Januar 2020

 


DELOVNO OKOLJE. VARSTVO PRI DELU

KOREZ GAJŠEK, Alenka, PEKLAR, Julija. Ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih ter obvladovanje psihosocialnih dejavnikov tveganja na delovnem mestu : priročnik za vodstvene kadre. Maribor: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, 2018. 33 str., ilustr. ISBN 978-961-93903-4-4. [COBISS.SI-ID 294025472]


FIZIOLOGIJA

PATTON, Kevin T., THIBODEAU, Gary A. The human body in health & disease. 7th ed. St. Louis: Elsevier, cop. 2018. XXIII, 750 str., C.4-I.22, ilustr. ISBN 978-0-323-40211-8, ISBN 0-323-40211-9. [COBISS.SI-ID 2565028]


FIZIOTERAPIJA. ALTERNATIVNA MEDICINA

 

POTOČNIK, Iztok (urednik), NOVAK-JANKOVIČ, Vesna (urednik). Medicinske osnove kardiorespiratorne fizioterapije : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta: Onkološki inštitut, 2019. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-93-4, ISBN 978-961-7029-21-5. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/KRFT.pdf.[COBISS.SI-ID 302773504]


KIRURŠKA ZDRAVSTVENA NEGA

 

ARNAUTOVIČ, Sanja, POŽARNIK, Tatjana (urednik). Perioperativna zdravstvena nega. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2019. [18], 332 str., ilustr. ISBN 978-961-6856-12-6. [COBISS.SI-ID 302626560]

 


ONKOLOGIJA

 

NEMAC, Dane, MLAKAR-MASTNAK, Denis. Priporočila za telesno dejavnost onkoloških bolnikov. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2019. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-16-1. [COBISS.SI-ID 301888000]


PEDIATRIJA

 

11th edition Excellence in pediatrics konfrence, Copenhagen, 5-7 December 2019. Conference programme. London; Morges: Excellence in Pediatrics, cop. 2019. 144 str., ilustr. Excellence in Pediatrics. ISSN 2297-9360. [COBISS.SI-ID 2560164]


ZDRAVJE IN HIGIENA OTROK

JERIČEK KLANŠČEK, Helena (avtor, urednik), ROŠKAR, Maja (avtor, urednik), DREV, Andreja (avtor, urednik), PUCELJ, Vesna, KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina (avtor, urednik), KOROŠEC, Aleš, PRELEC POLJANŠEK, Pia (urednik). Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji : izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-87-4. https://www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/hbsc_2015_e_verzija30_06_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 302244096]