12. Mednarodna znanstvena konferenca Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi 2024

13.06.2024 - 09:00
Datum objave: 
07.02.2024

Mednarodna znanstvena konferenca Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi, Maribor, 13. junij 2024

 

 

VABILO K ODDAJI IZVLEČKOV

 

12. Mednarodna znanstvena konferenca Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi

 

Maribor, 13. junij 2024


Zbornik

Zbornik


Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede organizira 12. Mednarodno znanstveno konferenco Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi. Konferenca bo potekala 13. junija 2024 na fakulteti in bo vključevala prispevke in predavanja domačih in tujih strokovnjakov ter študentov s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

Namen konference je predstaviti napredek na področju raziskovanja in izobraževanja v zdravstveni negi v slovenskem in mednarodnem prostoru. Poleg tega bo to odlična priložnost za zdravstvene delavce in visokošolske učitelje, da izmenjajo raziskovalne dokaze, modele dobrih praks in inovativne ideje.
Prijavnica

ROK PRIJAVE: 10. junij 2024

V veliko čast nam je, da bomo na letošnji konferenci gostili vabljena predavanja nagrajenih in uglednih profesorjev in raziskovalcev. Zanimiva predavanja bodo podrobneje predstavila uporabo umetne inteligence v zdravstveni negi, ganski raziskovalni projekt, osebnostno usmerjen koncept v zdravstveni negi ter kolektivni vpliv na duševno počutje mladostnikov.

Zbornica-Zveza bo pasivnim udeležencem konference podelila 6 licenčnih točk in aktivnim udeležencem konference 10 licenčnih točk.

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

 

Laura-Maria Peltonen

 Laura-Maria Peltonen, Associate Professor, PhD, RN, MNSc, FEANS, FIAHSI

University of Turku, Department of Nursing Science, Finska

Raziskovalno področje Prof Laure-Marie Peltonen se osredotoča na upravljanje informacij za podporo odločanju na različnih ravneh v zagotavljanju zdravstvenih storitev. Njeni interesi segajo od razvoja uporabnikom prilagojenih intuitivnih rešitev do uporabe umetne inteligence, pri čemer je poseben poudarek na implementacijskem procesu in merjenju učinkov uporabljenih tehnologij iz perspektive organizacijskih in pacientovih rezultatov. Poučuje na ravni dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija o temah, povezanih z zdravstveno informatiko, vodstvom in upravljanjem v nacionalnih in mednarodnih univerzitetnih in interdisciplinarnih programih. Je ustanovna članica Skupine za vodenje v negi in umetni inteligenci (NAIL) in članica Evropske akademije za znanost v negi (EANS) ter Mednarodne akademije za informatiko v zdravstvenih vedah (IMIA). Je članica upravnega odbora Delovne skupine za medicinsko informatiko v negi Evropske zveze za medicinsko informatiko in trenutno predseduje Odboru za svetovanje o upravljanju Skupine za informatiko v negi Mednarodne medicinske informativne zveze. Je soavtorica v približno sto znanstvenih člankov in ostalih objav (https://orcid.org/0000-0001-5740-6480). Njeno raziskovanje je privedlo do več instrumentov za oceno vprašanj, povezanih z upravljanjem informacij in vodenjem v zdravstvu ter digitalnih orodij za podporo primarni in sekundarni uporabi zdravstvenih podatkov.

 

 

Dr Rosie Stenhouse 

 Dr Rosie Stenhouse (PhD RMN PGCertHET FHEA)

The University of Edinburgh, School of Health in Social Science, Združeno kraljestvo

Dr. Rosie Stenhouse je vodja študijskega programa za medicinske sestre in višja predavateljica na Univerzi v Edinburghu ter pomočnica direktorice centra »Centre for Creative-Relational Inquiry, University of Edinburgh«. Od leta 2019 je tudi gostujoča izredna profesorica na Fakulteti za zdravstvene vede, Univerze v Mariboru. Dr. Stenhouse je predavateljica na vseh stopnjah študija, njeno raziskovalno področje zajema mentalno zdravje, raziskovalne metode in demenco ter čustveno inteligenca. Je članica številnih nacionalnih in mednarodnih združenj medicinskih sester in prejemnica mnogih nagrad in priznanj (https://www.ed.ac.uk/profile/rosie-stenhouse).

 

 

Leona Cilar Budler

 Doc. dr. Leona Cilar Budler

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

Doc. dr. Leona Cilar Budler je predavateljica in raziskovalka na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, kjer je izvedla celovito študijo za doktorsko disertacijo. Ta študija je temeljila na mešanih metodah in je vključevala 3000 naključno izbranih mladostnikov za kvantitativni del in pet različnih fokusnih skupin za kvalitativni del raziskave. Poudarek njene raziskave je bil na preučevanju kakovosti življenja, socialne podpore in duševnega blagostanja mladostnikov. Njeno primarno akademsko zanimanje je razumevanje kakovosti življenja in duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Strokovno znanje doc. dr. Leone Cilar Budler obsega različne metodološke pristope, vključno z modeliranjem strukturnih enačb, teorijo odziva na postavke, psihometričnim testiranjem, javnim zdravjem, kvalitativnimi metodami in statističnimi analizami z uporabo programov R in SPSS.

V preteklih letih so bili njeni prispevki priznani z več nagradami. V letu 2016 je prejela Dekanovo priznanje, nato Dekanovo nagrado in Pohvalo za izjemne dosežke. V letu 2019 je bila nagrajena za najboljšo doktorsko študentko. Naslednje leto je prejela nagrado za najboljšega raziskovalca in priznanje kot mladi visokošolski učitelj za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke. V letu 2021 je prejela priznanje Naj raziskovalec Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede, za doseženo najvišje število točk po metodologiji ocenjevanja Agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost.

Njeni znanstveni prispevki presegajo akademsko področje. Napisala je več kot 20 publikacij, jih predstavila na mednarodnih konferencah in prispevala k procesu recenziranja več kot 180 člankov v več kot 30 revijah. Poleg tega je članica uredniškega odbora BMC Nursing, Plos One in Slovenske revije Obzornik zdravstvene nege.

 

 

Sergej Kmetec

 Doc. dr. Sergej Kmetec

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

Doc. dr. Sergej Kmetec je sodeloval pri številnih domačih in mednarodnih projektih na področju zdravstvene nege in zdravstva ter predaval na univerzah v Evropi. Sodeloval je pri več projektih, vključno z digitalnim prehodom in digitalno odpornostjo v onkologiji (TRANSiTON); Projekt Erasmus Mundus Design Measures (EMDM): Oblikovanje in izvedba magistrskega študija paliativne oskrbe (DSGN-PALL-CARE); Osebno osredotočenost v zdravstvenih učnih načrtih (PCCurric); dvostransko raziskovalno sodelovanje z ZDA (Povezava med kakovostjo spanja, krhkostjo in kakovostjo življenja starejših ljudi ter Nega in jasnost vloge in sistema kot dejavnika zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi; in Samoocena paliativne oskrbe v odnosu do duševnega dobro počutje zaposlenih v socialnovarstvenih ustanovah (PaliOs). Izobraževal se je na področju paliativne oskrbe in izvajanja raziskovalnih projektov na priznanih ustanovah, kot so Univerza v Glasgowu; Univerza jugovzhodne Norveške, Fakulteta za zdravje in socialne vede, Univerza uporabnih znanosti Savonia, Finsk. Njegova raziskovalna področja vključujejo zdravstveno nego, paliativno oskrbo, oskrbo ob koncu življenja in nego starejših odraslih, na osebno osredotočena oskrba, izobraževanje, kirurgija, nujna nega, triaža, raziskovalna metodologija. Je član Sigma Theta Tau in Evropskega združenja za paliativno oskrbo. Je član uredniškega odbora ene vodilnih revij zdravstvene nege v Sloveniji (Obzornik zdravstvene nege/ Slovenian Nursing Review) in bloga Evropskega združenja za paliativno oskrbo. Deluje tudi kot recenzent domačih in mednarodnih revij. Je avtor ali soavtor številnih člankov in poglavij v mednarodnih in domačih revijah.

 


Vljudno vabljeni.

 

Tematska področja vključujejo:

 • Raziskovanje in izobraževanje v zdravstvu
 • Napredna zdravstvena nega
 • Sodobni pristopi v zdravstvu
 • Kakovost, varnost in skrb pri obravnavi pacientov
 • Vodenje in upravljanje v zdravstvu
 • Digitalizacija v zdravstvu

 

Pomembni datumi:

 

Splošne informacije:

 • Izvlečki so lahko oddani v slovenskem ali angleškem jeziku, vendar morajo biti predstavljeni v angleškem jeziku.
 • Izvlečki naj bodo strukturirani po IMRAD.
 • Izvlečki bodo recenzirani in objavljeni v zborniku konference.
 • Vsi avtorji bodo prejeli Potrdilo o aktivni udeležbi.
 • Kotizacija za slušatelje konference:
 • Aktivni udeleženci 150,00 EUR z DDV
 • Pasivni udeleženci 180,00 EUR z DDV
 • Drugi študentje 50,00 EUR z DDV
 • Zaposleni in upokojeni sodelavci ter študenti Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede so plačila kotizacije oproščeni.

 

Veselimo se vaše udeležbe.


Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.