Julij 2017


FIZIOLOGIJA

Skeletal muscle research - from cell to human 2017 : book of abstract : symposium and workshop, University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Slovenia, 28th - 30th May 2017. Ljubljana: Faculty of Medicine: Faculty of Health Sciences, 2017. 79 str. ISBN 978-961-267-123-5. [COBISS.SI-ID 290227712]


GERIATRIJA

TOUHY, Theris, JETT, Kathleen. Ebersole & Hess' toward healthy aging : human needs & nursing response. 9th ed. St. Louis (Missouri): Elsevier, cop. 2016. XII, 532 str., ilustr. ISBN 978-0-323-32138-9. ISBN 0-323-32138-0. [COBISS.SI-ID 1024161750]


GINEKOLOGIJA

Gynaecology by ten teachers. 20th ed. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, cop. 2017. VIII, 254 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-4428-7. ISBN 1-4987-4428-1. [COBISS.SI-ID 3868692]

Obstetrics by ten teachers. 20th ed. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis group, cop. 2017. XVIII, 341 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-4439-3. ISBN 1-4987-4439-7. [COBISS.SI-ID 3868436]


INFEKCIJSKE BOLEZNI

TOMAŽIČ, Janez, STRLE, Franc. Infekcijske bolezni. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško društvo, 2017. XXI, 659 str., ilustr. ISBN 978-961-93974-2-8. [COBISS.SI-ID 288929280]


JAVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

Népegészségügyi képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének IX. konferenciája, 2015. augusztus 26-28, Pécs : Magyarország egészsége - Európa egészsége, (Népegészségügy, Évf. 93, szá. 2). Debrecen: NKE, 2015. Str. 137. [COBISS.SI-ID 2142884]


MEDICINSKA OPREMA. PRIPOMOČKI

ASTON, Daniel, RIVERS, Angus, DHARMADASA, Asela. Equipment in anaesthesia and critical care : a complete guide for the FRCA. 1st ed. Banbury: Scion, cop. 2014. XII, 404 str., ilustr. ISBN 978-1-907904-05-9. [COBISS.SI-ID 512718136]


OKUŽBE. INFEKCIJE

Povzročitelji bolnišničnih okužb / vodenje kakovosti v laboratoriju : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva, 2017. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-6956-58-1. [COBISS.SI-ID 288947968]


ORTOPEDIJA

Pogosta stanja v ortopediji. 1. izd. Ljubljana: Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe, 2017. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-94156-0-3. [COBISS.SI-ID 288436736]


POSLOVNI MENEDŽMENT

EASTERBY-SMITH, Mark, THORPE, Richard, LOWE, Andy. Raziskovanje v managementu, (Management). Koper: Fakulteta za management, cop. 2005. 231 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6486-36-5. [COBISS.SI-ID 129003776]


POŠKODBE. RANE

III. konferenca o ranah z mednarodno udeležbo, Portorož, 24.-25. april 2008. [Kronična rana in bolečina : zbornik predavanj]. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center, 2008. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6707-01-5. [COBISS.SI-ID 238669056]


PSIHOLOGIJA

The quest for happiness : conference proceedings - summaries, (Zbirka Družbena odgovornost). Maribor: Mariborska razvojna agencija (MRA): Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 2013. 39 str. ISBN 978-961-92971-9-3. [COBISS.SI-ID 267743232]

MCWILLIAMS, Nancy. Psihoanalitična diagnostika : razumevanje osebnostne zgradbe skozi klinični proces, (Zbirka Preobrazba). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2017. 729 str. ISBN 978-961-6954-72-3. [COBISS.SI-ID 288395776]

ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, TREVEN, Sonja, TREVEN, Urška, MILFELNER, Borut, PISNIK, Aleksandra, POTOČNIK, Amna, MULEJ, Matjaž, IVANOVIČ, Bogdan, et al. Premagovanje stresa kot sredstvo za zagotavljanje dobrega počutja : znanstvena monografija projekta Chance 4 change. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2013. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-6802-23-9. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=41069. [COBISS.SI-ID 74763521]