Novice

 
Datum objave:
01.03.2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko KAČIČ imenoval viš. predav. dr. Klavdijo ČUČEK TRIFKOVIČ za vršilko dolžnosti dekanice Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede in sicer od 1. 3. 2021 do imenovanja novega dekana Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, oziroma najdlje do 31. 8. 2021.

Za imenovanje viš. predav. dr. Klavdiji ČUČEK TRIFKOVIČ iskreno čestitamo in se veselimo uspešnega skupnega sodelovanja.

 

 
Datum objave:
26.02.2021

Z veseljem vas obveščamo, da je Senat Univerze v Mariboru izvolil dr. Miljenka Križmarića v habilitacijski naziv redni profesor za predmetno področje zdravstvo.

Prof. dr. Miljenku Križmariću čestitamo in mu želimo veliko uspešnega znanstvenoraziskovalnega udejstvovanja.

 

Dekanica

prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

 

 
Datum objave:
24.02.2021

VOLITVE ZA ČLANE

UPRAVNEGA ODBORA

UNIVERZE V MARIBORU 2021

 

 

 1. Zaposleni Univerze v Mariboru imate pravico voliti člane Upravnega odbora Univerze v Mariboru.

 

 1. Volitve bodo potekale v ČETRTEK, 25. 2. 2021, od 9.00 do 13.00 ure.

 

 1. Volitve s fizično glasovnico se bodo za volilne upravičence, ki so umeščeni na volilni imenik volitev na fizičnem volišču, opravile na volišču, ki bo na Rektoratu UM, Slomškov trg 15, Dvorana Vladimirja Bračiča.

 

 1. Za oddajo glasu na volitvah z elektronskim glasovanjem bo na voljo fizična vstopna točka z ustrezno strojno in programsko opremo na Rektoratu UM, Slomškov trg 15, Dvorana Vladimirja Bračiča.

 

 1. Delo v zvezi z volitvami članov UO UM in nadzor nad postopkom volitev bo izvedla Volilna komisija univerze, ki bo ob prihodu na volišče na samem volišču preverjala istovetnost volivcev, ki bodo glasovali s fizično glasovnico, na podlagi veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).

 

 1. Za vse volilne upravičence, ki niso umeščeni na volilni imenik volitev na fizičnem volišču, se bodo volitve izvedle z elektronskim glasovanjem na spletnem naslovu https://um.simplyvoting.com .

 

 1. Kontaktne informacije za tehnično podporo: podpora@um.si, preko MS Teams na URL kanalu https://url.um.si/w4T3Y, (eVolitve) in gsm: 041-361-977

 

 1. Podaja ugovora v primeru tehničnih težav pri volitvah z elektronskim glasovanjem je mogoča le v primeru, da je bila težava javljena na tehnično podporo, pri čemer je volivec aktivno sodeloval pri reševanju te težave.

 

 

 

Predsednik volilne komisije UM

prof. dr. Saša Prelič, l.r.

 
Datum objave:
22.02.2021

Univerza v Mariboru pripravlja za študente, ki si želijo iz prve roke pridobiti informacije o izmenjavah preko programa Erasmus+, spletne dogodke Gremo na Erasmus!

Dogodki bodo potekali vsak dan med 1. in 5. marcem 2021, ob 17. uri, preko spletnega orodja MS Teams, po naslednjem sporedu:

 • Južna Evropa (PORTUGALSKA, ŠPANIJA, ITALIJA): ponedeljek, 1. marec
 • Severna Evropa (FINSKA, DANSKA, ŠVEDSKA): torek, 2. marec
 • Srednja Evropa (NEMČIJA, AVSTRIJA, ČEŠKA, POLJSKA): sreda, 3. marec
 • Zahodna Evropa (NIZOZEMSKA, FRANCIJA, VELIKA BRITANIJA): četrtek, 4. marec
 • Jugovzhodna Evropa (HRVAŠKA, SRBIJA, SEVERNA MAKEDONIJA): petek, 5. marec

JEZIKOVNI TEČAJI

Tudi v tem semestru bodo na Univerzi v Mariboru potekali jezikovni tečaj. Za študente smo pripravili pestro izbiro naslednjih začetnih jezikovnih tečajev: češčina, finščina, francoščina, hrvaščina, nemščina, poljščina, portugalščina in španščina ter tečaje angleščine, ki bodo potekali na višjih stopnjah. Jezikovni tečaji potekajo v sodelovanju s Študentskim svetom Univerze v Mariboru.

Prijave na tečaje se bodo zbirale ob koncu spletnih dogodkov Gremo na Erasmus!

Več informacij o vseh dogodkih Gremo na Erasmus! in pogojih prijave na jezikovne tečaje najdete na naslednji povezavi.

Gremo na Erasmus!

 
Datum objave:
19.02.2021

Epidemija COVID-19 pred nas postavlja posebne izzive in v naš vsakdanjik vnaša številne spremembe. Izrazito je posegla v naša življenja, spremenjene razmere v tem času pa lahko marsikomu predstavljajo velik izziv za duševno in telesno zdravje ter vplivajo na naše doživljanje in ravnanje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sodelovanju z drugimi organizacijami in institucijami izvajamo in razvijamo različne aktivnosti, s katerimi naslavljamo spremenjene razmere v času epidemije in njene morebitne posledice.

Da bi z aktivnostmi lahko kar najbolje odgovorili na trenutno stanje in potrebe, vas prosimo, da izpolnite anketni vprašalnik, ki je pred vami. Zanima nas, kakšno je vaše doživljanje epidemije COVID-19, z njo povezanih ukrepov, stresa, bremena, novih oblik študija in vašega zdravja. S sodelovanjem nam boste pomagali pridobiti vpogled v trenutno stanje, kar nam bo pomagalo pri pripravi prihodnjih ustreznih podlag in učinkovitih rešitev. Raziskava poteka v okviru projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« (naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada).

Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno. Vljudno vas prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja, saj bomo le tako lahko pridobili celosten vpogled v trenutno situacijo. Vsi podatki, zbrani s to raziskavo, bodo popolnoma zaupni, anonimni in skrbno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 67/07) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679). Informacije, pridobljene z raziskavo, se zbirajo izključno v znanstveno-raziskovalne namene, s ciljem razvoja podpornih storitev. Če imate v zvezi z raziskavo kakršnokoli vprašanje, nam lahko pišete na elektronski naslov tajnistvo-covid19@nijz.si.

Povezava do ankete: https://anketa.nijz.si/studenti2

 
Datum objave:
17.02.2021

Dogodek organizira Karierni center UM skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje (OŠ Maribor in OŠ Ptuj) in bo potekala od 12. do 16. aprila 2021.

Dogodek je objavljen na povezavi: https://kc.um.si/dogodki/8.-karierna-trznica-12.-do-16.-april-2021.

Rok za prijavo na hitre razgovore v sklopu dogodka 8. karierna tržnica: https://fb.me/e/27SC5NW1N.

 
Datum objave:
15.02.2021

S ponosom sporočamo, da je študent Fakultete za zdravstvene vede Miha Zadravec, prejel Plaketo Leona Štuklja za vidnejše športne dosežke na področju univerzitetnega športa v letu 2020, ki jo podeljuje Univerza v Mariboru.

Nagrade Univerza v Mariboru  podeljuje študentom za študijsko, raziskovalno in umetniško delo, za razvoj obštudijskih dejavnosti in za športne ter kulturne dosežke.

Miha Zadravec je študent študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, ob študiju ostaja aktiven športnik hokeja na travi. Udeležuje se tekmovanj na državnem nivoju, kot tudi evropskih tekmovanj. Večkrat je bil izbran za najboljšega vratarja, s svojo izjemno igro pa si je izboril nastop za reprezentanco Republike Slovenije. V letu 2020 je tekmoval v Španiji za reprezentanco Slovenije, kjer so zasedli 5. mesto. V letih 2010-2020 je bil s svojim klubom Lipovci vsako leto državni prvak v hokeju na travi.

Poleg tega, da se ukvarja s športom pa se aktivno udeležuje tudi na fakulteti. Sodeluje in pomaga voditi ekipo  nujne medicinske pomoči, sodeluje v nogometni, kot tudi košarkarski ekipi fakultete.

Ob prejeti Plaketi Leona Štuklja Univerze v Mariboru Mihi Zadravcu iskreno čestitamo.

 

 
Datum objave:
01.02.2021

Na Univerzi v Mariboru so ob Rektorjevem dnevu dne 29. 1. 2021 podelili nagrade in priznanja Univerze v Mariboru tistim, ki so s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.

Na predlog Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo prejela viš. pred. Nataša Mlinar Reljić.

Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo je bilo podeljeno viš. pred. mag. Barbari Donik.

Nagrado Univerze v Mariboru za strokovno delo na predlog Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je prejela Vlasta Jug, priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo pa je bilo podeljeno Alenki Marsel.

Na predlog Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je Svečana listina Univerze v Mariboru bila podeljena The George Washington University School of Nursing.

Plaketo Leona Štuklja za vidnejše dosežke na področju športa je prejel Miha Zadravec.

Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v vpisni generaciji je prejela študentka Helena Rojko.

Prejemnikom nagrad in priznanj ter prejemnikoma plakete in Svečane listine iskreno čestitamo.

 

Dekanica

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

 

 
Datum objave:
22.12.2020

 

 

 

 
Datum objave:
18.12.2020

Vse študente in ostale uporabnike obveščamo, da bo Knjižnica UM FZV predvidoma v času  od 4. 1. 2021 do 15. 1. 2021 popolnoma zaprta, zaradi selitve v začasni prostor študentskega kluba v pritličje fakultete, ker bo potekala gradnja nove in prenovljene knjižnice.

V času selitve pošiljanje in vračanje knjižničnega gradiva preko klasične pošte ne bo mogoče in ravno tako tudi podaljševanje knjižničnega gradiva preko telefona.

Študente pozivamo, da si v kolikor potrebujejo geslo za oddaljen dostop do E-virov in Potrdila o poravnanih obveznostih do knjižnice, to uredijo do 24. 12. 2020 tako, da pošljejo zahtevo na E-naslov Knjižnice.

Knjižnica UM FZV bo predvidoma od 18. 1. 2021 dalje ponovno poslovala po ustaljenem urniku in izvajale se bodo vse knjižnične dejavnosti.

 

Zahvaljujemo se za vaše razumevanje.