Oktober 2017


DIAGNOSTIKA

Diagnostika akutne limfoblastne levkemije in minimalne rezidualne bolezni z več barvnim pretočnim citometrom : Onkološki inštitut Ljubljana, 30. november 2015 = Diagnosing acute leukemia and minimal residual disease with multiparametric flow cytometer. Ljubljana: Onkološki inštitut: Slovensko združenje za pretočno citometrijo, 2015. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2183803]


HIGIENA. OSEBNO ZDRAVJE

Zdravje delovno aktivne populacije : 4. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov z recenzijo = Health of the working population : 4th scientific and professional international conference : book of abstracts. Koper: University of Primorska Press, 2017. 118 str. ISBN 978-961-7023-21-3. [COBISS.SI-ID 290924032]


MEDICINA IN PRAVO

X. jubilarni kongres pravnika u zdravstvu s međunarodnim sudjelovanjem, Makarska, 5. - 7. listopada 2017. godine. Aktualna pravna problematika u zdravstvu, (Aktualna pravna problematika u zdravstvu, 2017). Varaždin: Udruga pravnika u zdravstvu, 2017. 236 str. [COBISS.SI-ID 5466667]


PEDIATRIJA

Zbornik predavanj : nekatera urgentna stanja v pediatriji. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2017. 132 str. ISBN 978-961-6909-88-4. [COBISS.SI-ID 93001985]


POSLOVNI MENEDŽMENT

Resilience engineering in practice. Volume 2, Becoming resilient, (Ashgate studies in resilience engineering). Surrey; Burlington: Ashgate, 2014. XXV, 219 str., ilustr. ISBN 978-1-4724-2515-7. ISBN 1-4724-2515-4. [COBISS.SI-ID 2370212]


VISOKO ŠOLSTVO

AŠKERC VENIGER, Katarina. Internacionalizacija kurikuluma : vključevanje mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces : priročnik za visokošolske učitelje in podporno osebje. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2017. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-6628-51-8. https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Internacionalizacija-kurikuluma_NET.pdf.[COBISS.SI-ID 291312128]


ZDRAVSTVENA NEGA

MARQUIS, Bessie L., HUSTON, Carol Jorgensen. Leadership roles and management functions in nursing : theory and application. 9th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer, 2017. XXIII, 734 str., ilustr. ISBN 978-1-4963-6140-0. ISBN 1-4963-6140-7. [COBISS.SI-ID 2369700]

Negovalne diagnoze NANDA International : definicije in klasifikacija 2015-2017. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2017. XXXII, 484 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-273-169-4. [COBISS.SI-ID 92726529]

Person-centred healthcare research. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. X, 226 str., ilustr. ISBN 978-1-119-09960-4. ISBN 1-119-09960-9. [COBISS.SI-ID 2368676]