Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«

15.06.2017 - 08:00 do 15:00
UM FZV
Datum objave: 
05.04.2017

ZDA zastava

Konferenca

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede organizira mednarodno znanstveno konferenco »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«. Konferenca bo potekala 15. junija 2017 na fakulteti in bo vključevala prispevke in predavanja domačih in tujih strokovnjakov ter študentov s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

Namen konference je raziskati napredek na področju raziskovanja in izobraževanja v zdravstveni negi v slovenskem in mednarodnem prostoru. Poleg tega bo to odlična priložnost za zdravstvene delavce in visokošolske učitelje da izmenjajo raziskovalne dokaze, modele dobrih praks in inovativne ideje.


Program / Programme

08:30 – 09:00     Registracija / Registration

PLENARNI DEL / PLENARY SESSION 

(Predavalnica 2 / Lecture Room 2)

Moderatorji / Session Chairs: Sonja ŠOSTAR TURK & Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ

09:00 – 09:10 Otvoritev mednarodne konference / Opening of the International conference
09:10 – 09:30 International Integration in the Frame of First Nursing PhD Programme in Slovenia    

Majda PAJNKIHAR, Sonja ŠOSTAR TURK, Gregor ŠTIGLIC, University of Maribor, Faculty of Health Sciences, SI

09:30 – 09:50 Strategies in Building Successful Impact for Your Research    

Hugh McKENNA, Ulster University, Medical School, UK

09:50 – 10:10 “Living to be a hundred – it’s just luck!”     

Pam SMITH, The University of Edinburgh, School of Health in Social Science, UK

10:10 – 10:30 The Process of Adaptation of Advanced Practice Nursing in Hungary     

Jozsef BETLEHEM, University of Pecs, Faculty of Health Sciences, HU

10:30 – 10:50 Emotional Carescapes: Managing Emotion in the National Health Service, UK    

Emma ROWLAND, King's College London, Florence Nightingale Faculty of Nursing & Midwifery, UK

10:50 – 11:10 Should We be Selecting Nursing Students on the Basis of Their Emotional Intelligence?: Findings From a Prospective Longitudinal Study   

Rosie STENHOUSE, Austyn SNOWDEN2, Lorraine DUERS3, The University of Edinburgh, School of Health in Social Science, 2Edinburgh Napier University, 3University of the West of Scotland UK

11:10 – 11:30 Odmor za kavo/Coffee break

 

Sekcija 1/ Session 1

(Predavalnica 1 / Lecture Room 1)

Moderatorki / Session Chairs: Barbara KEGL & Mateja LORBER

11:30 – 11:45 Early Lessons from the European Junior Leadership Academy for Student Nurses and Midwives    

Stacy JOHNSON, University of Nottingham, School of Health Sciences, UK

11:45 – 12:00 The Newman`s Theory Usefulness in Nursing Care of Elderly with Dementia     

Nataša MLINAR RELJIĆ, Majda PAJNKIHAR, University of Maribor, Faculty of Health Sciences, SI

12:00 – 12:15 Theory of Social Support: Analysis and Evaluation for Nursing in Croatia     

Gordana BAGIĆ, Ivana UKIĆ, Toni GRCIĆ, Ivana JELINČIĆ, Dominika VRBNJAK2, Majda PAJNKIHAR2, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Medicine, HR, 2University of Maribor, Faculty of Health Sciences, SI

12:15 – 12:30 Description, Analysis and Evaluation of Quality Caring Model     

Tina HOHLER, Maša SILOVŠEK, Petra KLANJŠEK, Sonja ŠOSTAR TURK, Majda PAJNKIHAR, University of Maribor, Faculty of Health Sciences, SI

12:30 – 12:45 Effects of Problem-Based Learning on Clinical Decision Making Ability Among Undergraduate Nursing Students at University J. J. Strossmayer Osijek    

Ivana BARAĆ, Jadranka PLUŽARIĆ, Radivoje RADIĆ, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Medicine, HR

12:45 – 13:00 Peer Assessment Between Students of Nursing Care by Using Check List     

Zvonka FEKONJA, Nino FIJAČKO, Nataša MLINAR RELJIĆ, University of Maribor, Faculty of Health Sciences, SI

13:00 – 13:15 Attitudes of Patients with Chronic Disease to Their Health    

Barbara KEGL, Mateja LORBER, University of Maribor, Faculty of Health Sciences, SI

13:15 – 13:30 Elderly-Centered Care in Emergency Department    

Zvonka FEKONJA, Zalika KLEMENC – KETIŠ2, Matej STRNAD2, Majda PAJNKIHAR, University of Maribor, Faculty of Health Sciences, 2Faculty of Medicine, SI

 

Sekcija 2/ Session 2

(Predavalnica 3 / Lecture Room 3)

Moderatorki / Session Chairs: Vida GÖNC & Sabina FIJAN

11:30 – 11:45 A Longitudinal Study on the Impact of Dragon Boating on Wellbeing     

Suzanne DENIEFFE, Majda PAJNKIHAR2, Margaret DENNY, Constantino FIUZA-CASTINEIRA3, Waterford Institute of Technology, Department of Nursing, IE, 2University of Maribor, Faculty of Health Sciences, SI, 3University of Limerick, IE

11:45 – 12:00 Exploring Attitudes of Nursing Students' Towards Learning Communication Skills    

Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, Mateja LORBER, Margaret DENNY2, Suzanne DENIEFFE2, Vida GÖNC, University of Maribor, Faculty of Health Sciences, SI, 2Waterford Institute of Technology, Department of Nursing, IE

12:00 – 12:15 Qualitative Analysis of the Gibbs Structured Reflection as a Teaching Method at the Elective Course Breastfeeding and Lactation     

Tita STANEK ZIDARIČ, Renata VETTORAZZI, University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, SI

12:15 – 12:30 Slovenia Declared as a Country, Free from Rabies: A New Approach to Rabies Prevention    

Špela VIDOVIČ, Zoran SIMONOVIĆ, Karl TURK, Sanja VUZEM, National Institute for Public Health, SI

12:30 – 12:45 Results of the Survey Among Students on Their Knowledge of Caffeine    

Sabina FIJAN, Anja HRASTNIK, Maja STRAUSS, University of Maribor, Faculty of Health Sciences, SI

12:45 – 13:00 The Impact of Stress on Incidence of Back Pain     

Marcel DUH, David HALOŽAN2, University Clinical Centre Maribor, 2University of Maribor, Faculty of Health Sciences, SI

13:00 – 13:15  Biological Disposal of Selected Antibiotics in Hospital Wastewater    

Severina STAVBAR, Andreja GORŠEK2, Katarina PREMZL3, Mitja KOLAR4, Sonja ŠOSTAR TURK, University of Maribor, Faculty of Health Sciences, 2Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 3The National Laboratory of Health, Environment and Food Maribor, 4University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, SI

13:15 – 13:30 Comparison of Back Pain Among Physiotherapists and Nurses in the Maribor Region (Slovenia)    

Marcel DUH, David HALOŽAN2, Jadranka STRIČEVIĆ2, University Clinical Centre Maribor, 2University of Maribor, Faculty of Health Sciences, SI

 


Tematska področja vključujejo, ampak niso omejena na:

 • Skrb za pacienta in k osebi osredotočena oskrba
 • Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi
 • Vodenje in upravljanje v zdravstveni negi in praksa zdravstvene nege
 • Javno zdravje

Pomembni datumi:

 • 17. april 2017: Oddaja naslova in avtorja/soavtorja(-jev)
 • 25. april 2017: Obvestilo o sprejetih naslovih
 • 15. maj 2017: Rok za oddajo izvlečkov
 • 30. maj 2017: Rok za recenzijo izvlečkov
 • 5. junij 2017: Rok za oddajo končnih izvlečkov

Splošne informacije:

 • Izvlečki morajo biti oddani v slovenskem in angleškem jeziku, vendar morajo biti predstavljeni v angleškem jeziku.
 • Izvlečki naj bodo strukturirani po IMRaD.
 • Avtorji sami odgovarjajo za ustreznost navajanja literature kot tudi za jezikovno ustreznost.
 • Izvlečki bodo recenzirani in objavljeni v zborniku konference.
 • Vsi avtorji bodo prejeli Potrdilo o aktivni udeležbi.
 • Kotizacija za slušatelje konference: 50,00 EUR brez DDV.
 • Aktivni udeleženci konference ter zaposleni in študenti Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, člani UDINE-C skupine in mednarodni partnerji so plačila kotizacije oproščeni.
 • Dodatne informacije: aleksandra.lovrencic@um.si.

PDF Navodila za avtorje


Program konference bo objavljen na naknadno.Veselimo se vaše udeležbe.

Dogodek so podprli:

mikro polo  

Kac & odvetniki  LANCom   Gonc   Energetika MAribor   Cantante

   Marof  Limaks  Foto TatjanaKlet Brda  Mestna občina Maribor   energo plus   Cvetličarna