Novice

 
Datum objave:
18.02.2020

Spoštovani,

v okviru projekta: Optimiziranje varnosti pacienta z izobraževanjem zdravstvenih delavcev v simulacijskem okolju na področju kulturnih kompetenc [Optimizing patient safety through culturally competent simulation-based education with health professionals] / Sim-Versity, smo s projektnimi partnerji pripravili spletno stran z različnimi vsebinami, orodji, informacijami o pomenu vključevanja različnih kulturnih aspektov na področju poučevanja študentov v simulacijskih okoljih.

Zaradi potrebe po povratnih informacijah v zvezi s pripravljenimi vsebinami na spletni strani in potrebami v povezavi z diseminacijo samega projekta vas vljudno prosim, da si ogledate vsebine na spletni strani: https://sim-versity.eu/

Zelo bi vam bili hvaležni, če bi ob pregledu vsebin podali tudi povratno informacijo o dveh spletnih orodjih: »The Simulation Education Diversity Assessment Tool« in Simulation Education Diversity Toolkit, ki jih najdete na: https://sim-versity.eu/our-tools/

 

 

 
Datum objave:
31.01.2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko KAČIČ imenoval prof. dr. Sonjo ŠOSTAR TURK za prodekanico za podiplomski študij Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede za obdobje od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2024.

Za imenovanje prof. dr. Sonji ŠOSTAR TURK iskreno čestitamo in se veselimo uspešnega skupnega sodelovanja.

 

 
Datum objave:
31.01.2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko KAČIČ imenoval Jureta DEŽELAKA za prodekana za študentska vprašanja Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za obdobje do 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022.

Za imenovanje prodekana za študentska vprašanja Juretu DEŽELAKU iskreno čestitamo in se veselimo uspešnega skupnega sodelovanja.

 
Datum objave:
28.01.2020

   

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017-2020, 3. odpiranje« iščemo študente/študentke za sodelovanje na pridobljenih projektih. Vljudno vas vabimo, da se prijavite, v kolikor vas sodelovanje pri projektu zanima. Prijava na projekt je mogoča preko prijavnice, ki jo najdete tukaj do vključno 5. 2. 2020 do konca delovnega dne. Prijavnico lahko pošljete na naslov Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; oddate v tajništvu fakultete; ali pošljete skenirano na elektronski naslov: primoz.kocbek@um.si.

Študenti, ki v času trajanja projekta niso vpisani v javno veljavni visokošolski študijski program (študenti, ki opravljajo samostojno registrirano dejavnost, zaposleni študenti, študenti, prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb, ter študenti, ki so poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnega zavoda) niso upravičeni do denarne spodbude, lahko pa prostovoljno sodelujejo v projektu.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Glede na število prijavljenih bo izveden izbirni postopek, o čemer vas bomo sproti obveščali.

Trajanje projektov: 4 oz. 5 mesecev v obdobju od februarja do junija 2020. Plačilo za študenta je 9 EUR/uro in največ 160 oz. 200 ur v času celotnega trajanja projekta.

V posamezno projektno skupino sta lahko vključena največ 2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih Programa Po kreativni poti do znanja 2016-2020.

 

Vsebina projekta z naslovom: Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO)

Trajanje projekta: 5 mescev

Kronična bolečina je resna težava med glasbeniki zaradi zelo specifične tehnike igranja in telesne pozicije med igranjem. Ta kronična bolečina vpliva na poklicno in zasebno življenje glasbenikov. Raziskati želimo zdravstvene težave  povezane s fizikalnimi dejavniki, s katerimi se srečujejo glasbeniki v orkestru, pri čemer ne smemo pozabiti na njihove antropološke parametre. Ugotoviti želimo kako se pri glasbenikih odražajo težave z mišično-skeletnim sistemom (kosti, mišice, sklepi), sluhom, kardiovaskularne težave, respiratorne težave, težave z vidom in nevrološke težave. Kožna stanja med glasbeniki niso zelo pogosta, vendar ko se pojavijo lahko povzročijo veliko nelagodja. Preučiti želimo pojav kožnih stanj, kot so mehanske poškodbe kože in alergijske manifestacije pri glasbenikih. Prav tako želimo preveriti izpostavljenost glasbenikov pretiranim nivojem hrupa, zaradi česar se lahko pojavijo okvare sluha ali izguba sluha ali tinitus. Zanima nas tudi kolikšen delež glasbenikov ima zaradi igranja zdravstvene težave, ki lahko ogrozijo njihovo kariero ali jo zaradi zdravstvenih težav celo končajo. Za preprečevanje oziroma zmanjšanje pojavnosti bolečin, okvar se je potrebno osredotočiti na okrevanje po koncertih in na pogostost vaj ter predstav. Poudariti želimo potrebo po vključiti tudi načel ergonomije in pomembnost promocije zdravja med glasbeniki. Z raziskavo želimo tudi ozavestiti glasbenike glede ergonomskih načel pri njihovem poklicu in vzdrževanju splošnega zdravja. Hkrati pa želimo omogočiti partnerju iz gospodarstva Medicoconsulting d.o.o. pripraviti pregled nabora obolevnosti glasbenikov, kar bo podjetju omogočilo potencialno širjenje svoje zdravstvene dejavnosti na trgu medicine dela za glasbenike. Glasbene šole v šolskem letu 2019/20 obiskuje 21.000 učencev, kar je velik potencial za bodoče poklicne glasbenike. 

 

Iščemo sledeče študente:

  • 1 študent študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega
  • 4 študenti študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega
  • 1 študent študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika
  • 1 študent študijskega programa 1. stopnje Pravo
  • 1 študent študijskega programa 2. stopnje Pravo

 

Prijavite se lahko tudi študenti drugih študijskih programov, saj v primeru, da ni dovolj prijav iz navedenih programov, lahko vključimo tudi študente, ki prihajajo z drugih študijskih programov.

 

 

Vsebina projekta z naslovom: Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO)

Trajanje projekta: 4 mesce

Čeprav bolje poznamo patogene mikroorganizme kot so Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes itd, ki povzročajo okužbe in zastrupitve, je veliko več različnih koristnih mikroorganizmov. Koristni mikroorganizmi sodelujejo pri izboljšanju živil (npr. fermentacija mlečnih izdelkov, kislega zelja,...), pri reguliranju biogeokemijskih sistemih, pri kroženju snovi. Koristni mikroorganizmi sestavljajo tudi humano mikrobioto, kjer opravljajo pomembne metabolne, homeostatske in zaščitne funkcije, koristne gostitelju.

Fermentacija je poseben proces, ki izkorišča rast in encimsko aktivnost mikroorganizmov za preoblikovanje osnovnih surovin (mleko, zelje, soja, meso, …) v živila z značilnimi fizikalnimi, senzoričnimi in prehranskimi lastnostmi ob istočasnem ohranjanju kakovosti in varnosti živil. Mlečnokislinska in alkoholna fermentacija sta najpogostejši vrsti fermentacij. Najpogostejši mikroorganizmi, ki fermentirajo živila pa so mlečnokislinske in ocetnokislinske bakterije ter nekatere kvasovke. Posebna skupina koristnih mikroorganizmov so probiotiki. Za probiotike je znanstveno dokazano, da lahko skrajšajo potek diareje po zdravljenju z antibiotiki, omilijo simptome gastritisa, zmernega pseudomembranskega kolitisa, Crohnove bolezni in drugih bolezni.

V projektu bomo proučili vrste mikroorganizmov v fermentiranih živilih in probiotičnih prehranskih. Izvedli bomo spletni anketni vprašalnik o seznanjenosti ljudi s fermentiranimi živili in pripravili spletno stran o najpogostejših fermentiranih živilih.   V sodelovanju s podjetjem Borgla bomo izvedli eksperimente gojitev kombuče pod različnimi pogoji in v različnih posodah za fermentacijo. Prav tako bomo sodelovali pri posodobitvi njihovih spletnih strani. Na konferenci FZV (na naši fakulteti) bomo imel predavanje o pozitivnih vplivih fermentiranih živilih na zdravje in s tem povečali osveščenost ljudi o pozitivnih vplivih fermentiranih živil.

 

Iščemo sledeče študente:

  • 3 študenti študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega
  • 2 študenta študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika
  • 1 študent študijskega programa 2. stopnje Splošna medicina

 

Prijavite se lahko tudi študenti drugih študijskih programov, saj v primeru, da ni dovolj prijav iz navedenih programov, lahko vključimo tudi študente, ki prihajajo z drugih študijskih programov.

 
Datum objave:
28.01.2020

 

 
Datum objave:
28.01.2020

Na Univerzi v Mariboru so ob Rektorjevem dnevu dne 27. 1. 2020 podelili nagrade in priznanja Univerze v Mariboru tistim, ki so s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.

Na predlog Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo prejela doc. dr. Dominika Vrbnjak.

Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo je bilo podeljeno doc. dr. Alešu Fajmutu.

Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo na predlog Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je prejela Aleksandra Lovrenčič, Svečana listina Univerze v Mariboru pa je bila podeljena Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji je prejela študentka Sandra Tijanič.

Vsem prejemnikom nagrad in priznanj ter prejemniku Svečane listine iskreno čestitamo.

 

Dekanica

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)  Majda Pajnkihar

 
Datum objave:
15.01.2020

Študentom Univerze v Mariboru je v spletnem AIPS-u dostopna »Infografika«, ki omogoča lažje spremljanje napredovanja pri študiju. Na voljo je vsem študentom študijskih programov 1. in 2. stopnje, ki imate v tekočem študijskem letu veljaven status študenta. Po prijavi v spletno mesto svojo infografiko vključite v zavihku Študij.

Več informacij: moja.um.si.

 

 
Datum objave:
24.12.2019

Ob zaključku izjemno uspešnega leta 2019 za Univerzo v Mariboru Fakulteto za zdravstvene vede se nam je pri načrtih za še uspešnejše leto 2020 pridružil rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič.

Vsem študentom, mentorjem v kliničnem okolju, projektnim in poslovnim partnerjem želimo vesele praznike in da vas leto 2020 obdari s številnimi lepimi trenutki, obilico zdravja, uspeha in osebnega zadovoljstva.

Zaposleni UM FZV

 

 
Datum objave:
23.12.2019

NAPOVEDUJEMO IN VABIMO

 

12. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo z naslovom

"Raziskovanje za znanje, znanje za zdravje "

 

bo potekala 15. maja 2020 na Univerzi na Primorskem Fakulteti Fakulteti za vede o zdravju.

 

 

Študentska konferenca predstavlja priložnost za spodbujanje razvoja, širjenja in uporabe znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

Vabimo študente, da predstavijo dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega, seminarskega ali zaključnega dela v času študija, pod mentorstvom in somentorstvom visokošolskih učiteljev.

 

Navodila za pripravo prispevkov

Več informacij najdete na https://fvz.upr.si/konference/ 

 

 

Dodatne informacije prejmete pri gospe Ines Mlakar, tel. 02/300-47-10 ali preko elektronske pošte ines.mlakar@um.si.

 
Datum objave:
17.12.2019

Razpis natečaja »Dekanova nagrada«  za najboljše raziskovalne projekte študentov UM FZV v študijskem letu 2019/2020, na katerega se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija na UM FZV.

KZRZ UM FZV bo obravnavala vse vloge, prispele do zaključka razpisa tj. do 21. 2. 2020 do 9.00 ure.

 
Datum objave:
06.12.2019

 

Na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede je 3. decembra 2019 potekala novinarska in strokovna konferenca z naslovom »Za boljše izbire v prodajnih avtomatih«.

Novinarske konference se je udeležilo 12 predstavnikov medijev iz vse Slovenije, ki so svoje prispevke objavili v javnosti: Povezave

Na strokovni konferenci so bili predstavljeni rezultati raziskave z naslovom »Pregled ponudbe prodajnih avtomatov v zdravstvenih in socialno varstvenih zavodih v Sloveniji«, ki je nastala v okviru Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 »Dober tek Slovenija«, potrjenega s strani Državni zbor Republike Slovenije kot deset letna usmeritev na področju prehrane in telesne dejavnosti. Prav tako je bila predstavljena študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega,  smer »Preventivna in klinična prehrana«.

Na strokovni konferenci je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije s predstavitvijo programa »Veš, kaj ješ, študent«, v okviru katerega so posebno pozornost namenili izobraževanju študentov o tem, kaj zajtrkovati in malicati, kako izbrati prigrizek iz avtomata ali kosilo na bone v restavraciji.

Ob zaključku strokovne konference so na okrogli mizi svoje mnenje predstavili različni strokovnjaki in predstavniki študentov, ki so se s predstavniki prodajnih avtomatov dogovorili za bodoče skupno sodelovanje in vzpostavitev smernic za zagotavljanje zdravih izbir v prodajnih avtomatih na Univerzah in zdravstvenih ter socialno varstvenih ustanovah v Sloveniji.