Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost na Univerzi v Mariboru

Datum objave: 
18.07.2019

 

 

Obveščamo vas, da bomo v študijskem letu 2019/2020 pričeli z izvajanjem kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru.

Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost je organizirana aktivnost študentov, ki se izvaja na Univerzi v Mariboru poleg osnovne študijske dejavnosti.

 

Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost zajema vsebine s področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd. Študenti lahko izberejo te učne enote v okviru proste izbirnosti. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu tudi vpiše v prilogo k diplomi.

 

Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, prijavnica in učni načrti učnih enot so objavljeni na spletni strani moja.um.si: https://moja.um.si/student/Strani/Obštudijska-dejavnost.aspx.

 

Pravilnik o kreditno ovrednoteni obštudijski dejavnosti na Univerzi v Mariboru

 

Za več informacij si oglejte video:  https://www.youtube.com/watch?v=Dncfx_WnuWI.