Novice

 
Datum objave:
06.09.2021

 

Primož Kocbek, asistent na Fakulteti za zdravstvene vede, se je v avgustu 2021 udeležil OxML 2021 Summer Scool – druge poletne šole strojnega učenja v Oxfordu, ki svojim udeležencem omogoča najboljša predavanja o številnih naprednih temah in razvoju strojnega učenja. Cilj OxML je združiti najboljše talente v strojnem učenju skupaj s primarnim ciljem zagotovitve vrhunskega usposabljanja na področju raziskav, ki se uporabljajo za zdravstveno in socialno varstvo.  

 

V letošnjem letu se so prejeli prijave iz 118 držav in izmed približno 3.300 prijavljenih sprejeli le 15% udeležencev iz 59 držav. Asist. Primožu Kocbeku iskreno čestitamo za udeležbo na usposabljanju OxML 2021 Summer Scool.

 

Več informacij o poletni šoli: https://www.oxfordml.school/

 

 

 
Datum objave:
31.08.2021

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko KAČIČ ponovno imenoval viš. predav. dr. Klavdijo ČUČEK TRIFKOVIČ za vršilko dolžnosti dekana Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede in sicer od 1. 9. 2021 do imenovanja novega dekana Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, oziroma najdlje do 31. 12. 2021.

 

Za imenovanje viš. predav. dr. Klavdiji ČUČEK TRIFKOVIČ iskreno čestitamo in se veselimo našega uspešnega skupnega sodelovanja.

 

 

 

 

 

 


 
Datum objave:
30.08.2021

Spoštovani

obveščamo vas, da je v skladu z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list, št. 132/2021), s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 135/2021), od 23. 8. 2021 naprej, vstop v prostore visokošolskih zavodov dovoljen le ob izpolnjevanju pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran)! Navedeno velja za vse vstopajoče, starejše od 15. let.

Od 28. 8. 2021 naprej velja, da je  brezplačno testiranje zagotovljeno tudi za študente, test pa je  za vstop v visokošolske zavode veljaven 1 teden.
Status študenta izkazujete s študentsko izkaznico (z veljavno nalepko tekočega študijskega leta) in/ali potrdilom o vpisu.

Hkrati vas obveščamo, da je v notranjih prostorih nošenje mask še vedno obvezno ves čas prisotnosti, prav tako je pred vstopom v prostore obvezno razkuževanje rok.

O vsakršni spremembi odlokov in navodil, ki jih bomo prejeli s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter rektorata Univerze v Mariboru, vas bomo obvestili.

 

 
Datum objave:
13.07.2021

 

 
Datum objave:
08.07.2021

Z veseljem sporočamo, da je asist. Nino Fijačko na EUIPO angl. European Union Intellectual  Property Office registriral evropsko znamko TOOTHORIAL. Didaktični pripomoček je bil razvit v sklopu zaključenega projekta Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK).

 

Več informacij bo kmalu objavljenih na spletni strani:  http://toothorial.si/.

 

Za dosežek asist. Ninu Fijačku čestitamo in mu želimo še mnogo raziskovalnih dosežkov.

Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič
V. d. dekanice
 

 
Datum objave:
21.06.2021

UM FZV je 17. 6. 2021 izvedla sestanek s člani Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru preko spletnega orodja MS Teams.

Člane je pozdravila gostiteljica v. d. dekanice viš. predav dr. Klavdija Čuček Trifkovič, nato sta prof. dr. Sonja Šostar Turk in doc. dr. Mateja Lorber predstavili UM FZV in študijske programe. Raziskovalno dejavnost fakultete je predstavil izr. prof. dr. Gregor Štiglic. Vodja Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru zasl. prof. dr. Peter Glavič je na sestanku predstavil aktivnosti, namen delovanja in cilje Centra ter poudaril, da želijo pospeševati sodelovanje članov z univerzo in njenimi uslužbenci ter podpirati koristi in blaginjo članov centra.

 

Več informacij o Centru za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru se nahaja na povezavi: https://www.um.si/univerza/CZPUVU/Strani/default.aspx

 

Članom Centra želimo obilo uspehov pri nadaljnjem samostojnem delu in sodelovanju s fakulteto.

 

V. d. dekanice

Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič

 
Datum objave:
21.06.2021

Spoštovani študentje!

 

Obveščamo vas, da smo objavili 2. razpisni rok za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini v programu Erasmus+ za študij v študijskem letu 2021/2022.

Študijske izmenjave se lahko udeležite na partnerski univerzi v eni izmed držav EU, Veliki Britaniji, Islandiji, Norveški, Turčiji, Severni Makedoniji ali Srbiji.

Več informacij o prijavnem postopku in aktualnem razpisu dobite na tej povezavi.

Rok za prijavo ni določen. Na Univerzi v Mariboru bomo sprejemali prijave do zapolnitve mest oz. porabe sredstev.

 

BODITE SPROTI OBVEŠČENI!

Vse aktualne informacije v zvezi z Erasmus izmenjavo študentov, praksah v tujini, poletnih šolah in tudi informacij o vseh preostalih možnostih mednarodnih izmenjav, bomo objavljali v Erasmus novicah. Na njih se lahko naročite na tej povezavi.   

Opogumi se in se prijavi na Erasmus+ študijsko izmenjavo!

Zapolni svoj svet!

Mednarodna pisarna Univerze v Mariboru

 
Datum objave:
21.06.2021

Naša partnerska institucija, The University of Edinburgh, vabi šest študentov 2. in 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega k sodelovanju pri izvedbi svojega poletnega izbirnega predmeta "Culture and Healthcare in the UK and International Contexts". Izvedba predmeta bo potekala od 12. do 23. julija 2021 - 3x tedensko po 3 ure. 

 

Prijave za sodelovanje zbiramo najkasneje do 30.06.2021 na email: aleksandra.lovrencic@um.si 

 

S sodelovanjem pri izvedbi izbirnega predmeta imate študenti odlično priložnost spoznavanja študentov iz tujine ter načina delovanja tujega zdravstvenega sistema, hkrati pa boste lahko delili svoje znanje, pridobljeno v času študija. 

 

Vabljeni k sodelovanju!

 
Datum objave:
17.06.2021

Obletnico delovanja naše fakultete smo 10. 6. 2021 počastili z izvedbo spletne mednarodne znanstvene konference z naslovom: Učenje za skupno življenje in delo - »LEARNING to Live and Work Together«, ki poteka pod okriljem naše že tradicionalne vsakoletne konference pod motom »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«.

Cilj letošnje konference je bil predstaviti aktualno tematiko, tj. vključevanje študentov migrantov v izobraževalni sistem; aktivnost, ki jo vzpodbuja in podpira tudi Evropska komisija z zavedanjem, da ima izobraževanje ključno vlogo pri prilagajanju študentov migrantov v novo okolje. Številni prispevki domačih in tujih strokovnjakov bodo predstavili kakovost življenja študentov migrantov, transformacijske ukrepe v visokem šolstvu, napredek na področju raziskovanja in izobraževanja ter izkušnje v praksi napredne zdravstvene nege v slovenskem in mednarodnem prostoru, in sicer z željo po zmanjšanju socialne izključenosti in izboljšanju socialnega dialoga na področju migracij študentov.

V plenarnem delu smo gostili tri vabljene predavatelje. Dr. Rebecco Murray, visokošolsko učiteljico zaposleno na University of Sheffield, Department of Sociological Studies in School of Education; dr. Rusella Delderfielda iz University of Bradford ter Prof Johna Wellsa, dekana School of Health Sciences iz Waterford Institute of Technology. Konferenca je bila po plenarnem delu razdeljena na tri sekcije. Visokošolski učitelji in študenti iz uglednih univerz so predstavili 35 prispevkov.

 

Prav tako smo ob obletnici delovanja fakultete podelili nagrade in priznanja Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede zaposlenim, študentom, partnerskim institucijam ter našim zunanjim sodelavcem. Tako smo se zahvalili za odlične dosežke na izobraževalnem, znanstveno raziskovalnem in strokovnem področju, za odlične uspehe študentov, za uspešno sodelovanje s fakulteto in ne nazadnje za širjenje prepoznavnosti fakultete in tudi univerze. 

 

  • Časten naziv »Častni gostujoči profesor« Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, ki se podeljuje visokošolskim učiteljem, ki niso zaposleni na fakulteti in s svojim delovanjem koristijo ugledu in širši prepoznavnosti fakultete, je za odlične strokovne, znanstvene in pedagoške kvalitete prejel Prof John Wells, ki je ob svečanosti nagovoril prisotne preko spletnega orodja MS Teams.

 

  • Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju je za izjemno predanost raziskovalnemu in pedagoškemu delu prejela prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, ki se je za podeljene nagrade zahvalila v imenu nagrajencev.

 

  • Za zasluge na izobraževalnem področju Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede sta za svoje delo prejela priznanje doc. dr. Mateja Lorber in viš. predav. mag. Anton Koželj.

 

  • Asist. Sergej Kmetec je za zavzeto raziskovalno in izobraževalno delo prejel Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede.

 

  • Marija Plajnšek je za zasluge pri opravljanju strokovnega dela za svoje vestno, strokovno in odgovorno delo prejela Plaketo Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede.

 

  • Zahvalno listino za dolgoletno sodelovanje z zaposlenimi na fakulteti na področju pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega dela ter pomemben prispevek k razvoju in napredku fakultete sta prejeli učni bazi Dom po Gorco d.o.o. in Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj. Prav tako je Zahvalno listino za uspešno sodelovanje prejel Tecnocampus Mataro Spain.

 

  • Asist. Lucija Gosak je prejela Dekanovo nagrado za najboljše raziskovalne projekte študentov na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede za raziskovalno nalogo z naslovom »Uporabnost mobilnih aplikacij za oceno akutne in kronične življenjske ogroženosti v simuliranem okolju s pomočjo kliničnih vinjet«.

 

  • Deja Petek je prejela Dekanovo priznanje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede za raziskovalno nalogo z naslovom »»Perioperativna priprava pacienta z okužbo COVID-19«.

 

  • Asist. Leona Cilar je prejela nagrado za najboljšega raziskovalca Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za največje doseženo število točk po metodologiji ocenjevanja raziskovalcev, ki jo uporablja ARRS.

 

  • Doroteja Golob je diplomirana medicinska sestra, zaposlena na Oddelku za travmatologijo v UKC Maribor in mentorica študentom na 1. stopnji visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvene nega. Na predlog študentov je prejela priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede »Naj mentor v kliničnem okolju«.

 

 

Na svečanosti so bile podeljene tudi pohvale Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za uspeh pri študiju najboljšim študentom na vseh študijskih programih ter zahvale študentom prostovoljcem, tutorjem in promotorjem za povezovanje teorije in prakse v kliničnem in praktičnem usposabljanju študentov.

 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in jim želimo dobro, strokovno delo tudi v prihodnje.

 

 

 
Datum objave:
17.06.2021

Upravni odbor združenja Artificial Intelligence in Europe (AIME) je na svoji letni skupščini 15. 6. 2021 potrdil kandidaturo Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede za organizacijo 21. konference AIME 2023 v Sloveniji. Na isti seji je bil v upravni odbor združenja izvoljen tudi izr. prof. dr. Gregor Štiglic, ki bo na konferenci AIME 2023 opravljal naloge predsednika organizacijskega odbora.

 

Organizacija najstarejše in ene najprestižnejših konferenc s področja umetne inteligence v zdravstvu bo nedvomno vplivala tudi na prepoznavnost UM na tem področju ter tako sledila strateškim usmeritvam in ciljem univerze ter pomenu digitalizacije v obdobju 2021-2030. Prva konferenca AIME je bila organizirana leta 1985 v Italiji. Slovenija pa je AIME gostila leta 2011 na Bledu pod vodstvom prof. dr. Nade Lavrač. Junija 2023 bo tako konferenca v organizaciji Univerze v Maribor, Fakultete za zdravstvene vede drugič organizirana v Sloveniji.

 

Združenje AIME je bilo ustanovljeno v letu 1986 s konstitutivno sejo in sprejetjem prvega pravilnika o delovanju združenja. Člani upravnega odbora AIME so imenovani za mandatno obdobje 6 let, trenutno pa o delovanju zdrženja odloča 17 članov upravnega odbora med katerimi Slovenija v zadnjih nekaj letih ni imela svojega predstavnika. 

 
Datum objave:
02.06.2021

Iskreno smo veseli, da lahko sporočimo, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko KAČIČ imenoval doc. dr. Matejo LORBER za vršilko dolžnosti prodekana za izobraževalno dejavnost Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede za obdobje od 1. 6. 2021 do najdlje 30. 11. 2021.

Za imenovanje doc. dr. Mateji LORBER iskreno čestitamo in se veselimo uspešnega skupnega sodelovanja.

V. d. dekanice
viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič

 

 
Datum objave:
20.05.2021

Karierni center UM v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (EURES) organizira delavnico Spletni viri za iskanje zaposlitve v Evropi.

On-line delavnica vam bo praktično prikazala uporabo različnih spletnih portalov, platform in orodji uporabnih za iskanje zaposlitve v drugih državah EGP/EGP ali v Švici. Na delavnici bo možna tudi izmenjava izkušenj in mnenj.

Več informacij in prijava TUKAJ

 
Datum objave:
13.05.2021

Študente programov na vseh treh študijskih stopnjah ter dijake gimnazij in srednjih šol vabimo, da se do 6. julija 2021 prijavite na razpis za 51. Krkine nagrade. 

Inovativnost, ki temelji na prebojnih znanstvenih in strokovnih idejah, je za posameznike, gospodarstvo in družbo vodilo v uspešno prihodnost.

Spoštovane raziskovalke in raziskovalci, vabimo vas, da se pridružite skoraj 3000 nagrajencem, ki so soustvarjali 50-letno zgodovino Krkinih nagrad.

Svet Sklada Krkinih nagrad bo v skladu s Krkino razvojno-raziskovalno usmeritvijo ter željo po spodbujanju odličnosti na vseh področjih izbral in nagradil najboljše raziskovalne naloge.

 
Datum objave:
12.05.2021

Vsako leto 12. maja praznujemo Dan medicinskih sester, z namenom prepoznati in dati veljavo delu medicinskih sester, ki doprinaša k zdravju posameznika in celotne družbe.

Letošnji dan, ki ga je razglasil Mednarodni svet medicinskih sester (ICN), obeležujemo pod geslom »Glas medicinskih sester: vizija za prihodnost zdravstva«.

Spoštovane kolegice in kolegi, iskrena zahvala za požrtvovalno delo, predanost in skrb ter čestitke ob dnevu medicinskih sester.

 

 
Datum objave:
03.05.2021

Namen spletnega seminarja je zagotoviti skupnosti European Resuscitation Council (ERC) različne pristope, metode, orodja in strategije za poučevanje otrok o temeljnih postopkih oživljanja. Želijo prikazati raznolikost, ki v skupnosti ERC obstaja, in kako bogato in raznoliko izobraževanje TPO za otroke v Evropi obstaja. Ne gre za poenotenje in "enosmernost". Ponosni smo, da je naš asist. Nino Fijačko bil skupaj z drugimi uglednimi znanstveniki, ki delujejo na področju oživljanja pri otrocih, povabljen, da na webinarju predstavi pregled trenutnih rešitev na tem področju.

 

Webinar bo potekal 12. maja 2021 med 19:00 in 20:30 uro. Več informacij in možnost brezplačne prijave v priloženem vabilu.

 

Vabljeni!