bo nazaj omogočilo bivanje v ŠD! (tistim ki že živijo v ŠD se jim omogoči povratek, ne pa nova nastanitev!)
 • pred ponovno vselitvijo stanovalec sporoči po e-pošti ali telefonu pristojnemu referentu kdaj se bo vselil.

(Prav tako je ZELO pomembno, da se vsi stanovalci držijo vseh ukrepov, ki jih predvideva Vlada RS ter ŠD UM!)

 

 

 

Delovna mesta:

(fleksibilen delovnik)

 • Info točke
 • Pomoč pri razkuževanju na oddelkih

 

Vsi ki si želite sodelovati napišite na mail: nejc.centrih@student.um.si - svoje IME, PRIIMEK, Telefonsko številko, Mail, letnik.

Dodatne inforamcije lahko dobite tudi na: jure.dezelak@student.um.si ali nejc.centrih@student.um.si

Vsi pridobljeni podatki bodo izkljčno samo za evidenco prostovoljcev in se ne bodo drugače uporabljeni ali bili deljeni v javnost.

 
Datum objave:
12.03.2020

V zadnjem desetletju pojavnost kroničnih bolezni alarmantno narašča, zato je za doseganje boljše samooskrbe pri ljudeh s kronično boleznijo in za zagotavljanje aktivnega staranja ključnega pomena sprememba vedenja. Na to lahko pomembno vplivamo z izboljšanjem kompetenc študentov zdravstvene nege za spremembo vedenja in učinkovito podporo samooskrbi.

Tako bo nov projekt »Improving healthcare students’ competences for behaviour change to effectively support self-care in chronic diseases« (Izboljšanje kompetenc študentov zdravstvenih ved na področju sprememb vedenja za podporo samooskrbi kroničnih bolnikov – Train4Health), ki smo ga na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede (UM FZV) pridobili v okviru ERASMUS+ sheme Strateška partnerstva za visoko šolstvo pomembno prispeval k povečanju nadnacionalnega sodelovanja visokošolskih ustanov ter kakovost učnih načrtov in usposabljanja, tako da bo zagotovil skladen in inovativen izobraževalni paket o podpori spremembam vedenja pri kroničnih boleznih.

Na UM FZV bo raziskovalna skupina pod vodstvom izr. prof. dr. Gregorja Štiglica sodelovala z vodjo projekta ESEL - Escola Superior de Enfermagem de Lisboa iz Portugalske in ostalimi partnerji v projektu: European Students' Union iz Luksemburga, Instituto Politecnico de Santarem iz Portugalske, Royal College of Surgeons in Ireland iz Irske, Stichting Hoger Onderwijs Nederland iz Nizozemske  in Universidade de Lisboa iz Portugalske.

Uvodni sestanek projekta, ki se bo izvajal v obdobju od 01.09.2019 do 31.08.2022, je potekal 4. in 5. novembra 2019 v Lizboni, v okviru katerega je potekal pregled aktivnosti v projektu s strani njegovega koordinatorja (Mara Guerreiro, ESEL). Specifični cilji projekta so uskladitev evropskega multidisciplinarnega okvira kompetenc o spremembi vedenja pri kroničnih boleznih ter opredelitev učnih načrtov, ki temeljijo na učnih rezultatih in omogočajo zagotavljanje preizkušene simulacijske programske opreme za usposabljanje o spremembi vedenja.

V šestem mesecu projekta je zaživela tudi spletna stran projekta https://www.train4health.eu, kjer bodo raziskovalci javnost obveščali o številnih dogodkih in novostih projektne dejavnosti.

Vsem sodelujočim čestitamo za pridobljen projekt.

 

 

 
Datum objave:
02.03.2020

Pozdravljeni, v okviru projekta MOJA IZBIRA = VEŠ, KAJ JEŠ IZBIRA, bi z anketo želeli spoznati vaše nakupne navade na prodajnih avtomatih. Si le občasno privoščite pijačo, ko čakate na pregled pri zdravniku, ali je nakup malice na prodajnem avtomatu redno na vašem urniku?

 

 
Datum objave:
02.03.2020

Obveščamo vas, da lahko študenti Univerze v Mariboru kandidirajo za naslednje nagrade:

 • Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
 • Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
 • Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
 • Listino za naj prostovoljca študenta UM.

 

Rok za oddajo kandidatur je 16. marec 2020 do 12. ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!«.

 

Več o pozivu lahko potencialni  kandidati preberejo na naslednji povezavi: http://ssum.um.si/2020/02/poziv-h-kandidiranju-za-nagrade-univerze-v-mariboru-2/

 

Povezave do vseh prilog in do poziva pa so naslednje:

Vabljeni k prijavi!

 
Datum objave:
02.03.2020

Raziskovalci Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede (UM FZV) so pridobili nov triletni Erasmus+ projekt v okviru ključnih ukrepov KA203: Strateška partnerstva za visoko šolstvo, in sicer »Digitalna orodja za inovacije v izobraževanju na področju zdravstvene nege« (Digital Toolbox For Innovation In Nursing Education – I-BOX), katerega koordinator je prof. Esther Cabreras, School of Health Sciences TecnoCampus iz Španije. Projekt se bo izvajal od 01.09.2019 do 31.08.2022.

V tem času bo UM FZV v okviru projekta razvil sodelovanje skupaj z ostalimi partnerji: UMIT-Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik iz Avstrije, University of Turku iz Finske in University of Sechenov, Moscow iz Rusije.

Če želimo zagotovitev, da se izobraževanje zdravstvene nege ponuja in izvaja na najbolj stroškovno in časovno učinkovit način potrebujemo nove programe in načine učenja. Te vidike je potrebno vključiti v programe z zagotavljanjem izobraževalnih tehnologij, kot so e-učenje, učenje na daljavo, virtualna resničnost in simulacija. V okviru projekta se bodo raziskovalci ukvarjali z vključevanjem novih pedagoških pristopov v študijske programe zdravstvene nege z zagotavljanjem izobraževalnih tehnologij nove generacije.

Cilj projekta je razviti avdiovizualno gradivo s prostim dostopom, kjer bodo študenti, učitelji in zaposleni na zdravstvenem področju lahko sprožili različne razprave na mednarodni ravni. Upamo, da bo orodje pomagalo odgovoriti na vprašanja ter zagotovilo nove poglede na razumevanje vprašanj, ponudilo priporočila za najboljše prakse in pomagalo vpletenim, da pridobijo in nadgradijo strokovno znanje na praktičen način.

Začetno srečanje med predstavniki vseh univerz, ki sodelujejo v projektu, je potekalo 5. in 6. novembra 2019 v TecnoCampusu, kjer je bil določen način nadaljnjega delovanja.

Na UM FZV smo ponosni na pridobljen projekt in čestitamo projektnemu timu, ki ga na naši fakulteti vodi izr. prof. dr. Gregor Štiglic

 

 
*The “DIGITAL TOOLBOX FOR INNOVATION IN NURSING EDUCATION (I-BOX)” BOX project is co-funded by the EU’s Erasmus+ programme. The content of this press release is exclusively the responsibility of Tecnocampus Foundation Mataró-Maresme and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) are responsible for the use that may be made of the information circulated here.