Imenovanje v. d. prodekana za podiplomski študij

Datum: 
24.07.2019

Iskreno smo veseli, da lahko sporočimo, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko KAČIČ imenoval doc. dr. Dominiko VRBNJAK za vršilko dolžnosti prodekana za podiplomski študij Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede za obdobje od 23. 7. 2019 do 31. 10. 2019.

Za imenovanje doc. dr. Dominiki VRBNJAK iskreno čestitamo in se veselimo uspešnega skupnega sodelovanja.

Dekanica

prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)

Majda Pajnkihar