Imenovanje Predstojnice Katedre za zdravstveno nego UM FZV

Datum: 
05.03.2021

Obveščamo, da je v. d. dekanice Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, na predlog članov Katedre za zdravstveno nego UM FZV, imenovala viš. predav. Natašo Mlinar Reljić za predstojnico Katedre za zdravstveno nego UM FZV za mandatno dobo 4-let, tj. od 4.3.2021 do 3.3.2025.

Viš. predav. Nataši Mlinar Reljić čestitamo in ji želimo uspešno vodenje Katedre za zdravstveno nego UM FZV.