December 2020


BOLEZNI GIBAL

 

JAJIĆ, Ivo. Lumbalni bolni sindrom. 1. izd. Zagreb: Školska knjiga, 1984. XI, 207 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2270217]

 


JAVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

 

PENDER, Nola J., MURDAUGH, Carolyn L., PARSONS, Mary Ann. Health promotion in nursing practice. 6th ed., new international ed. Harlow: Pearson Education, 2014. II, 352 str., graf. prikazi. Pearson custom library. ISBN 978-1-292-02782-1, ISBN 1-292-02782-7. [COBISS.SI-ID 20413493]

 


KNJIŽEVNOST

 

PINTARIČ, Robert, MATELA, Jožef, BUNC, Nina, RIJAVEC, Stanko. Zoja na pregledu : slikanica o magnetni resonanci. 1. izd. Maribor: Radiološko društvo dr. Mile Kovač, 2016. 18 str., ilustr. ISBN 978-961-285-445-4. [COBISS.SI-ID 286718976]

 


PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

 

EBERT MOLTARA, Maja, BERNOT, Marjana, BENEDIK, Jernej, ŽIST, Andrej, GOLOB, Nena, MALAČIČ, Stanislav, KOLŠEK-ŠUŠTERŠIČ, Maja, IVANETIČ PANTAR, Maja, KORITNIK, Blaž, MEGLIČ, Anamarija, KRČEVSKI-ŠKVARČ, Nevenka. Temeljni pojmi in predlagano izrazoslovje v paliativni oskrbi = Basic expressions and recommended terminology in palliative care. Ljubljana: Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, 2020. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-94301-3-2. [COBISS.SI-ID 41302787]

 


PRAVO

 

KRALJIĆ, Suzana (urednik), KLOJČNIK, Jasmina (urednik). From an individual to the European integration : discussion on the future of Europe : liber amicorum in honour of prof. emer. dr. Silvo Devetak on the occasion of his 80th birthday. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press, 2019. IV, 580 str., ilustr. ISBN 978-961-286-216-9.http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/378. [COBISS.SI-ID 95803137]

 


ZDRAVSTVENA NEGA

 

KEGL, Barbara. Zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu : (interno učno gradivo 2020/21). Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2020. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42594819]